AM

 

AKADEMIA MIESZKAŃCÓW W MOGILANACH

zaprasza wszystkich chętnych na otwarte spotkania we Dworze Mogilańskim

Spotkania Akademii Mieszkańców odbywają się w trzecie poniedziałki miesiąca o godz. 18.00 we Dworze Mogilańskim. Każde spotkanie to nie tylko ciekawy wykład, ale także unikalny koncert, najczęściej uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie oraz wystawa dzieł sztuki.
Moderatorem Akademii Mieszkańców jest prof. Andrzej Zoll.

Wykłady w 2015 r.:

25 maja
Wyspiański jako budziciel Naroduprof. Franciszek Ziejka, historyk literatury i kultury polskiej, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Koncert akordeonowy zespołu Crazy Akordeon Trio: Paweł Murzyn, Piotr Wilk, Marcin Wilk z klasy prof. Macieja Gładysa.
Wystawa obrazów: Witold Kubicha, absolwent ASP w Krakowie.

21 września
Paradoksy Collegium Maiusprof. Stanisław Waltoś, wieloletni wykładowca Wydziału Prawa i Administracji UJ i dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.
Koncert wiolonczelowy: Michał Balas, uczeń PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie prof. Renaty Gąsiorek.

19 października
Polscy pogromcy Enigmydr Zdzisław Kapera, historyk, biblista-qumranista, były kustosz Biblioteki Instytutu Filologii Orientalnej UJ, badacz zagadnień dotyczących maszyny szyfrującej Enigma.
Koncert skrzypcowy: Magdalena Turek, uczennica PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie w klasie prof. Katarzyny Balas.

16 listopada
Jak chronić krajobraz, nie szkodząc inwestycjom?Andrzej Barański, absolwent matematyki (UJ) i elektrotechniki (AGH), prezes rodzinnej spółki „Herbewo”, członek zarządu Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego.
Koncert wiolonczelowy: Maria Czaplińska, studentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Zdzisława Łapińskiego.

Wykłady w 2016 r.:

18 stycznia
Medycyna sądowa i kryminalistyka w badaniach historycznychprof. Jan Widacki, adwokat, profesor nauk prawnych, były ambasador RP na Litwie.
Kolędowanie wraz z Chórem Mogilanum

15 lutego
Nowe zadania uniwersytetuprof. Karol Musioł, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w dziedzinie fizyki jądrowej.

21 marca
Wybrane aspekty transplantacji serca prof. Antoni Dziatkowiak, kardiochirurg, współwykonawca pierwszego w Polsce przeszczepu serca.
Koncert gitarowy: Piotr Rysiewicz, wystawa fotografii: Michał Piotrowski

18 kwietnia
Czy księżyc istnieje gdy na niego nie patrzę? Zrozumieć mikroświatprof. Marek Zrałek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w dziedzinie teorii pola i fizyki cząstek elementarnych.
Koncert gitarowy: Piotr Rysiewicz

16 maja
Tajemnicza nauka cybernetykaprof. Witold Byrski z Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

27 czerwca
Czym jest energia odnawialna i czy jest nam potrzebna? Józef Kisielnicki, specjalista z dziedziny wykorzystania energii pierwotnej oraz pozyskiwania energii odnawialnej w klimatyzacji i ciepłownictwie, prezes firmy KLIWEKO.
Koncert Trio Akordeonowego: Paweł Murzyn, Marcin Wilk i Piotr Wilk

24 października
Czy można rozwiązać problem narkotyków i narkomanii i jakimi metodami?prof. Krzysztof Krajewski z Katedry Kryminologii UJ.
Ogłoszenie laureatów konkursu "Ogród Malowany 2016" i prezentacja nagrodzonych ogrodów.

 21 listopada
Szkoła lwowsko-warszawska. Jej znaczenie w dziejach kultury polskiej prof. Jan Woleński, profesor filozofii UJ, członek Institut International de Philosophie, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, b. prezydent Europejskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej.

