Redaktor

Redaktor

Kto działa pozornie? Krótko i na temat.
(Bez)Radna Maria K.
Szanowni Mieszkańcy Gminy Mogilany!
Jeżeli ktoś, kiedyś zastanawiał się na ile wiarygodny jest biuletyn Głos Gminy Mogilany (GGM), to poniższy przykład każe brać w wątpliwość rzetelność i prawdziwość publikowanych tam informacji. 
  Ciąg dalszy perypetii związanych z uzyskaniem informacji publicznej od Dyrektor SPZOZ w Mogilanach.
Informacja (nie)publiczna: czym, sobie zasłużył dyrektor na nagrodę w takiej wysokości?
Instrukcja, jak zdobyć prawie 140 000 zł nagrody w gminie Mogilany
Nie dla "dotacji w Gaju"
Andrzej Karski , Adam Nazim, Wiesław Okarmus, Stefan Suder - społecznicy z gminy Mogilany uhonorowani państwowymi odznaczeniami. Znamienici goście, porywający występ „Bukowioków”, ciekawa prelekcja o początkach futbolu na ziemiach polskich – to wszystko wydarzyło się w mogilańskim dworze na uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany.
Strona 1 z 3