mogilany.info

mogilany.info

Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg
Wykład prof. Krystyny Chojnickiej "Rosja nieznana i fascynująca" oraz koncert fortepianowy Yehudy Prokopowicza
Spotkanie 29 kwietnia o godz. 18:00 we dworze mogilańskim
W gminie Mogilany w ciągu ostatnich czterech latach zlikwidowano … 0 kopciuchów (słownie: zero).
Koncert Konrada Zapotocznego i Magdaleny Haby oraz temat smogu i programów na rzecz czystego powietrza przyciągnął bardzo wielu słuchaczy.
Zostaną przedstawione możliwości pozyskania dotacji na wymianę pieców, wykonania ocieplenia budynku czy zamontowania paneli słonecznych.
Akademia Mieszkańców 18 lutego, godz. 18:00 we dworze mogilańskim
Witold Kubicha, artysta malarz i grafik, absolwent ASP w Krakowie
Zapraszamy do wypełnienia ankiety przeprowadzanej przez Marzenę Rządzik - absolwentkę Akademii Ignatianum w Krakowie
Strona 1 z 46