List otwarty Radnych w sprawie studium

Przez 
(4 głosów)
Studium Zagospodarowania Przestrzennego nadal nie spełnia warunków prawnych, aby go uchwalić

 

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

niedokończona sprawa

Przez pierwsze dwa lata kadencji wójt na wszystkie pytania radnych o studium odpowiadał, że to „jego sprawa”, choć radni wielokrotnie apelowali o wspólną pracę nad tym dokumentem. Studium było już gotowe na początku 2015 roku, mimo to wójt Piotrowski „kombinował” nad nim jeszcze kolejne dwa lata. Przedstawił je w styczniu 2017 roku, jednak był to „bubel”, który nie spełnia wymogów ustawy i jego uchwalenie nie jest możliwe.

Po otrzymaniu projektu studium od wójta radni przystąpili do jego analizy. Nie było to zadanie łatwe - wójt skutecznie utrudniał tę pracę ograniczając radnym dostęp do dokumentacji. Odmawiał również merytorycznych odpowiedzi na zadawane pytania. Jedyną osobą, która odważyła się udzielać odpowiedzi radnym w sprawie studium oraz informacji o błędach jakie projekt zawiera był inspektor do spraw planowania z Urzędu Gminy. Czy z tego powodu z dnia na dzień przestał pracować w urzędzie?

Wielokrotne wnioski do wójta o wykonanie opinii prawnej projektu studium pozostały bez odpowiedzi, mimo wcześniejszej pisemnej deklaracji, że taka opinia została zlecona.

Studium zostało przedłożone do uchwalenia w okresie kiedy wójt pozbawił radę gminy obsługi prawnej. Jednak kolejny prawnik zatrudniony przez wójta w UG potwierdził stanowisko radnych, że przygotowane przez wójta Piotrowskiego studium nie jest możliwe do uchwalenia, gdyż jest niezgodne z prawem. Pomimo tak stwarzanych trudności rada podjęła dalszą analizę przedłożonego projektu studium i wielokrotnie zwracała się do wójta o jego naprawę. Wójt pośrednio przyznał rację radnym przedkładając kilka autopoprawek, jednak studium nadal nie spełnia wymogów prawnych, aby go uchwalić. Wójt nawet pisemnie zawiadomił radę, że organ nadzoru zalecił wstrzymanie uchwalenia studium do czasu jego poprawy. Szkoda tylko, że przez te 11 miesięcy zamiast atakować radnych nie zajął się skutecznym poprawieniem tego projektu.

Na sesji w dniu 30 listopada 2017 r. radni przez prawie godzinę zadawali wójtowi pytanie, czy potwierdza, że projekt studium, który przedłożył radzie jest zgodny z prawem. Nie uzyskali jednak od niego i jego doradcy jednoznacznej odpowiedzi TAK lub NIE. Doradca wójta, który udzielał odpowiedzi w imieniu wójta stwierdził, że „to jest śmieszne czego państwo żądacie”. Dla nas to nie jest śmieszne, a oczywiste, że tak ważny dokument musi być zgodny z prawem, bo od niego zależy bezpieczeństwo mieszkańców. W tak ważnej uchwale radni muszą mieć bezwzględną pewność, że przedłożony przez wójta dokument jest absolutnie zgodny z prawem i nie narazi gminę i mieszkańców na problemy.

Podobna sytuacja zaistniała przy uchwalaniu programu rewitalizacji, który dawał możliwość pozyskania środków pieniężnych na inwestycje dla gminy. Wójt przedstawił projekt uchwały radnym, rada uchwaliła ufając wójtowi, że uchwała ta jest dobra i zgodna z prawem, a dzisiaj wójt uchyla się od odpowiedzialności, że przedłożył wadliwą uchwałę, której nawet nie potrafił uchylić, gdyż przedłożony projekt uchylenia również zawierał wady prawne. Dobrze, że 9 radnych odpowiednio szybko zareagowało, gdyż organ nadzoru stwierdziłby nieważność uchwały przedłożonej przez wójta.

Gdyby wójt od samego początku, gdy objął swój urząd współpracował z radą studium byłoby już uchwalone, a dziś pracowalibyśmy nad planem zagospodarowania przestrzennego. Wójt jednak tego nie zrobił, teraz zaś uchyla się od odpowiedzialności usiłując obarczyć winą radnych.

Mając na uwadze dobro mieszkańców, a także w poczuciu odpowiedzialności za finanse gminy Rada Gminy Mogilany nie mogła przystąpić do głosowania nad studium.

Czy wójtowi zależało na tym, aby radni tej kadencji nie mogli uchwalić studium?

Radni Gminy Mogilany:

Joanna Nowicka, Renata Strzebońska, Małgorzata Okarmus, Ewa Walczak, Alicja Wodziańska-Berbeka, Tadeusz Gniadek, Tadeusz Strzeboński, Grzegorz Malik, Grzegorz Stokłosa

Czytany 863 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 Lut 2018 20:04