AM

 

AKADEMIA MIESZKAŃCÓW W MOGILANACH

zaprasza wszystkich chętnych na otwarte spotkania, aktualnie w wersji on-line, choć w przeszłości odbywały się one we Dworze Mogilańskim i nadal mamy nadzieję do nich powrócić.

Spotkania Akademii Mieszkańców odbywają się aktualnie w wybrane poniedziałki miesiąca o godz. 18.00 (wyjątkowo zdarzały się o 17.00) na platformie Zoom z uwagi na trwającą epidemię. Każde spotkanie to nie tylko ciekawy wykład, ale także unikalny koncert, najczęściej uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie oraz wystawa dzieł sztuki.
Moderatorem Akademii Mieszkańców jest prof. Fryderyk Zoll, który zastąpił prof. Andrzeja Zolla.

Tytuły kolejnych wykładów oraz nazwiska wykładowców publikujemy zawsze na naszej witrynie internetowej, a informacje o ostatnio odbytych wykładach można znaleźć na niniejszej stronie.  

A jakie były początki: 

Spotkania Akademii Mieszkańców w 2015 roku:

25 maja
Wyspiański jako budziciel Naroduprof. Franciszek Ziejka, historyk literatury i kultury polskiej, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Koncert akordeonowy zespołu Crazy Akordeon Trio: Paweł Murzyn, Piotr Wilk, Marcin Wilk z klasy prof. Macieja Gładysa.
Wystawa obrazów: Witold Kubicha, absolwent ASP w Krakowie.

21 września
Paradoksy Collegium Maiusprof. Stanisław Waltoś, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UJ i dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.
Koncert wiolonczelowy: Michał Balas, uczeń PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie prof. Renaty Gąsiorek.

19 października
Polscy pogromcy Enigmydr Zdzisław Kapera, historyk, biblista-qumranista, były kustosz Biblioteki Instytutu Filologii Orientalnej UJ, badacz zagadnień dotyczących maszyny szyfrującej Enigma.
Koncert skrzypcowy: Magdalena Turek, uczennica PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie prof. Katarzyny Balas.

16 listopada
Jak chronić krajobraz, nie szkodząc inwestycjom?Andrzej Barański, absolwent matematyki (UJ) i elektrotechniki (AGH), prezes rodzinnej spółki „Herbewo”, członek zarządu Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego.
Koncert wiolonczelowy: Maria Czaplińska, studentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Zdzisława Łapińskiego.

Spotkania Akademii Mieszkańców w 2016 roku:

18 stycznia
Medycyna sądowa i kryminalistyka w badaniach historycznychprof. Jan Widacki, adwokat, profesor nauk prawnych, były ambasador RP na Litwie.
Kolędowanie wraz z Chórem Mogilanum

15 lutego
Nowe zadania uniwersytetuprof. Karol Musioł, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w dziedzinie fizyki jądrowej.

21 marca
Wybrane aspekty transplantacji serca prof. Antoni Dziatkowiak, kardiochirurg, współwykonawca pierwszego w Polsce przeszczepu serca.
Koncert gitarowy: Piotr Rysiewicz, wystawa fotografii: Michał Piotrowski

18 kwietnia
Czy księżyc istnieje gdy na niego nie patrzę? Zrozumieć mikroświatprof. Marek Zrałek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w dziedzinie teorii pola i fizyki cząstek elementarnych.
Koncert gitarowy: Piotr Rysiewicz

16 maja
Tajemnicza nauka cybernetykaprof. Witold Byrski z Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

27 czerwca
Czym jest energia odnawialna i czy jest nam potrzebna? Józef Kisielnicki, specjalista z dziedziny wykorzystania energii pierwotnej oraz pozyskiwania energii odnawialnej w klimatyzacji i ciepłownictwie, prezes firmy KLIWEKO.
Koncert Trio Akordeonowego: Paweł Murzyn, Marcin Wilk i Piotr Wilk

24 października
Czy można rozwiązać problem narkotyków i narkomanii i jakimi metodami?prof. Krzysztof Krajewski z Katedry Kryminologii UJ.
Ogłoszenie laureatów konkursu "Ogród Malowany 2016" i prezentacja nagrodzonych ogrodów.

