Wręczenie dyplomów dla studentów Akademii Mieszkańców w Mogilanach, 27 czerwca 2016 r. Wręczenie dyplomów dla studentów Akademii Mieszkańców w Mogilanach, 27 czerwca 2016 r.

Czym zajmuje się SMGM?

Przez 
(2 głosów)
Podczas Walnego Zebrania 2 kwietnia 2017 r. zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany w 2016 r. Działo się bardzo dużo...

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SMGM W ROKU 2016

1. Działalność na rzecz rozwoju bezpiecznych dróg dla pieszych i pojazdów, a zwłaszcza bezpiecznych przejść i przejazdów przez „zakopiankę” w gminie Mogilany.

- Wiadukt w Gaju na skrzyżowaniu Widokowa-Zadziele
SMGM od początku swojej działalności prowadzi działania w celu zbudowania węzła komunikacyjnego w tym miejscu. W 2016 r. były kontynuowane interwencje w GDDKiA i Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w celu sfinalizowania planu budowy wiaduktu. Ważnym wydarzeniem było spotkanie robocze w siedzibie GDDKiA w Krakowie 11 lipca 2016 r. przedstawicieli Generalnej Dyrekcji, SMGM oraz Rady Gminy Mogilany, na którym została omówiona sprawa budowy wiaduktu oraz innych problemów dotyczących zakopianki. Według planów przedstawionych przez GDDKiA w 2017 r. zostanie wykonana dokumentacja, a w kolejnym nastąpi budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji ok. 20 mln zł.

SMGM podjęło interwencje także w następujących sprawach:

- Budowa nowych dróg lokalnych równoległych do „zakopianki”, m. in. połączenie ul. Zagórskiej w Mogilanach z ul. Zadziele w Gaju, czy połączenie ul. Wzgórze (k. kładki) z ul. Spadzistą w Gaju.

- Żary – wyjazd na DK 7. Potrzeba poszerzenia wyjazdu oraz budowy pasa do prawo skrętu. Wg zapowiedzi ten dodatkowy pas ma powstać w pierwszym półroczu 2017 r.
Uruchomienie pulsacyjnego znaku D-6 (przejście) na skrzyżowaniu w Żarach.
Interwencje w GITD (Główny Inspektorat Transportu Drogowego) sprawie potrzeby postawienia radaru w Żarach (odpowiedź negatywna).

- Wyjazd z Libertowa na zakopiankę. Skrzyżowanie może w niedalekiej przyszłości ulec całkowitemu zakorkowaniu w związku ze znaczącym wzrostem terenów budowlanych przewidzianym w Studium.

- Ekrany akustyczne. Wsparcie starań mieszkańców osiedla Enklawa w Libertowie oraz w Mogilanach (skrzyżowanie z ulicą Zakopiańską).

2. Działalność na rzecz rozwoju edukacji i kultury

- Akademia Mieszkańców w Mogilanach
25 maja 2015 nastąpiła inauguracja Akademii Mieszkańców w Mogilanach. W 2016 r. spotkania były kontynuowane. Odbywały się w trzecie poniedziałki miesiąca w dworze mogilańskim. W Akademii Mieszkańców wykładają wybitni specjaliści, którzy swoją wiedzę potrafią udostępnić w sposób popularny i zrozumiały. Moderatorem Akademii Mieszkańców jest prof. Andrzej Zoll. Niektóre wykłady były połączone z koncertami. W 2016 r. działalność ta nie uzyskała dotacji gminy.

Wykłady AM w 2016 r.:
18 stycznia
Medycyna sądowa i kryminalistyka w badaniach historycznychprof. Jan Widacki, adwokat, profesor nauk prawnych, były ambasador RP na Litwie.
Kolędowanie wraz z Chórem Mogilanum

15 lutego
„Nowe zadania uniwersytetu”prof. Karol Musioł, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w dziedzinie fizyki jądrowej.

