Joanna Nowicka

Joanna Nowicka

Zaproszenie do Libertowa
„Czy przedłożony radzie 10 miesięcy temu (wraz z późniejszymi autopoprawkami) przez wójta projekt studium jest zgodny z prawem?”
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w Konarach zwróciła się do przewodniczącego Rady Gminy Mogilany z prośbą o pomoc finansową na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych.