Wieloletnia prognoza finansowa 2019-2025. Jaka jest wizja wójta i aktualnej rady co do przyszłości gminy Mogilany?

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
Czy całkowita spłata zadłużenia gminy Mogilany w najbliższych latach jest rzeczywiście w naszym najlepszym interesie?  

Wielu mieszkańców prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z istnienia dokumentu  zwanego Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF). Władze gminy przewidują w nim dochody oraz wydatki gminy w najbliższych latach, wyraża on zatem wizję rozwoju gminy w oczach naszych lokalnych włodarzy. 

Z dokumentem można się zapoznać na stronie internetowej

https://bip.malopolska.pl/ugmogilany,a,1561719,uchwala-nr-v612019-rady-gminy-mogilany-z-dnia-28-stycznia-2019-roku-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-pr.html

W 2019 roku widoczne są bardzo duże wydatki majątkowe (ponad 25 milionów złotych) związane z budową przede wszystkim kanalizacji Mogilany wschód, co wiąże się z bardzo dużym deficytem budżetowym (ponad 10 milionów złotych) i znacznym zwiększeniem zadłużenia. Ma ono być częściowo spłacone dzięki dotacjom i wrócić dzięki temu do wcześniejszej wartości. Mamy nadzieję, że uda się uzyskać pełną kwotę dotacji.

Co może niepokoić, to powrót wydatków majątkowych (odpowiadających z grubsza inwestycjom) w latach 2020-2023 do poziomu 7-8,5 miliona złotych, czyli mniejszego niż w 2016 i 2017 roku. Stopniowy wzrost miałby następować dopiero w 2024 roku.

W kolejnych latach wójt przewiduje nadwyżkę budżetową, którą planuje przeznaczyć na całkowitą spłatę długu gminy do 2025 roku. I tu mamy ogromne wątpliwości czy w interesie gminy jest całkowita spłata zadłużenia. Połowa gminy jest nieskanalizowana, stan dróg gminnych pozostawia dużo do życzenia, zapewne można by wymienić wiele innych ważnych inwestycji dla gminy. 

Domagamy się zatem informacji od wójta oraz rady gminy, która w przystępnych słowach wyjaśni mieszkańcom, jakie są dalsze plany dotyczące finansów gminy, czyli czego tak naprawdę możemy oczekiwać w najbliższych latach. Czy tak szybka spłata zadłużenia nie zahamuje koniecznych inwestycji? Kiedy możemy spodziewać się skanalizowania reszty gminy (i czy w ogóle będzie to realne przy planach spłaty zadłużenia).

Pojawia się jeszcze jedna hipotetyczna wizja. Obiecano mieszkańcom gminy uchwalenie nowego studium zagospodarowania przestrzennego. Obawiamy się, że przyniesie ono przekształcenie dużych obszarów gminy na tereny budowlane, a do zadań gminy należy budowa infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Czyżby władze gminy przewidywały znaczne wydatki z tego tytułu? A wtedy najwyżej ponownie przegłosuje się zmianę WPF?

Czytany 1212 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 20 Paź 2019 21:37

Polecamy!