 21 listopada
Szkoła lwowsko-warszawska. Jej znaczenie w dziejach kultury polskiej prof. Jan Woleński, profesor filozofii UJ, członek Institut International de Philosophie, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, b. prezydent Europejskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej.

19 grudnia
Organy – instrument, maszyna, dzieło sztuki...Jacek Kulig,
koncertujący organista, specjalista w dziedzinie konserwacji zabytkowych organów.
Koncert gitarowy: Paweł Talaga

Spotkania Akademii Mieszkańców w 2017 roku:

I - prof. Jerzy Mietelski (kierownik Zakładu Fizykochemii Jądrowej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie ) „Radioaktywność wokół nas”. Kolędowanie z Chórem Mogilanum.

II - dr Jerzy Maśnicki (dziennikarz, filmoznawca, współpracownik Hamburskiego Centrum Badań Filmowych „CineGraph”. „Michał Waszyński – twórca przedwojennych filmów”. Koncert skrzypcowy – Piotr Litwa.

III - prof. Grażyna Skąpska (Instytut Socjologii, przewodnicząca Polskiego  Towarzystwa Socjologicznego i członek władz Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego) „Społeczeństwo obywatelskie”.

IV - ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, członek prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN) „Skandale prawne w Biblii”.

V - dr hab. Marian Małecki (adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ, delegat zakonu Templariuszy na Polskę z ramienia Wielkiego Mistrza ze Sieny) „Proces Templariuszy”.

VI - prof. Bogdan Szlachta (kierownik Katedry Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, sędzia Trybunału Stanu) „Co znaczy dzisiaj liberalizm”. Koncert fortepianowy Joanny Nowickiej (pierwszy koncert na fortepianie podarowanym Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Mogilany przez Panią Izabelę Künstler).

X - prof. Włodzimierz Wróbel (kierownik Katedry Prawa Karnego UJ, sędzia w Izbie Karnej Sądu Najwyższego) „Po co ludziom Sąd Najwyższy”, koncert skrzypcowy Wojciecha Chmielewskiego i Jakuba Staszela z akomp. Marty Mołodyńskiej-Wheeler. Rozstrzygnięcie konkursu „Ogród Malowany” w 2017 roku.

XI - prof. Fryderyk Zoll (Wydział Prawa i Administracji UJ, Uniwersytet w Osnabrück w Niemczech) „500 lat Reformacji. Klęska czy nadzieja Kościoła”. Duet "Tupani" Iwona Karcz – śpiew, Piotr Wojnarowski – kontrabas.

XII  - prof. Joanna Kaiser (Wydział Grafiki ASP w Krakowie, członek grupy artystycznej „Trzy Oczy”) „Dlaczego boimy się sztuki współczesnej”. Koncert fortepianowy Aleksandry Byrskiej.

 Spotkania Akademii Mieszkańców w 2018 roku:

I - prof. Fryderyk Zoll (Wydział Prawa i Administracji UJ, Uniwersytet w Osnabrück w Niemczech) „Literatura wczesnochrześcijańska”. Wspólne kolędowanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Chórem Mogilanum.

II - prof. Joanna Mysona Byrska (Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie) "Jak nie ulec magii konsumpcji". Koncert: Jakub Staszel (skrzypce) i Michał Balas (wiolonczela) - uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.

III - prof. Joanna Kubicz (ASP Kraków) "Domowość - o architekturze wnętrz". Koncert skrzypcowy: Magdalena Biśta, uczennica PSM II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Akompaniament - prof. Michał Pawełek.

IV - prof. Piotr Sztompka (UJ, były przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, autor kilkudziesięciu książek z zakresu socjologii) "Wolność i zaufanie".

 

W Akademii Mieszkańców w Mogilanach wykładają wybitni specjaliści, którzy swoją wiedzę potrafią udostępnić w sposób popularny i zrozumiały.
Wstęp wolny.