Wydrukuj tę stronę
31 Lip

Osuwiska przyczyną odmowy przekwalifikowania działek

Przez 
(0 głosów)
Czy można odmówić przekwalifikowania działki na budowlaną powołując się na istnienie osuwiska, które nie zostało potwierdzone badaniami geologicznymi?

W projekcie Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mogilany jednym z najczęstszych powodów odmowy przekwalifikowania gruntów na budowlane jest usytuowanie działki na terenach osuwiskowych. Dane, na podstawie których zostały wyznaczone tereny osuwiskowe, pochodzą z ogólnodostępnej bazy danych SOPO (System Ochrony Przeciwosuwiskowej).

Jednak informacje zawarte w kartach rejestracyjnych SOPO nie stanowią dokumentu w rozumieniu prawa i nie mogą być powodem odmowy przekwalifikowania na tereny budowlane.

Dane pochodzące z SOPO służą przede wszystkim do sporządzania projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznych oraz innych dokumentów projektowych. Dopiero na podstawie konkretnych badań geologicznych można uznać, że faktycznie istnieje osuwisko.

Badania takie nie zostały przeprowadzone na terenie gminy Mogilany!

Czy można więc twierdzić, że istnieje osuwisko, skoro nie zostały przeprowadzone odpowiednie badania geologiczne?
Czy można wpisywać niepotwierdzone „osuwiska” do dokumentu o charakterze prawnym jakim jest Studium?
Czy mieszkańcy mający działki na terenach zwanych „osuwiskami" powinni zostać pozbawieni możliwości przekwalifikowania działki na budowlaną?
 
Zdecydowanie nie. Według opinii prawników, nie ma przepisu, który zabrania przekwalifikowania na budowlaną działki usytuowanej na „osuwisku”, jeśli to osuwisko nie zostało zweryfikowane i potwierdzone badaniami geologicznymi.
 
Przypominamy, iż 6 sierpnia 2020 r. mija termin wnoszenia uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany.
Czytany 1711 razy Ostatnio zmieniany piątek, 31 Lip 2020 18:18