Nadszedł czas, aby sprawy gminy mieszkańcy wzięli w swoje ręce!

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany powstało 19 marca 2010 r. Jest lokalną, obywatelską inicjatywą, która łączy różne pomysły i wysiłki dla dobra „małej Ojczyzny”. Statutowe zadania obejmują sprawy związane z edukacją, kulturą, turystyką, sportem, bezpieczeństwem na drogach, pomocą na rzecz potrzebujących.

Od początku stowarzyszenie prowadzi batalię o bezpieczne przejścia na zakopiance. Owocem tej działalności jest m. in. otwarcie w 2015 r. kładki dla pieszych w Gaju oraz chodnika prowadzącego do kładki. W wyniku interwencji SMGM Ministerstwo Infrastruktury podjęło decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem kolejnej inwestycji na zakopiance: wiadukt w Gaju na skrzyżowaniu Zadziele-Widokowa.

Przeprowadza akcję „Wywieś flagę”  zachęcając mieszkańców do wywieszania flag narodowych w święta narodowe.

Wydaje internetowy portal informacyjny „Mogilany.info”. W 2017 r. na łamach portalu ukazało się ponad 200 artykułów, które dotyczyły szerokiej tematyki, od spraw dotyczących historii i krajobrazu po teksty interwencyjne, np. w sprawie projektu studium zagospodarowania przestrzennego.

Organizuje piknik ogrodniczy „Ogródek Zosi(kiermasz, wymiana doświadczeń i roślin z przydomowych ogrodów w Libertowie - od 2011 r.).

Dzięki hojności prof. Andrzeja Zolla (mieszkańca gminy Mogilany) stowarzyszenie udziela stypendium dla absolwentów szkół z terenu gminy Mogilany. Stypendium jest przyznawane od 2013 roku, kiedy prof. Zoll otrzymał Nagrodę Jerzmanowskich, którą w całości przekazał stowarzyszeniu Mieszkańców Gminy Mogilany na rzecz społecznie aktywnej młodzieży.

Od 2014 r. organizuje konkurs na najpiękniejszy ogród w gminie „Ogród Malowany”.

Podjęło współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie przekazując owoce i warzywa osobom będących w trudnej sytuacji życiowej.

W 2015 r. organizowało Ogólnopolski Konkurs Recytatorski na szczeblu powiatowym.

Stowarzyszenie przyczyniło się do przeprowadzenia przez Polską Akademię Nauk remontu dachu dworu w Mogilanach, a także do przejęcia dworu w użytkowanie przez gminę i otwarcia parku dla mieszkańców w 2014 r.

Od maja 2015 r. we dworze mogilańskim stowarzyszenie prowadzi Akademię Mieszkańców. Do Mogilan z wykładami przyjeżdżają wybitni naukowcy i specjalisci różnych dziedzin oraz koncertują uzdolnieni uczniowie szkół muzycznych. Od maja 2017 r. Stowarzyszenie dysponuje fortepianem podarowanym przez Izabelę Künstler.

W 2017 r. razem z kilkoma stowarzyszeniami z terenu gminy Mogilany zorganizowało piknik dla dzieci w Bukowie pod nazwą „Podwórko zabaw”.

Sylwester Szefer
Przewodniczący Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany

Dołącz do nas!

Zachęcamy do aktywności w ramach naszego Stowarzyszenia jako pełnoprawni członkowie. W tym celu należy wypełnić deklarację członkowską.