Uwaga właściciele drobiu!

Przez 
(0 głosów)
W związku z wykryciem w Libertowie (gmina Mogilany) i w Jurczycach (gmina Skawina) nowych ognisk wysoko zjadliwej ptasiej grypy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie Kazimierz Żak przekazuje informacje dla hodowców drobiu.

 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa właścicielom drobiu nakazuje się między innymi:

a) odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, i utrzymywanie w zamkniętych obiektach budowlanych (możliwe woliery z dachem i ogrodzone do pełnej wysokości siatką),
b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, (nie dotyczy ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych),
c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami (pod dachem),
e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami (pod dachem),
f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, nawilżane środkiem dezynfekcyjnym,

Wymagania te obowiązują do odwołania.

W okręgu zapowietrzonym (okrąg o promieniu 3 km wokół gospodarstwa gdzie stwierdzono ognisko) decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wydawaną dla konkretnego właściciela drobiu zwierzęta zostają zabite poprzez zagazowanie. Istnieje też możliwość zabicia ich i przeznaczenia na cele własne gospodarstwa.

Przed zabiciem zwierzęta są wyceniane i przy spełnieniu warunków określonych w pkt: a,b,c,d,e,f wypłacane będzie właścicielom drobiu odszkodowanie. Niespełnienie wymagań określonych wyżej w punktach a-f skutkować może niewypłaceniem odszkodowania za zagazowany drób. Decyzja o zabiciu zwierząt wydawana jest w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się choroby od ogniska i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od decyzji można się odwołać.

Nieprzestrzeganie wymagań określonych w punktach a-f skutkować może nałożeniem kary administracyjnej ok. 800 zł i wyższej.

Czytany 2276 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 04 Kwi 2017 21:21