21 marca
„Wybrane aspekty transplantacji serca” prof. Antoni Dziatkowiak, kardiochirurg, współwykonawca pierwszego w Polsce przeszczepu serca.
Koncert gitarowy: Piotr Rysiewicz, wystawa fotografii: Michał Piotrowski

18 kwietnia
„Czy księżyc istnieje gdy na niego nie patrzę? Zrozumieć mikroświat”prof. Marek Zrałek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista w dziedzinie teorii pola i fizyki cząstek elementarnych.
Koncert gitarowy: Piotr Rysiewicz

16 maja
„Tajemnicza nauka cybernetyka”prof. Witold Byrski z Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

27 czerwca
„Czym jest energia odnawialna i czy jest nam potrzebna?” Józef Kisielnicki, specjalista z dziedziny wykorzystania energii pierwotnej oraz pozyskiwania energii odnawialnej w klimatyzacji i ciepłownictwie, prezes firmy KLIWEKO.
Koncert Trio Akordeonowego: Paweł Murzyn, Marcin Wilk i Piotr Wilk

24 października
„Czy można rozwiązać problem narkotyków i narkomanii i jakimi metodami?”prof. Krzysztof Krajewski z Katedry Kryminologii UJ.
Ogłoszenie laureatów konkursu "Ogród Malowany" i prezentacja nagrodzonych ogrodów

21 listopada
„Szkoła lwowsko-warszawska. Jej znaczenie w dziejach kultury polskiej” prof. Jan Woleński, profesor filozofii UJ, członek Institut International de Philosophie, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, b. prezydent Europejskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej.

19 grudnia
„Organy – instrument, maszyna, dzieło sztuki...”Jacek Kulig, koncertujący organista, specjalista w dziedzinie historii i konserwacji zabytkowych organów.
Koncert gitarowy: Paweł Talaga

- Stypendium Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany
W 2016 r. dzięki funduszom przekazanym przez prof. Andrzeja Zolla zarząd SMGM przyznał po raz czwarty stypendia skierowane do aktywnych społecznie uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin zamieszkałych w Gminie Mogilany i przeznaczone na wsparcie edukacji stypendystów oraz pomoc w ich wszechstronnym rozwoju. Tutaj apel o wspólne poszukiwania kolejnych fundatorów, którzy mógłby wspomóc kontynuację tej inicjatywy.

Stypendyści Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany 2016/2017
Faustyna Nowak z Konar, SP Konary
Gabriela Szurlej z Gaja, SP Gaj
Kamila Tylek z Włosani, SP Mogilany
Izabella Rakowska z Chorowic, Gimnazjum Gaj
I dodatkowo piąty stypendysta: Bartłomiej Górnisiewicz z Włosani

- Akcja „Wywieś flagę”
Coroczna akcja prowadzona od 2010 r. przed kościołami w Gminie z okazji Święta 3 Maja. Rozdawaliśmy chorągiewki oraz śpiewniki zachęcając mieszkańców do wywieszania flag narodowych w Święto Trzeciego Maja. Jesteśmy zadowoleni, jeśli do akcji dołączają się np. harcerze z drużyny ZHP, która istnieje przy ZS w Gaju. Materiały uzyskaliśmy w darze od Młodzieżowego Ośrodka Edukacji Obywatelskiej w Krakowie.

- „Ogród Malowany” - konkurs na najpiękniejszy ogród
Komisja pod przewodnictwem Bogusławy Żmudy wyłoniła laureatów trzeciej edycji konkursu. Tak jak w poprzednich latach główną nagrodą była altanka fundowana przez firmę „Korona”. Sponsorami pozostałych nagród byli: Andrzej Barański, właściciel firmy Herbewo, Małgorzata i Ryszard Gargulowie, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Gaj”.
Laureaci konkursu "Ogród Malowany" edycja 2016: Szymon Romek z Mogilan (I miejsce), Stanisława Bartosik z Gaja (II miejsce) oraz Monika i Robert Popiel z Gaja (III miejsce).
Nagrody zostały wręczone 24 października 2016 r. we dworze mogilańskim.

- „Ogródek Zosi” - piknik ogrodniczy (kiermasz, wymiana doświadczeń i roślin, które rosną w przydomowych ogrodach) jest organizowany co roku w Libertowie od 2011 r.

