Głos Gminy Mogilany nr 2, czerwiec 1990. Głos Gminy Mogilany nr 2, czerwiec 1990. rys. Jadwiga Marchaj

Oddajcie mieszkańcom Głos Gminy Mogilany!

Przez 
(5 głosów)
Głos Gminy Mogilany powstał w maju 1990 roku przed pierwszymi wolnym wyborami do samorządu gminnego.

Pierwszy numer GGM został wydany przez Komitet Obywatelski „Solidarność”. Ukazał się w trzech edycjach jako „Głos Mogilan”, „Głos Libertowa” oraz „Głos Gaja i Lusiny”. Pomysłodawcą i pierwszym redaktorem odpowiedzialnym tej gazetki był Sylwester Szefer.

GGM pierwsze logo

W stopce redakcyjnej pierwszego numeru znalazła się jeszcze Jadwiga Marchaj – absolwentka wydziału grafiki ASP, pracownik GOK, autorka pierwszego logo i układu graficznego GGM oraz Bogusław Wątor – pracownik GOK, odpowiedzialny za skład i druk gazetki.

Stopka redakcyjna pierwszego numeru GGM:
stopka1990a

W artykule wstępnym pierwszego numeru redaktor odpowiedzialny pisał:

Drodzy czytelnicy!

Macie przed sobą pierwszy numer „Głosu”, gazety adresowanej do mieszkańców naszej miejscowości. Przygotowaliśmy tę gazetę z myślą o wyborach do samorządu. Mamy nadzieję, że po wyborach ukażą się następne numery „Głosu”. Będzie można w nich przeczytać o sprawach dotyczących bezpośrednio naszej lokalnej społeczności.

Drugi numer (czerwiec 1990) nosił już pełną nazwę: „Głos Gminy Mogilany”. GGMnr2

W artykule wstępnym Sylwester Szefer krótko przedstawił program gazety:

Pragniemy, aby to skromne pismo służyło pełniejszej informacji o wydarzeniach w gminie oraz rozwojowi kultury naszego podkrakowskiego regionu.

Zapraszamy wszystkich do współudziału w tworzeniu "Głosu Gminy Mogilany".

W numerze tym oprócz wiadomości związanych z wynikami wyborów i relacji z pierwszych posiedzeń Rady Gminy, pojawiła się także kronika kulturalna oraz kolumna ogłoszeń lokalnych.

Pierwsze wybory samorządowe w gminie Mogilany (27 maja 1990) zostały wygrane zdecydowanie przez Komitet Obywatelski „Solidarność” (15 radnych w 23-osobowej Radzie). Od trzeciego numeru „Głos Gminy Mogilany” ukazywał się pod patronatem nowego samorządu. Siedzibą redakcji był Gminny Ośrodek Kultury zarządzany przez dyrektora Krzysztofa Musiała. Przez pewien czas zbieraniem tekstów i ich redakcją zajmował się zespół młodych ludzi ze Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej pod kierunkiem Ewy Wróbel (obecnie Walczak)

Ewa Walczak:

… Wtedy zamiarem tego pisma było informowanie o tym co dzieje się na terenie gminy. Relacje z prac Rady Gminy do każdego numeru przygotowywała radna Alicja Kotaś.

„Głos Gminy Mogilany” został zarejestrowany w systemie ISSN. Formalnym wydawcą czasopisma stał się Gminny Ośrodek Kultury.

W pierwszych latach istnienia GGM był gazetą gdzie była możliwość publikowania różnorodnych opinii mieszkańców, jeśli tylko nie naruszały dobrego imienia innych.

A jak jest dzisiaj?

Ewa Walczak:

Myślę, że realizowanie celu: biuletyn informacyjny, w tej chwili zastąpione jest innym: antagonizowanie mieszkańców, promocja racji wójta.

W 2015 r. wójt Piotr Piotrowski zmienił wydawcę Głosu Gminy Mogilany. Czasopismo przestało być wydawane przez Gminny Ośrodek Kultury, nowym wydawcą został Urząd Gminy. Wójt dokonał tej zmiany bez zgody Rady Gminy, która sprawuje kontrolę nad działalnością GOKu.

Niestety wójt Piotrowski wykorzystuje czasopismo nie do informowania, lecz dezinformowania społeczeństwa. Nie dość, że w GGM są oczerniane osoby, które nie podzielają poglądów wójta, to jeszcze osoby poszkodowane zostały pozbawione możliwości obrony. W grudniu 2015 r. były wójt Krzysztof Musiał zażądał sprostowania nieprawdziwych informacji na temat gimnazjum w Mogilanach. Mimo, że ustawa o Prawie Prasowym zobowiązuje wydawcę do publikacji sprostowania, wójt Piotrowski kłamstw nie sprostował.

Innym razem Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Stokłosa domagał się zmieszczenia w GGM opinii radnych. Wójt Piotrowski odmówił mu pisząc w odpowiedzi: „Głos Gminy Mogilany, wydawany jest od 1991 r. […] nigdy na jego łamach nie rezerwowano stron na publikacje artykułów Rady Gminy …”. W jednym zdaniu wójt napisał dwie nieprawdy!

Obecnie w "Głosie Gminy Mogilany" mieszkańcy nie znajdą informacji jak uzyskać stypendia ufundowane przez prof. Zolla, nie dowiedzą się o wykładach Akademii Mieszkańców organizowanych we dworze mogilańskim, nie znajdą ogłoszenia o kolejnym konkursie na najpiękniejszy ogród w gminie, itd., itd. Dlaczego? Bo są to inicjatywy Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany, które nie jest podporządkowane wójtowi.

Przypadek „Głosu Gminy Mogilany” pokazuje, że w gminie Mogilany władza jest sprawowana jak w czasach PRL, kiedy społeczeństwo było pozbawiane dostępu do prawdziwych informacji.

 

Fragment artykułu wstępnego, GGM nr 2, czerwiec 1990 r.:

GGM2 wstep

Czytany 2094 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 14 Maj 2018 11:36