Archiwum Akademii Mieszkańców

Przez  mogilany.info
(2 głosów)
Spotkania Akademii Mieszkańców Gminy Mogilany trwają już od 2015 roku. Gościliśmy wielu znamienitych gości, którzy dzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczenie. Wysłuchaliśmy też kilkudziesięciu koncertów w wykonaniu bardzo utalentowanych młodych muzyków. Poniżej można się zapoznać z historią wykładów.

Od 2020 roku z uwagi na epidemię COVID-19 nasze spotkania organizowane są on-line. Od kwietnia 2021 uzyskaliśmy możliwość ich nagrywania, zatem jeżeli ktoś nie mógł uczestniczyć w spotkaniu na żywo może w każdej chwili odsłuchać koncert lub wykład. Zbiorczo są one dostępne na naszym kanale YouTube.

Spotkania Akademii Mieszkańców w 2021 roku:

14.VI – Jan Rodowicz „Moje doświadczenie z żeglugi handlowej”  – film https://youtu.be/UnOHR5jF2pE

Koncert w wykonaniu Mikołaja Woźniaka – fortepian oraz Aleksandry Spisał – fortepian – film https://youtu.be/lT61Lh2aSZI  

7.VI – Eduard Bukata Białoruś nieznana – przybliżenie”  – film https://youtu.be/6lkV3MTwc3E 

31.V –  Marian "Widara" Dudek „Walka i uzbrojenie w ruchu rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej" – film https://youtu.be/nklq9pkrRH0

Koncert w wykonaniu Ali Kubiszyn – altówka oraz Aleksandry Spisał – fortepian – film https://youtu.be/MCGLNn9E7bM 

24.V – Davide Carbonaro (pastor Ewangelicznego Kościoła Metodystycznego w RPSto lat metodystów w Polsce”  – film https://youtu.be/6SRpqSDAcBM

17.V – Prof. Andrzej Chwalba (absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, były dziekan Wydziału Historycznego UJ. Bada dzieje Krakowa, historię Polski XIX i XX w., a także relacje polsko-rosyjskie) „Polska-Rosja. Obsesja historii”  – film https://youtu.be/8iu7i6GnbE4

Koncert w wykonaniu wiolonczelistki Edyty Matonóg, przy fortepianie prof. Beata Koniuszy-Litwiniuk – film https://youtu.be/KYyObZHUHpE 

10.V – prof. Roman Kwiecień (profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ, członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej i członek Stałego Trybunału Arbitrażowego oraz Trybunału Koncyliacji i Arbitrażu OBWE) „Czy rozbiory polskie były legalne?" – film https://youtu.be/2mWBZfN2F_E

Koncert fortepianowy: Yehuda Prokopowicz – film https://youtu.be/gmy_eBuWavM

26.IV - Agnieszka Kaczmarek-Bialic (harfistka) Harfa – instrument niebiański" – film https://youtu.be/6zHfMsmUiis

Koncert harfowy: Nadia Timler i Julian Masłowski (uczniowie PSM II st. w Krakowie) – film https://youtu.be/cQ6SfDI_ixM

19.IV - Kasia Ioffe (Kavalionak-Hlukhouskaya) (psycholożka kliniczna ze specjalizacją w arteterapii, poetka, prozaik i tłumaczka, stypendystka i laureatka konkursu SMGM „Nieznana Białoruś – przybliżenie”) „Szkice z życia Żydów, historia i literatura Białorusi

Koncert gitarowy: Daniel Domarecki ( dyplomant PSM II ST im W. Żeleńskiego w Krakowie) – film https://youtu.be/rGI1greymSg

12.IV – prof. Piotr Sztompka (wybitny socjolog, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera) Odpowiedzialność w czasach zarazy

Koncert fotrepianowy: Yehuda Prokopowicz (stypendysta m.in. fundacji Pro Musica Bona)

29.III - prof. dr. hab. n. med. Lucyna Mastalerz (pulmonolog, alergolog, immunolog, specjalistka chorób wewnętrznych) „Nieśmiertelność snem medycyny

Koncert: Jakub Staszel – skrzypce i Mikołaj Woźniak – fortepian (uczniowie PSM II st. w Krakowie)

22.III - dr hab. Piotr Homola, dr hab. Robert Kamiński oraz ich zespół z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN biorący udział w międzynarodowym projekcie CREDO, „Zbadać wszechświat smartfonem – kilka słów o projekcie Credo

Koncert: Dorota Pałka – klarnet, Alicja Kubiszyn – altówka, Mateusz Półtorak – fortepian (uczniowie PSM II st. w Krakowie)

15.III - prof. Joanna B. Michlic ( historyczka zajmująca się dziejami społecznymi i kulturowymi Żydów wschodnioeuropejskich oraz historią i pamięcią o Zagładzie) „Dzieci żydowskie w Polsce tuż po Zagładzie: Bolesne próby powrotów do dzieciństwa i rekonstrukcji rodzin w świetle świadectw ocalałych.”

