Konkurs na projekt: „Nieznana Białoruś – przybliżenie”

Przez  mogilany.info
(1 głos)
Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany ogłasza konkurs dla studentów obywateli Białorusi pt. „Białoruś nieznana: przybliżenie”.

 

Pragniemy. aby mieszkańcom naszej gminy przybliżyć kraj tak nam bliski, a jednak nieznany. Chcemy aby spłynęły projekty, których zrealizowanie w najlepszy sposób pokaże świat Białorusi. Mogę być to projekty literackie, muzyczne i inne artystyczne, a także edukacyjne, które będzie można zrealizować w gminie. Zwycięzca otrzyma stypendium w ogólnej wysokości 10000 zł. Będą też przyznane dwa stypendia o sumie po 5000 zł. Fundatorem jest prof. Andrzej Zoll. Propozycję projektów należy nadsyłać do końca stycznia 2021 r. na adres mailowy stowarzyszenie@mogilany.info. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do końca lutego. Zapraszamy białoruskich studentów uczelni krakowskich mających obywatelstwo białoruskie do zgłaszania prac.

Regulamin konkursu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany na projekt: „Nieznana Białoruś – przybliżenie”

1. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany organizuje konkurs, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom gminy Mogilany: kultury, historii, geografii i społeczeństwa Białorusi.

2. Konkurs skierowany jest do studiujących w  Krakowie studentów z Białorusi, będących obywatelami Republiki Białoruś.

3. Do 31 stycznia 2021 r. można zgłosić na konkurs koncepcje projektu, który w najlepszy sposób wprowadzi mieszkańców gminy Mogilany w świat Białorusi. Może to być projekt muzyczny, audiowizualny, literacki, przy wykorzystaniu systemów do wykładów online, fotograficzny lub inny, dający największą szansę na zainteresowanie mieszkańców gminy Mogilany światem Białorusi. 

4. Koncepcje projektów należy nadesłać do dnia 31 stycznia 2021 na adres e-mail: stowarzyszenie@mogilany.info

5. Koncepcja projektu powinna zawierać jego dokładny opis i harmonogram. Koszty realizacji projektu mieszczą się w przyznanej nagrodzie. Koncepcja projektu powinna być zaprezentowana w języku polskim.

6. Konkurs rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany przy udziale dwóch przedstawicieli ruchu „Białorusini w Krakowie”.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2021.

8. Forma i szczegóły realizacji projektu zostaną ustalone pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia Mieszkańców gminy Mogilany a studentami na dodatkowym spotkaniu nie później niż do 15 marca 2021.

9. Wybrane i nagrodzone w konkursie projekty muszą być zrealizowane do końca roku 2021 zgodnie z opisanym w projekcie harmonogramem. 

10. Koszty realizacji projektu muszą być umieszczone w ramach przyznanej nagrody – stypendium.

11. Przewiduje się następujące nagrody w postaci stypendium:

Pierwsza nagroda to stypendium w wysokości 10000 PLN, płatnych w czterech ratach po 2500 PLN miesięcznie, począwszy od marca 2021 roku.

Dwie równorzędne nagrody to stypendia w wysokości 5000 PLN, płatnych w czterech ratach po 1250 PLN miesięcznie, począwszy od marca 2021 roku.

Zarząd SMGM zastrzega sobie prawo do innego rozdziału kwot stypendium niż wyżej opisany.

12. Stypendium będzie wypłacane na konto bankowe w Polsce, podane przez uczestnika.

13. Wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany razem z wchodzącymi w skład jury przedstawicielami ruchu “Białorusini w Krakowie”.

14. Projekty nie mogą naruszać praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Tego rodzaju naruszenie może być podstawą uchylenia przyznania stypendium czy domagania się jego zwrotu w całości.

Czytany 1058 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 13 Kwi 2021 21:07