Projekt studium do śmietnika?

Przez  mogilany.info
(1 głos)
Dlaczego projekt studium został nagle odrzucony? Mieszkańcy powinni uzyskać rzetelną odpowiedź na to pytanie.

15 lipca 2019 r. na X sesji Rady Gminy Mogilany na wniosek czterech radnych nagle wprowadzono do programu sesji nowy punkt dotyczący Studium Zagospodarowania Przestrzennego.
W jednym momencie, bez wcześniejszych zapowiedzi, odrzucono projekt Studium, nad którym prace trwały przez długie lata. 
Radni przegłosowali następujące uchwały:
1. "w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Mogilany Nr IX/51/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany".
2. "w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany uchwalonego uchwałą Rady Gminy Mogilany Nr IX/65/99 z dnia 17 grudnia 1999 roku".

Prace nad Studium rozpoczęły się jeszcze podczas kadencji wójta Małgorzaty Mardyły. W kadencji wójta Krzysztofa Musiała (2010-2014) projekt studium został doprowadzony prawie do końca, jednak nowy wójt Piotr Piotrowski przez kolejne lata swojego urzędowania wprowadził w tym projekcie dużo zmian. 27 stycznia 2017 r. wójt przekazał radzie gminy swój projekt twierdząc, że jest gotowy i apelując do radnych: "Uchwalcie dokument, na który mieszkańcy czekają już 10 lat!". 
Prace nad Studium prowadzone były od 2011 r. przez firmę Soft-Gis. Zostały one zakończone i opłacone. Pieniądze zostały wyrzucone w błoto? 

Czytany 1322 razy

Polecamy!