- Pianino Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany. Zostało oddane do dyspozycji gminno-parafialnego Chóru Mogilanum i grup spotykających się w salce parafialnej w Mogilanach. SMGM będąc pod wrażeniem koncertów kolęd oraz doceniając zaangażowanie chórzystów i dyrygenta w podejmowaniu nowych wyzwań postanowiło w ten sposób wesprzeć działalność Chóru Mogilanum.

3. Działalność na rzecz rozwoju lokalnych środków przekazu i wymiany informacji

- MOGILANY.INFO
Z oficjalnych mediów gminnych niewiele można się dowiedzieć o ważnych sprawach, które dzieją się w gminie. „Głos Gminy Mogilany” , który powstał w 1990 roku na fali odradzania się samorządności jako czasopismo mieszkańców został całkowicie przejęty przez Urząd Gminy. Jeszcze niedawno był wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury, a obecnie stał się organem wójta. W „Głosie Gminy Mogilany” nawet radni gminni mają zakaz publikacji swoich opinii. Zamiast rozwoju wymiany informacji nastąpiło w naszej gminie cofnięcie się nieomal do epoki PRLu.
W 2016 r. staraliśmy się uzupełniać lukę informacyjną. Wydaliśmy dwa numery informatora MOGILANY.INFO oraz zwiększyliśmy liczbę artykułów i tematów zamieszczanych na naszym portalu internetowym oraz stronie informacyjnej na FB: „MOGILANY.INFO - Ludzie, Wydarzenia, Opinie”.
Aktywność Mogilany.Info przynosi konkretne efekty. Np. po serii artykułów na temat smogu UG zainstalował pyłomierze oraz ogłosił nabór na dofinansowanie nowych pieców.
Na łamach portalu ukazało się 165 artykułów, z tego 57 było czytanych ponad tysiąc razy, a 13 ponad dwa tysiące razy.

- Aktywność w mediach
Byliśmy częstymi gośćmi mediów, braliśmy udział w wywiadach dla prasy, radia i telewizji w sprawach dotyczących gminy Mogilany.

4. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych instytucji w sprawach mieszkańców

- Dostęp do informacji publicznej. Działając na rzecz przejrzystości Urzędu Gminy Mogilany w 2016 r. złożyliśmy 26 wniosków o informację publiczną.

- Interwencja u Wojewody w sprawie wykorzystania dworu na erotyczne sesje fotograficzne dla agencji towarzyskich. MUW zwrócił się do wójta o wyjaśnienie, a ten poinformował w odpowiedzi, że zawiadomił prokuraturę Rejonową w Wieliczce – nie poinformował jednak, że wniosek do prokuratury złożył w zupełnie innej sprawie: „zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na pomówieniu Gminy o zezwalanie na prowadzenie domu publicznego w jednej z nieruchomości zarządzanych przez Gminę”. Do dzisiaj sprawa nie została przez wójta wyjaśniona.

- Poinformowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego o planach zabudowania części otuliny zabytkowego Zespołu Parkowo-Dworskiego w Mogilanach (18 sierpnia 2016).

- Złożenie opinii zarządu SMGM dotycząca projektu Studium (27 września 2016 r.). Jest to opinia negatywna. Jednoznacznie zwróciliśmy uwagę, że nowy projekt studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany przygotowany przez wójta łamie zasady ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Taki wniosek można także wysnuć po zapoznaniu się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

W realizacji działań statutowych nasze Stowarzyszenie podjęło owocną i życzliwą współpracę z większością Radnych Gminy Mogilany. Kierujemy nasze podziękowania na ręce Przewodniczącego Rady Grzegorza Stokłosy. Niestety, podobnie jak w poprzednich latach, współpracy nie było ze strony obecnego Wójta, a wręcz spotkaliśmy się z jego strony z działaniami, które utrudniają działalność SMGM.

Dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom, pomocnikom i darczyńcom!

 

Sylwester Szefer

Przewodniczący SMGM

Mogilany, 2 kwietnia 2017 r.

Czytany 1213 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 06 Kwi 2017 14:42