8.III – Piotra Napiórkowski (pasjonat rekonstrykcji historycznej) „Rekonstrukcja życia – wpływ rekonstrukcji historycznej na moje życie”

Koncert skrzypcowy: Magdalena Biśta, akompaniament - prof. Ireneusz Boczek

26.II - o. Paweł Gużyński OP (dominikanin, kaznodzieja, rekolekcjonista i liturgista) „Memento Mori, czyli życie zakonne jako odzieranie ze złudzeń

Koncert: Alicja Kubiszyn – altówka i Aleksandra Spisak – fortepian

22.II – Joanna Kasperska (aktorka filmowa i teatralna) Świat aktorski Joanny K.

Koncert: Emilia Łachut – altówka, Aleksandra Baczyńska – skrzypce (uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie), akompaniament: prof. Dominika Grzybacz – fortepian

15.II – prof. Michał Galas (Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)Zbratanie żydowsko-polskie w 1861 roku

Koncert fortepianowy: Franciszek Szymula (uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie)

8.II – dr Jerzy Maśnicki (filmoznawca, wielbiciel niemego kina, współpracownik Hamburskiego Centrum Badań Filmowych „CineGraph”) „Nie tylko Pola Negri. Polskie gwiazdy niemego kina w Europie”

Koncert: Jakub Staszel – skrzypce (uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie), akompaniament prof. Monika Wilińska-Tarcholik – fortepian

1.II - dr Ulrich Ernst (wieloletni wykładowca WPiA UJ) „Rzymskość Bałkańska

Koncert: Zuzanna Polończyk marimba (uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie)

25.I – prof. Szymon Redlich ( jeden z Ocalałych w Holocauście, był wykładowcą historii współczesnej Europy i historii Żydów Europy Wschodniej na Uniwersytecie Ben-Guriona w Izraelu) „Brzeżany, czyli wyprawa starego profesora do krainy dzieciństwa, wspólnego domu Żydów, Polaków i Ukraińców”

18.I – Zuzanna Radzik (publicystka, działaczka społeczna, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie) Święty Paweł i kobiety

Spotkania Akademii Mieszkańców w 2020 roku:

I – prof. Ryszard Markiewicz (dyrektor Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ, specjalista w dziedzinie prawa intelektualnego) „Czy sztuczna inteligencja może być autorem utworu

Koncert: Maciej Łuszczewski – klarnet, Paweł Murzyn – akordeon, Aleksander Baran – trąbka (uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie), Monika Gardoń-Preinl – fortepian

II – Fryderyk Stanisław ZollJest tych znaków sto tysięcy. Przygody z językiem chińskim” Koncert: Magdalena Biśta – skrzypce, Edyta Matonóg – wiolonczela (uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie)

Akademia Mieszkańców on-line

9.XI – Agnieszka Traczewska (producentka filmowa i fotograf) „Powroty chasydów

16.XI – dr hab. Anna Czaplicka (adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej) „Zanieczyszczenia światłem

23.XI – prof. Piotr Biliński (historyk historiografii, badacz historii Polski XIX i XX wieku) „Władysław Konopczyński i jego czasy

30.XI – Fryderyk Stanisław Zoll „Najnowocześniejsi tradycjonaliści, czyli o życiu i twórczości braci Grimm

7.XII – dr hab. Andrzej Franaszek (literaturoznawca, krytyk literacki, pisarz, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”) „Miłosz i Czapski. Spór o polskość

14.XII – prof. Maciej Szpunar (Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) „Rola Trybunału Sprawiedliwości w procesie integracji europejskiej

21.XII - dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk (doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego , absolwentka Akademii Rolniczej) „Królestwo dziewic – rzecz o pszczołach

Spotkania Akademii Mieszkańców w 2019 roku:

II – spotkanie mieszkańców z przedstawicielami WIOŚ, WFOŚiGW, UG w Mogilanach „Wszystko o smogu i programach na rzecz czystego powietrza

Koncert: Konrad Zapotoczny (student AM w Krakowie) – kontrabas, akompaniament – Magdalena Haby – fortepian

III – prof. Adam Grobler (profesor nauk humanistycznych, filozof specjalizujący się w teorii poznania, filozofii języka i metodologii) „Suwerenność

Koncert: Małgorzta Perlik – skrzypce (uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie), akompaniament: prof. Elżbieta Konopczak – fortepian

