Konsultacje on-line w sprawie nowych inwestycji na zakopiance w Libertowie i Gaju!

Przez 
(0 głosów)
14 grudnia rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu dwupoziomowego węzła na zakopiance w Libertowie uzupełnionego o projekt zamknięcia skrzyżowania DK7 z ul. Wesołą i Parkową (na granicy Gaja i Libertowa).

Konsultacje potrwają do 18 grudnia. Wnioski i zastrzeżenia można wpisywać do gotowej ankiety i przesłać do 31 grudnia 2020 r. Dodatkowo w czwartek, 17 grudnia w godz. 8.00-17.00 telefoniczny dyżur pełnić będą wykonawcy dokumentacji projektowej.

Wszystkie informacje na temat konsultacji:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40440/Eletroniczne-konsultacje-spoleczne-dotyczace-dwupoziomowego-wezla-oraz-bezkolizyjnego-przejscia-dla-pieszych-na-DK7-w-Libertowie

Istotnym nowym elementem projektu węzła w Libertowie jest poszerzenie inwestycji o budowę kładki dla pieszych na granicy Libertowa i Gaja oraz zapewnienie powiązania odciętych dróg gminnych z siecią dodatkowych jezdni równoległych do zakopianki.

Na granicy Libertowa i Gaja projektowane jest zamknięcie skrzyżowania na prawe skręty drogi DK7 z ul. Wesołą i z ul. Parkową wraz z likwidacją przejścia dla pieszych. Wariant 1 przewiduje budowę kładki dla pieszych oraz zapewnienie powiązania odciętych dróg gminnych z siecią dodatkowych jezdni równoległych do drogi krajowej DK7. W ramach tego zakresu projektowane jest przedłużenie ul. Przylesie poprzez dodatkową jezdnię wzdłuż DK7, biegnącą aż do ulicy Parkowej w Gaju. Dla pieszych droga dojazdowa ma być wyposażona w chodnik.

Na granicy Libertowa i Gaja, po zachodniej stronie zakopianki, planowane jest zamknięcie skrzyżowania z drogą gminną ul. Wesołą i budowa dodatkowych jezdni obsługujących tereny przyległe do drogi DK7.

Jedna z dodatkowych jezdni jest zlokalizowana na terenie Libertowa. Rozpoczyna się w ciągu istniejącej dodatkowej jezdni równoległej do zakopianki i w znacznej części przebiega po śladzie ul. Wesołej, sięgając swoim zakresem do skrzyżowania z ul. Sportowców. Natomiast druga dodatkowa jezdnia zlokalizowana jest w Gaju i rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Wesołej z DK7 i biegnie na południe aż do ul. Klimkówka.

Inwestycje te napawają optymizmem, iż istnieje wola i realne działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa na zakopiance przebiegającej w granicach gminy Mogilany. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany od wielu lat zabiega o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy w tym zakresie. Setki wysłanych pism, współpraca z politykami różnych opcji, zaangażowanie licznych mediów, spotkania z przedstawicielami GDDKiA, a w końcu zorganizowanie manifestacji na zakopiance, zaowocowało wybudowaniem kładki w Gaju, wyznaczeniem terminu rozpoczęcia budowy w 2021 węzła Gaj-Zadziele.

SMGM już wiele lat temu przekazało GDDKiA oraz ministerstwu infrastruktury spis inwestycji koniecznych na zakopiance w Gminie Mogilany. Na liście był postulat budowy WIADUKTU przy tzw. Mariance (skrzyżowanie ul. Parkowej i Wesołej z zakopianką). Teraz GDDKiA zaplanowała w tym miejscu kładkę. W miejscu tym istnieje naturalny układ terenu w postaci głębokiej doliny, gdzie dochodzi do wielu wypadków spowodowanych stromymi zjazdami. Zbudowanie wiaduktu (a nie kładki dla pieszych) doprowadziłoby do wyrównania jezdni DK7, natomiast pod wiaduktem nastąpiłoby połączenie ul. Parkowej z ul. Wesołą. Powstałby w ten sposób ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego i samochodowego pomiędzy Libertowem a Gajem, bez konieczności wjazdu na zakopiankę.

Naszym zdaniem wiadukt (a nie kładka) jest właściwym rozwiązaniem z korzyścią dla bezpieczeństwa poruszania się po zakopiance, a jednocześnie z korzyścią dla lokalnego ruchu samochodowego i pieszego. Takiej treści pismo zostało wysłane do GDDKiA w ramach konsultacji dotyczących rozbudowy DK7 na odcinku Kraków-Libertów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do sformułowania swoich postulatów. Może w końcu uda się nie tylko zapewnić bezpieczne korzystanie z zakopianki, ale także pokona niedogodności związane z podzieleniem gminy na dwie, nieskomunikowane ze sobą, części.

Ankieta tutaj:
http://www.mogilany.pl/images/IGK/Konsultacje/DK_7_Libert%C3%B3w_Ankieta_zakres_oddatkowy.pdf?fbclid=IwAR2u_D-I1p0TFxVpgv8VyfluG0xeCbAyYJ8YI0UCz6S_G7PZVPd5Ffp-PM4

Czytany 679 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 15 Gru 2020 10:48