05 Mar

O tym nie dowiecie się w mediach gminnych

Poniżej informacja o działalności Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany w 2017 r. przedstawiona podczas Walnego Zebrania SMGM (4 marca 2018). O sprawach, którymi zajmuje się Stowarzyszenie milczą media zarządzane przez Urząd Gminy Mogilany. W "Głosie Gminy Mogilany" oraz na stronach internetowych gminy panuje cenzura - inicjatywy, których wójt nie kontroluje jakby nie istnieją.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SMGM W ROKU 2017

1. Działalność na rzecz rozwoju bezpiecznych dróg dla pieszych i pojazdów, a zwłaszcza bezpiecznych przejść i przejazdów przez „zakopiankę” w gminie Mogilany.

- Wiadukt w Gaju na skrzyżowaniu Widokowa-Zadziele. SMGM od początku swojej działalności prowadzi działania w celu zbudowania węzła komunikacyjnego w tym miejscu. W 2017 r. były kontynuowane interwencje w GDDKiA i Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w celu sfinalizowania planu budowy wiaduktu.

- Żary – wyjazd na DK 7. Uruchomienie pulsacyjnego znaku D-6 (przejście) na skrzyżowaniu w Żarach. Potrzeba poszerzenia wyjazdu oraz budowy pasa do prawo skrętu. Wg zapowiedzi ten dodatkowy pas ma powstać w 2018 r.

Interwencje w GITD (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) sprawie potrzeby postawienia radaru w Żarach (odpowiedź negatywna).

- Wyjazd z Libertowa na zakopiankę. Udało się osiągnąć małą rzecz, która usprawniła wyjazd ze skrzyżowania w stronę Zakopanego: zieloną strzałkę prawoskrętu.

- Ulica Świątnicka w Mogilanach i Konarach. Po kilku latach naszych starań ruszył remont tej ważnej arterii.

- Przystanek PKP Opatkowice wraz z darmowym parkingiem. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany wystąpiło z takim postulatem do prezydenta Krakowa, marszałka województwa i szefów spółek PKP.

- Pasy na ul. Zakopiańskiej w Mogilanach. Mieszkańcy (często uczniowie szkół) korzystający z chodnika, który powstał wzdłuż ul. Zakopiańskiej, stoją niekiedy długie chwile na skrzyżowaniu z ul. Świątnicką, gdyż nie ma w tym miejscu przejścia dla pieszych. Bez odpowiedzi ze strony Starostwa Powiatowego.

2. Działalność na rzecz rozwoju edukacji i kultury

- AKADEMIA MIESZKAŃCÓW W MOGILANACH

25 maja 2015 nastąpiła inauguracja Akademii Mieszkańców w Mogilanach. Spotkania odbywają się w trzecie poniedziałki miesiąca w dworze mogilańskim. W Akademii Mieszkańców wykładają wybitni specjaliści, którzy swoją wiedzę potrafią udostępnić w sposób popularny i zrozumiały. Moderatorem Akademii Mieszkańców jest prof. Andrzej Zoll. Niektóre wykłady były połączone z koncertami.

Wykłady Akademii Mieszkańców w 2017 r.:

  • I - prof. Jerzy Mietelski (kierownik Zakładu Fizykochemii Jądrowej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie) „Radioaktywność wokół nas”, kolędowanie z Chórem Mogilanum.
  • II - dr Jerzy Maśnicki (dziennikarz, filmoznawca, współpracownik Hamburskiego Centrum Badań Filmowych „CineGraph”). „Michał Waszyński – twórca przedwojennych filmów”, koncert skrzypcowy – Piotr Litwa.
  • III - prof. Grażyna Skąpska (Instytut Socjologii, przewodnicząca Polskiego  Towarzystwa Socjologicznego i członek władz Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego) „Społeczeństwo obywatelskie”.
  • IV - ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, członek prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN) „Skandale prawne w Biblii”.
  • V - dr hab. Marian Małecki (adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ, delegat zakonu Templariuszy na Polskę z ramienia Wielkiego Mistrza ze Sieny) „Proces Templariuszy”.
  • VI - prof. Bogdan Szlachta (kierownik Katedry Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, sędzia Trybunału Stanu) „Co znaczy dzisiaj liberalizm”, pierwszy koncert na fortepianie podarowanym SMGM przez Izabelę Künstler – Joanna Nowicka.
  • X - prof. Włodzimierz Wróbel (kierownik Katedry Prawa Karnego UJ, sędzia w Izbie Karnej Sądu Najwyższego) „Po co ludziom Sąd Najwyższy”, koncert skrzypcowy Wojciecha Chmielewskiego i Jakuba Staszela z akomp. Marty Mołodyńskiej-Wheeler. Rozstrzygnięcie konkursu „Ogród Malowany” w 2017 r.
  • XI - prof. Fryderyk Zoll (Wydział Prawa i Administracji UJ, Uniwersytet w Osnabrück w Niemczech) „500 lat Reformacji. Klęska czy nadzieja Kościoła”, Duet „Tupani”: Iwona Karcz – śpiew, Piotr Wojnarowski – kontrabas.
  • XII  - prof. Joanna Kaiser (Wydział Grafiki ASP w Krakowie, członek grupy artystycznej „Trzy Oczy”) „Dlaczego boimy się sztuki współczesnej”, koncert fortepianowy Aleksandry Byrskiej.

