Święto mogilańskich społeczników.

Przez 
(0 głosów)
Andrzej Karski , Adam Nazim, Wiesław Okarmus, Stefan Suder - społecznicy z gminy Mogilany uhonorowani państwowymi odznaczeniami. Znamienici goście, porywający występ „Bukowioków”, ciekawa prelekcja o początkach futbolu na ziemiach polskich – to wszystko wydarzyło się w mogilańskim dworze na uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany.

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany miało zaszczyt być gospodarzem uroczystości nadania państwowych odznaczeń mogilańskim społecznikom.

To wyjątkowe wydarzenie odbyło się w mogilańskim dworze z udziałem wicemarszałka Sejmu RP Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Senatu RP Marka Pęka, wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, prezesa zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszarda Kołtuna, radnych powiatu krakowskiego Wandy Kułaj i Krzysztofa Musiała, radnego rady gminy Mogilany Jerzego Przeworskiego oraz rodzin i przyjaciół odznaczonych.

Spotkanie uświetnił występ Szkolnego Zespołu Regionalnego „Bukowioki” oraz prelekcja Piotra Boronia, tematyką nawiązująca do charakteru działalności odznaczonych, „O początkach futbolu na ziemiach polskich”.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi osoby zasłużone w działalności społecznej:

Srebrnym Krzyżem Zasługi: Andrzeja Karskiego, byłego prezesa LKS Mogilany.

Brązowym Krzyżem Zasługi: Adama Nazima, prezesa LKS Gaj, Wiesława Okarmusa, prezesa LKS Libertów, Stefana Sudra, sołtysa sołectwa Włosań.

Odznaczenia, w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy, wręczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z wicemarszałkiem Sejmu RP Ryszardem Terleckim.

Zaangażowanie odznaczonych w działalność na rzecz swoich „małych ojczyzn” trwa już wiele lat i jest doceniane przez lokalne społeczności. Działalność na rzecz społeczności w której żyją to ich pasja, często realizowana kosztem wolnego czasu. Robią to w sposób bezinteresowny, inspirując innych do działania. Oto niektóre z ich dokonań:

Andrzej Karski

Wieloletni działacz społeczny ,organizator , twórca i sponsor życia sportowego w gminie Mogilany.

W 1997 r. współtworzył Ludowy Klub Sportowy w Mogilanach i był jego prezesem od 2000 r. przez ponad 20 lat. Zorganizował dziecięce i młodzieżowe drużyny piłkarskie, dzięki niemu formację sportową otrzymało kilka pokoleń miejscowej młodzieży.

Stworzył drużynę seniorską, która grała na najwyższych szczeblach w historii gminy (awans do IV ligi w 2014 r.).

W latach 2000 – 2003 pozyskał teren i zrealizował budowę stadionu na 300 miejsc z profesjonalnym boiskiem i zapleczem. Wspomagał finansowo realizację inwestycji oraz aktywnie poszukiwał sponsorów do jej wykonania i późniejszego utrzymania. Kompleks ten do tej pory stanowi centrum życia sportowego w gminie Mogilany.

Przyczynił się do integracji społecznej wielu ludzi, którzy razem z nim działali na rzecz rozwoju sportu lokalnego.

Adam Nazim

Od wielu lat czynny działacz społeczny w miejscowości Gaj. Od roku 2006 do dnia dzisiejszego Prezes LKS Gajowianka. Radny Gminy Mogilany w latach 2006-2010. Wieloletni i obecny członek rady sołeckiej w Gaju.

Skutecznie dążył do budowy obecnego zaplecza sportowego LKS Gajowianka.

Zaangażowany w pozyskiwanie środków na funkcjonowanie LKS Gajowianka oraz dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży. Twórca drużyn dziecięcych, młodzieżowych oraz seniorskich.

Dzięki niemu formacje sportową otrzymało kilka pokoleń miejscowej młodzieży.

Przyczynił się do integracji społecznej wielu ludzi, którzy wraz z nim działali na rzecz rozwoju sportu lokalnego. Czynnie bierze udział w pracach bieżącego utrzymania obiektu LKS Gajowianka.

Organizator corocznych memoriałów pamięci Wiesława Wątora – byłego współzałożyciela i wieloletniego prezesa LKS, który tragicznie zginął w zdarzeniu drogowym na Zakopiance.

Wiesław Okarmus

Założyciel (1996r.) i wieloletni społeczny Prezes Ludowego Klubu Sportowego Libertów. Wielokrotnie odznaczany/wyróżniany przez Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

Zainicjował pozyskanie, na potrzeby zaplecza sportowego Klubu, ok. 2 ha ziemi, gdzie następnie w czynie społecznym wybudowano boisko do piłki nożnej i zaplecze socjalne dla zawodników. Utrzymanie obiektu od założenia do dnia dzisiejszego jest pod osobistą pieczą Prezesa.

Organizator niezliczonych imprez i zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także imprez integrujących społeczność lokalną o charakterze pikników rodzinnych, festynów, itp.

Członek Komitetu Telefonizacji Libertowa, zaangażowany przy budowie sieci wodociągowej, gazyfikacji, budowie Kościoła, Przedszkola, Placu zabaw dla dzieci jako członek Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Libertowa i Brzyczyny.

Stefan Suder

Aktywny społecznie, działający dla dobra mieszkańców wsi Włosań, a także okolicznych miejscowości. Organizator i współorganizator lokalnych wydarzeń (m.in. Powitanie Lata we Włosani, Dzień Dziecka, licznych festynów).

Bezinteresownie pomoga ludziom w trudnej sytuacji (np. pomoc pogorzelcom z Olszowic). Współtwórca Stowarzyszenia Dla Włosani.

Współorganizator i aktywny uczestnik zbiórek charytatywnych dla chorych dzieci.

Członek rady parafialnej, bezinteresownie pomagający w rewitalizacji terenów przy miejscowym kościele.

„Działalność na rzecz swojej małej ojczyzny jest ważnym aspektem życia społecznego. Pokazuje miłość i przywiązanie do miejsca. To w końcu wyraz wielkiego, lokalnego patriotyzmu. Co istotne, często ta bezinteresowna praca przekłada się też na kształtowanie młodego pokolenia. Gratuluję odznaczonym i dziękuję za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności” – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmitaw trakcie uroczystości.

Zdjęcia: Katarzyna Gargul

Czytany 2016 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 19 Cze 2022 18:42

Galeria