IV – prof. Piotr Biliński (historyk, profesor nauk humanistycznych) „Król Staś

Koncert: Małgorzata Perlik - skrzypce (uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie), akompaniament: prof. Elżbieta Konopczak – fortepian

V – prof. Krystyna Chojnicka (profesor nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, członek korespondent PAN) „Rosja nieznana i fascynująca

Koncert: Yehuda Prokopowicz (uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie) – fortepian

X – prof. Piotr Dobosz (profesor Wydziału Prawa i Administracji UJ, pasjonat historii krakowskiego futbolu) „O początkach piłki nożnej w Krakowie

Uroczystość nadania tytułu „Zasłużony dla Mieszkańców Gminy Mogilany” wieloletniemu prezesowi LKS Mogilany, Andrzejowi Karskiemu

Koncert: Wojciech Chmielewski – skrzypce, Michał Balas –wiolonczela (uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie)

XI – prof. Marek Mączyński (prawnik, profesor UJ) „Generalne Gubernatorstwo 1939-45

Koncert: Julia Błachut – skrzypce (uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie)

XII – dr hab. Marta Soniewicka (doktor nauk prawnych i filozofii) „Przemiana Furii w Eumenidy: o różnicy między zemstą a sprawiedliwością

Koncert gitarowy: Dagmara Janikowska (uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie)

Spotkania Akademii Mieszkańców w 2018 roku:

I - prof. Fryderyk Zoll (Wydział Prawa i Administracji UJ, Uniwersytet w Osnabrück w Niemczech) „Literatura wczesnochrześcijańska”. Wspólne kolędowanie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Chórem Mogilanum.

II - prof. Joanna Mysona-Byrska (Uniwersytet Papieski JPII w Krakowie) „Jak nie ulec magii konsumpcji". Koncert: Jakub Staszel (skrzypce) i Michał Balas (wiolonczela) - uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.

III - prof. Joanna Kubicz (ASP Kraków) "Domowość - o architekturze wnętrz". Koncert skrzypcowy: Magdalena Biśta, uczennica PSM II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie. Akompaniament - prof. Michał Pawełek.

IV - prof. Piotr Sztompka (UJ, były przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, autor kilkudziesięciu książek z zakresu socjologii) "Wolność i zaufanie".

V - prof. Fryderyk Zoll (Wydział Prawa i Administracji UJ, Uniwersytet w Osnabrück w Niemczech) „Islam. Krótka wycieczka

Koncert gitarowy: Eryk Roch Jaworski - uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.

VI – prof. Jerzy Stelmach (filozof prawa, profesor zwyczajny UJ,radca prawny,kolekcjoner sztuki) „Pułapki handlu dziełami sztuki

Koncert skrzypcowy: Wojciech Chmielewski -- uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, akompaniament: prof. Iwona Korepta – fortepian

X – Andrzej Barański (przedsiębiorca, prezes firmy „Herbewo”, własciciel winnicy i producent wina - hobbysta) „O winie przy winie”,

Fotorelacja z ogrodów nagrodzonych w konkursie „Ogród malowany”

XI – Piotr Gawlik (opozycjonista w latach PRL, emerytowany długoletni funkcjonariusz służb wywiadowczych w III RP) „Służby wywiadowcze. Salon iluzji.”

Koncert skrzypcowy: Karolina Fikas, Izabela Mistarz - uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie

XII – prof. Brygida Kuźniak (nauczyciel akademicki na Wydziale Prawa i Administracji UJ) „O zachowaniu się przy stole dyplomacji

Koncert: Wojciech Prażuch – wiolonczela, Monika Wilińska-Tarcholik – fortepian, Julia Błachut – skrzypce, Anna Boczar – fortepian

Spotkania Akademii Mieszkańców w 2017 roku:

I - prof. Jerzy Mietelski (kierownik Zakładu Fizykochemii Jądrowej w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie ) „Radioaktywność wokół nas”. Kolędowanie z Chórem Mogilanum.

II - dr Jerzy Maśnicki (dziennikarz, filmoznawca, współpracownik Hamburskiego Centrum Badań Filmowych „CineGraph”. „Michał Waszyński – twórca przedwojennych filmów”. Koncert skrzypcowy – Piotr Litwa.

III - prof. Grażyna Skąpska (Instytut Socjologii, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i członek władz Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego) „Społeczeństwo obywatelskie”.

IV - ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier (kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, członek prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN) „Skandale prawne w Biblii”.

V - dr hab. Marian Małecki (adiunkt w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ, delegat zakonu Templariuszy na Polskę z ramienia Wielkiego Mistrza ze Sieny) „Proces Templariuszy”.

VI - prof. Bogdan Szlachta (kierownik Katedry Filozofii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, sędzia Trybunału Stanu) „Co znaczy dzisiaj liberalizm”. Koncert fortepianowy Joanny Nowickiej (pierwszy koncert na fortepianie podarowanym Stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Mogilany przez Panią Izabelę Künstler).