- STYPENDIUM Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany

W 2017 r. dzięki funduszom przekazanym przez prof. Andrzeja Zolla zarząd SMGM przyznał po raz piąty stypendia skierowane do aktywnych społecznie uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin zamieszkałych w Gminie Mogilany i przeznaczone na wsparcie edukacji stypendystów oraz pomoc w ich wszechstronnym rozwoju. Tutaj apel o wspólne poszukiwania kolejnych fundatorów, którzy mógłby wspomóc kontynuację tej inicjatywy.

Stypendyści 2017/2018: Julia Szczurek i Magdalena Pyzik, absolwentki Gimnazjum w Gaju.     

- Akcja „WYWIEŚ FLAGĘ”

Coroczna akcja prowadzona od 2010 r. przed kościołami w gminie z okazji Święta 3 Maja. Rozdawaliśmy chorągiewki oraz śpiewniki zachęcając mieszkańców do wywieszania flag narodowych w Święto Trzeciego Maja.

- „OGRÓD MALOWANY” - konkurs na najpiękniejszy ogród

Komisja pod przewodnictwem Bogusławy Żmudy wyłoniła laureatów czwartej edycji konkursu. Sponsorami nagród byli: Andrzej Barański - właściciel firmy Herbewo, Małgorzata i Ryszard Gargulowie - Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Gaj”.

Laureaci konkursu "Ogród Malowany" edycja 2017: I miejsce Katarzyna Karska (Mogilany); II miejsce Marzena Szendera (Libertów); III miejsce Paweł Adamski (Libertów) oraz Elżbieta Kwiecień (Mogilany); Wyróżnienia Beata Kleber (Libertów); Monika Ligocka (Buków) oraz Bonifraterska Fundacja Dobroczynna przy Konwencie Bonifratrów (Konary).

- „OGRÓDEK ZOSI” - piknik ogrodniczy (kiermasz, wymiana doświadczeń i roślin, które rosną w przydomowych ogrodach) jest organizowany co roku w Libertowie od 2011 r. W 2017 roku do organizacji dołączyły się dwa stowarzyszenia: Przyjazna Gmina Mogilany oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Libertowa i Brzyczyny.

- PIKNIK DLA DZIECI w Bukowie pod nazwą „Podwórko zabaw”. Dzień Dziecka zorganizowany razem z kilkoma stowarzyszeniami z terenu gminy Mogilany.

- FORTEPIAN podarowany SMGM przez Izabelę Künstler z Warszawy. Fortepian służy podczas koncertów organizowanych w ramach Akademii Mieszkańców we dworze. Drugi fortepian Rodziny Zollów został postawiony w sali narad UG Mogilany. Dla przypomnienia - w 2016 r. SMGM otrzymało w darze pianino, które stoi w salce parafialnej w Mogilanach i jest do dyspozycji Chóru Mogilanum i grup spotykających się w tej salce.

- Dofinansowanie ze strony Gminy Mogilany. W 2017 r. SMGM uzyskało wsparcie na realizację pięciu zadań publicznych na łączną kwotę 5400 zł. Dotacje uzyskaliśmy na następujące zadania: Akademia Mieszkańców: 2300 zł. Ogród Malowany: 1000 zł. Ogródek Zosi: 700 zł. Akcja „Wywieś flagę”: 700 zł. Patriotyczne Śpiewanie: 700 zł.

3. Działalność na rzecz rozwoju lokalnych środków przekazu i wymiany informacji

W 2017 r. nastąpił dalszy rozwój portalu internetowego „MOGILANY.INFO - Ludzie, Wydarzenia, Opinie” oraz strony informacyjnej na FB. Na łamach portalu ukazało się ok. 200 artykułów (35 więcej niż w 2016 r.), z tego 41 było czytanych ponad 1500 razy. Artykuły dotyczyły bardzo szerokiej tematyki, od spraw dotyczących historii i krajobrazu po teksty interwencyjne, np. w sprawie projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego.

Nawiasem mówiąc projekt przewiduje m. in. zabudowanie części otuliny zabytkowego Zespołu Parkowo-Dworskiego w Mogilanach. Przypomnijmy, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał negatywne stanowisko na temat projektu Studium, natomiast wójt ogłasza, że projekt uzyskał „opinię pozytywną” RDOŚ, co nie jest zgodne z prawdą.

(Z oficjalnych mediów gminnych niewiele można się dowiedzieć o ważnych sprawach, które dzieją się w gminie. „Głos Gminy Mogilany” , który powstał w 1990 roku na fali odradzania się samorządności jako czasopismo mieszkańców, został całkowicie przejęty przez Urząd Gminy. Przez wiele lat był wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury, natomiast w 2015 r. wójt bez zgody Rady Gminy przerejestrował GGM z GOK na UG. W „Głosie Gminy Mogilany” nawet radni gminni mają zakaz publikacji swoich opinii).

4. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych instytucji w sprawach mieszkańców

- Pisma do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego o planach zabudowania części otuliny zabytkowego Zespołu Parkowo-Dworskiego w Mogilanach z pytaniem czy podjął lub podejmie działania w celu ochrony otuliny przed zabudową (11 kwietnia 2017 i 21 czerwca 2017) – bez odpowiedzi.

- Apel do Policji o zwiększenie liczby patroli, zwłaszcza w czasie weekendów, w sytuacji niebezpiecznych zachowań kierowców quadów i motocykli terenowych na terenie gminy Mogilany.

W realizacji działań statutowych nasze Stowarzyszenie podjęło owocną i życzliwą współpracę z większością Radnych Gminy Mogilany. Kierujemy nasze podziękowania na ręce byłego Przewodniczącego Rady Grzegorza Stokłosy. Dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom, pomocnikom i darczyńcom!

Sylwester Szefer,  Przewodniczący SMGM