mogilany.info

mogilany.info

Kto powinien zadbać o utrzymanie czystości i porządku w gminie?
15 stycznia we Dworze Mogilańskim odbyło się noworoczne wspólne spotkanie Akademii Mieszkańców oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Urząd Gminy, za którego funkcjonowanie odpowiedzialny jest wójt, przygotowuje dokumenty ośmieszające tych, którzy je podpisują.
Akademia Mieszkańców oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku zapraszają na wykład o pięknym urządzaniu domu oraz wspólne śpiewanie kolęd z Chórem Mogilanum. Poniedziałek 15 stycznia, godz. 18:00, dwór mogilański.
Przez trzy lata radni prosili wójta o współpracę. Propozycje współpracy były wciąż odrzucane.
Organy dla kościoła św. Bartłomieja w Mogilanach zostały zakupione w Norwegii.
Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.(Iz 9,5)
Do biura Rady Gminy Mogilany wpłynęła kolejna AUTOPOPRAWKA wójta do projektu studium zagospodarowania przestrzennego.
18 grudnia usłyszelismy we dworze mogilańskim mazurki Chopina w wykonaniu Aleksandry Byrskiej oraz dowiedzielismy się na czym polega performance i instalacja w sztuce.
Z niewiadomych powodów od kilku dni przedsiębiorcy nie są obsługiwani w Urzędzie Gminy Mogilany.
Strona 1 z 33