X - prof. Włodzimierz Wróbel (kierownik Katedry Prawa Karnego UJ, sędzia w Izbie Karnej Sądu Najwyższego) „Po co ludziom Sąd Najwyższy”, koncert skrzypcowy Wojciecha Chmielewskiego i Jakuba Staszela z akomp. Marty Mołodyńskiej-Wheeler. Rozstrzygnięcie konkursu „Ogród Malowany” w 2017 roku.

XI - prof. Fryderyk Zoll (Wydział Prawa i Administracji UJ, Uniwersytet w Osnabrück w Niemczech) „500 lat Reformacji. Klęska czy nadzieja Kościoła”. Duet "Tupani" Iwona Karcz – śpiew, Piotr Wojnarowski – kontrabas.

XII - prof. Joanna Kaiser (Wydział Grafiki ASP w Krakowie, członek grupy artystycznej „Trzy Oczy”) „Dlaczego boimy się sztuki współczesnej”. Koncert fortepianowy Aleksandry Byrskiej.

Spotkania Akademii Mieszkańców w 2016 roku:

I – Medycyna sądowa i kryminalistyka w badaniach historycznych – prof. Jan Widacki, adwokat, profesor nauk prawnych, były ambasador RP na Litwie.
Kolędowanie wraz z Chórem Mogilanum

II –Nowe zadania uniwersytetu – prof. Karol Musioł, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w dziedzinie fizyki jądrowej.

III –Wybrane aspekty transplantacji serca – prof. Antoni Dziatkowiak, kardiochirurg, współwykonawca pierwszego w Polsce przeszczepu serca.
Koncert gitarowy: Piotr Rysiewicz, wystawa fotografii: Michał Piotrowski

IV –Czy księżyc istnieje gdy na niego nie patrzę? Zrozumieć mikroświat – prof. Marek Zrałek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w dziedzinie teorii pola i fizyki cząstek elementarnych.
Koncert gitarowy: Piotr Rysiewicz

V – Tajemnicza nauka cybernetyka – prof. Witold Byrski z Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

VI – Czym jest energia odnawialna i czy jest nam potrzebna?  Józef Kisielnicki, specjalista z dziedziny wykorzystania energii pierwotnej oraz pozyskiwania energii odnawialnej w klimatyzacji i ciepłownictwie, prezes firmy KLIWEKO.

Koncert Trio Akordeonowego: Paweł MurzynMarcin Wilk i Piotr Wilk

VII – Czy można rozwiązać problem narkotyków i narkomanii i jakimi metodami? – prof. Krzysztof Krajewski z Katedry Kryminologii UJ.
Ogłoszenie laureatów konkursu "Ogród Malowany 2016" i prezentacja nagrodzonych ogrodów.

VIII –Szkoła lwowsko-warszawska. Jej znaczenie w dziejach kultury polskiej  prof. Jan Woleński, profesor filozofii UJ, członek Institut International de Philosophie, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, b. prezydent Europejskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej.

IX – Organy – instrument, maszyna, dzieło sztuki... – Jacek Kulig, koncertujący organista, specjalista w dziedzinie konserwacji zabytkowych organów.
Koncert gitarowy: Paweł Talaga

Spotkania Akademii Mieszkańców w 2015 roku:

I – Wyspiański jako budziciel Narodu – prof. Franciszek Ziejka, historyk literatury i kultury polskiej, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Koncert akordeonowy zespołu Crazy Akordeon Trio: Paweł Murzyn, Piotr Wilk, Marcin Wilk z klasy prof. Macieja Gładysa.
Wystawa obrazów: Witold Kubicha, absolwent ASP w Krakowie.

II – Paradoksy Collegium Maius – prof. Stanisław Waltoś, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UJ i dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.
Koncert wiolonczelowy: Michał Balas, uczeń PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie prof. Renaty Gąsiorek.

III –Polscy pogromcy Enigmy – dr Zdzisław Kapera, historyk, biblista-qumranista, były kustosz Biblioteki Instytutu Filologii Orientalnej UJ, badacz zagadnień dotyczących maszyny szyfrującej Enigma.
Koncert skrzypcowy: Magdalena Turek, uczennica PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie prof. Katarzyny Balas.

IV – Jak chronić krajobraz, nie szkodząc inwestycjom? – Andrzej Barański, absolwent matematyki (UJ) i elektrotechniki (AGH), prezes rodzinnej spółki „Herbewo”, członek zarządu Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego.
Koncert wiolonczelowy: Maria Czaplińska, studentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Zdzisława Łapińskiego.

Czytany 614 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 20 Cze 2021 10:22