Jak zdobyć prawie 140 000 zł nagrody

Przez 
(0 głosów)
Instrukcja, jak zdobyć prawie 140 000 zł nagrody w gminie Mogilany

Nie każde oko wychwyci, ale wnikliwie osoby czytające zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Gminy Mogilany oraz Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia, wychwycą takie, które pozwoli w perspektywie czasu osiągnąć łączną nagrodę w wysokości prawie 140 000 zł, a może nawet wyższą.

Jak stać się beneficjentem tak pokaźnej nagrody?

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mogilany, w zakładce „Nabory do jednostek organizacyjnych gminy”, ukazało się ogłoszenie o naborze pod nazwą: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach”. Do 25 października b.r. do godz. 15:00 można składać wymagane dokumenty, aby ubiegać się w konkursie o powyższe stanowisko. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać dyrektorem naszego ośrodka zdrowia? Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j, Dz. U. z 2023r., poz.991), kandydat na stanowisko dyrektora ośrodka zdrowia musi spełnić nast. wymagania:

1) wykształcenie wyższe,

2) wiedza i doświadczenie, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,

3) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3 letni staż pracy,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dodatkowo kandydat musi przedstawić koncepcję programową, organizacyjną i ekonomiczną funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilanach. Powołana przez Radę Gminy Mogilany Komisja dokona analizy, złożonych przez kandydatów dokumentów i zaprosi na rozmowę osoby które spełniają wymagania formalne oraz złożyły wymagany komplet dokumentów. Komisja w głosowaniu tajnym wybierze kandydata, który zostanie nowym dyrektorem.

Pod poniższym linkiem można uzyskać wszelkie informacje:

https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,2345715,konkurs-na-stanowisko-dyrektora-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-mogilanach.html

Czy warto się starać?

Z posiadanych przez nas informacji (uzyskanych z otoczenia pana wójta), obecna dyrektor SP ZOZ w Mogilanach prawdopodobnie otrzymuje miesięczne wynagrodzenie na poziomie 12 000 zł brutto. Dodatkowo, Rada Społeczna działająca przy SP ZOZ w Mogilanach pod przewodnictwem wójta Piotrowskiego, przyznała w sumie 138 000 zł nagrody pani dyrektor. Na przestrzeni lat(z informacji do których udało nam się dotrzeć) nagrody roczne dla dyrektora SP ZOZ w Mogilanach kształtowały się następująco:

2017 r. - 15 000 zł

2018 r. - 15 000 zł

2019 r. - 15 000 zł

2020 r. – 18 000 zł

2021 r. – 25 000 zł

2022 r. – 25 000 zł

2023 r. – 25 000 zł

RAZEM = 138 000 zł

Jak widać powyżej, już samo wynagrodzenie jest kuszące, a dokładając do tego nagrody roczne, oferta wydaje się bardzo atrakcyjna. W naszej ocenie, warto poświęcić czas na zebranie odpowiednich dokumentów i spróbowania swoich sił w konkursie na to stanowisko. Nasz ośrodek, a tym samym mieszkańcy naszej gminy zasługują na najlepszego dyrektora, a to może się spełnić tylko wtedy, gdy komisja powołana do oceny i wyboru odpowiedniego kandydata, będzie miała szeroki wachlarz wyboru.

Czytany 1377 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 Paź 2023 20:53