AKADEMIA MIESZKAŃCÓW W LUTYM

Przez 
(1 głos)
Koncert Konrada Zapotocznego i Magdaleny Haby oraz temat smogu i programów na rzecz czystego powietrza przyciągnął bardzo wielu słuchaczy.

Pan Ryszard Listwan (z-ca dyr. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) przedstawił szczegółowe informacje o stanie powietrza w naszym regionie i głównych przyczynach jego zanieczyszczenia. Na przykładzie analizy powietrza miasta Krakowa na przestrzeni ostatnich lat udowadniał, iż zauważalne jest obniżenie poziomu niskiej emisji zanieczyszczeń przez konsekwentnie realizowane programy walki ze smogiem, w tym np. wymianę kotłów i pieców na ekologiczne. Ważna informacja dla wszystkich Małopolan jest taka, iż od 1 stycznia 2023 r. w całym województwie nie wolno będzie palić w piecach nie spełniających ostrych norm określających poziom emisji zanieczyszczeń. Do końca 2022 r. muszą zniknąć wszystkie kopciuchy.

Jak uzyskać dotację na wymianę pieca, ocieplenie domu czy kolektory słoneczne? Na czyją pomoc możemy liczyć w naszej gminie?

O szczegółach realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska programu „czyste powietrze” poinformowała Pani Anna Synowiec - Doradca Energetyczny. Omówiła ogólne zasady dofinansowania wymiany kotłów, modernizacji budynków poprzez ich docieplenie, wymianę okien. Zachęcała osoby zainteresowane programem do indywidualnego kontaktu z nią: tel. 515 493 106, e-mail: anna.synowiec@wfos.krakow.pl

Pani Aneta Filipek z Urzędu Gminy Mogilany poinformowała o finalizowanym w tym roku programie wymiany 147 kotłów i pieców w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Mogilany. Środki na ten cel były zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2017 r. przez ówczesną Radę Gminy, a koniec realizacji programu wyznaczono na 2019 r. Nabór do tego programu już zakończono. Nic nie wiadomo o nowych programach planowanych w Gminie Mogilany. Przedstawicielka UG zachęcała do korzystania z aplikacji Airly, dostępnej na stronach internetowej urzędu, informującej o stanie powietrza w naszej gminie, a także apelowała o wypełnianie ankiet dotyczących ochrony powietrza. Ankiety te mają dostarczyć informacji na temat zapotrzebowania na wymianę pieców w naszej gminie.

Czy działania podejmowane przez gminne władze na rzecz czystego powietrza będą wystarczające? Okaże się po 2022 r., kiedy, jak zapowiada dyrektor Listwan, WIOŚ będzie kontrolował działania poszczególnych gmin w tym zakresie. Gminy nie wywiązujące się z tych zadań będą płaciły dotkliwe kary. Oby mieszkańcy naszej pięknej gminy nie musieli płacić za oddychanie smogiem!

Każde spotkanie pozostawia pewien niedosyt. Moderatorzy Akademii Mieszkańców gotowi są zorganizować podobne spotkania na ten lub inny temat. Czekają na sugestie: stowarzyszenie@mogilany.info

Bogusława Żmuda

Czytany 947 razy Ostatnio zmieniany piątek, 22 Lut 2019 17:45

Polecamy!