19 grudnia
Organy – instrument, maszyna, dzieło sztuki...Jacek Kulig,
koncertujący organista, specjalista w dziedzinie konserwacji zabytkowych organów.
Koncert gitarowy: Paweł Talaga

W Akademii Mieszkańców w Mogilanach wykładają wybitni specjaliści, którzy swoją wiedzę potrafią udostępnić w sposób popularny i zrozumiały.
Wstęp wolny.

O inicjatywie

O Konkursie

Celem Konkursu „Malowany Ogród” jest wyłonienie najładniejszego ogrodu na terenie Gminy Mogilany, a zarazem integracja mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie miejscowej tradycji i poprawa estetyki w Gminie Mogilany.

Komisja Konkursowa
Ogrody ocenia Komisja Konkursowa. Członków Komisji powołuje zarząd SMGM. W skład Komisji mogą wejść przedstawiciele wspierających stowarzyszeń i instytucji, darczyńców, a także eksperci. W kolejnych edycjach Konkursu w skład Komisji mogą wejść również laureaci Konkursu. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego Komisji oraz osoby pełniące inne funkcje. Głosowania w Komisji odbywają się zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Komisji. Kontakt do Przewodniczącej Komisji Konkursowej: Bogusława Żmuda, tel. 791 665 423.

Regulamin edycji 2017

Pobierz regulamin

Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszenia

Laureaci edycji 2016

I miejsce: Szymon Romek, Mogilany

II miejsce: Stanisława Bartosik, Gaj

III miejsce: Monika i Robert Popielowie, Gaj

Laureaci edycji 2015

I miejsce: Renata Surówka, Mogilany


II miejsce: Janina Gębalska Mogilany


III miejsce: Katarzyna Radecka, Mogilany

Laureaci edycji 2014

I miejsce: Marta i Andrzej Barańscy, Gaj

I miejsce: Janina Budek, Gaj


Komisja nie przyznała II i III miejsca.
Wyróżniła ogrody: Patrycji Pieniążek z Mogilan, Zofii Kuźmy z Libertowa, Huberta Zająca z Konar i Jacka Kuźmy z Libertowa.

 

 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany jest lokalną, obywatelską inicjatywą, która łączy różne pomysły i wysiłki dla dobra „małej Ojczyzny”. Statutowe zadania obejmują sprawy związane z edukacją, kulturą, turystyką, sportem, bezpieczeństwem na drogach, pomocą na rzecz potrzebujących.

W 2015 r. Stowarzyszenie otwarło Akademię Mieszkańców w Mogilanach. Wykłady w dworze mogilańskim prowadzą wybitni specjaliści, którzy swoją wiedzę udostępniają w sposób popularny i zrozumiały.

Dzięki hojności prof. Andrzeja Zolla (mieszkańca gminy Mogilany) stowarzyszenie udziela stypendium dla aktywnych społecznie uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin.

SMGM przyczyniło się do przejęcia przez gminę w użytkowanie dworu w Mogilanach i otwarcia parku dla mieszkańców.

Corocznie organizuje konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie „Ogród Malowany” oraz pikniki ogrodnicze: „Ogródek Zosi”.

Przeprowadza akcje „Wywieś flagę” zachęcając mieszkańców do wywieszania flag narodowych w święta narodowe.

SMGM podjęło współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie przekazując owoce i warzywa osobom będących w trudnej sytuacji życiowej.

Od początku SMGM prowadzi batalię o bezpieczne przejścia na zakopiance. Owocem tej działalności jest zbudowanie w 2015 r. kładki dla pieszych w Gaju oraz chodnika prowadzącego do kładki. W wyniku interwencji SMGM Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem kolejnej inwestycji na zakopiance: wiadukt w Gaju na skrzyżowaniu Zadziele-Widokowa.

Zapraszamy do współpracy, a także do wsparcia podejmowanych przez nas inicjatyw.

O inicjatywie

Akcje

Galeria