Wstrzymanie procedowania nad projektem Studium

Przez 
(1 głos)
Po 10 miesiącach od ogłaszania wszem i wobec, że projekt Studium zagospodarowania przestrzennego jest gotowy, 23 listopada wójt przyznał, że projekt ma wadę i w związku z tym wojewoda zalecił wstrzymanie dalszego procedowania nad projektem.

 

Wójt w listopadzie tego roku chciał wprowadzić do niby-gotowego projektu kolejną autopoprawkę, jednak wojewoda (jako organ nadzoru) zwrócił uwagę, że ze względu na poważną wadę projektu dokonywanie w nim zmian jest bezprzedmiotowe.

Jedną z wad, która dyskwalifikuje ten projekt jest brak zaznaczenia w nim obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Wójt „zapomniał” o tym wymogu.

Na zebraniach wiejskich wójt wciąż wprowadza w błąd mieszkańców, twierdząc że od stycznia br. projekt jest gotowy i czeka tylko na przegłosowanie przez radnych. Tymczasem w piśmie z 23 listopada informuje radnych, że organ nadzoru zalecił wstrzymanie procedowania nad wadliwym projektem. Czyli projekt studium jest niezgodny z ustawą i w formie w jakiej przekazany został radzie jest niemożliwy do głosowania.

W trakcie przygotowywania projektu Studium wójt Piotrowski nie podjął współpracy z radnymi. Pytany wielokrotnie przez radnych o pracę nad studium wójt niezmiennie odpowiadał: „studium to jest moja sprawa”. Ignorował sygnały ze strony radnych, że przygotowany przez niego projekt studium jest niezgodny z prawem. Czy zignoruje również opinię wojewody?

Studium 23.11.17

Czytany 1044 razy Ostatnio zmieniany piątek, 09 Lut 2018 10:17