Wyrok sądowy nakazuje wójtowi zapłacić łącznie ponad 8000 złotych

Napisane przez
Czy wójt zapłaci te kary z publicznych pieniędzy gminnych? Naszych pieniędzy? 

WÓJT WCIĄŻ NIE UDZIELA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Napisał
Mimo, że prawo do otrzymywania informacji jest podstawowym prawem obywatelskim wpisanym do konstytucji, wójt Mogilan nie udziela informacji publicznej, nawet wtedy, gdy sprawę przegrywa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym!

Nowy rok, nowy budżet, gigantyczne zadłużenie gminy

Napisane przez
Kolejny projekt budżetu wójta gminy Mogilany, który ku wielkiemu zaskoczeniu nie uzyskał pozytywnej opinii komisji budżetowej. Wyrzucono z niego olbrzymią inwestycję drogową, choć nie oznacza to jednak, że budżet nie będzie uchwalony zgodnie ze starym projektem.

Wójt to wie lepiej niż sąd!

Napisane przez
Odbijania piłeczki w sprawie wyroku WSA i NSA oraz decyzji SKO ciąg dalszy. Czy te dokumenty są naprawdę tak tajne? Kiedy skończy się bezkarność wójta? 

Laptopy dla szkół – szansa na nowy sprzęt dla szkół z terenu naszej gminy

Napisane przez
Pytamy Wójta, czy władze gminy planują skorzystać z uruchomionego właśnie programu „Zdalna szkoła”?

Wójcie Gminy Mogilany oczekujemy działań w związku z epidemią

Napisane przez
Z niepokojem śledzimy działalność władz naszej gminy, a ściśle mówiąc brak działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców  w czasie epidemii koronawirusa.

Kuchnia gminna mogłaby służyć osobom na kwarantannie oraz seniorom

Napisane przez
Urządzenia stoją, personel gotowy do pracy. Można przygotowywać posiłki dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą zakupić lub przygotować żywności.

Studium - opóźnienia i potencjalne konflikty interesów

Napisane przez
Przed wyborami było mówione, że studium jest gotowe do uchwalenia, tylko rada nie chce. Głosy radnych, że błędy w studium nie pozwalały na jego uchwalenie, były wyśmiewane. Adwokat obsługujący urząd gminy i wójt szli w zaparte pomimo pisma nakazującego przerwanie procedowanie prac nad studium. I oto król jest nagi, mimo obietnic studium nadal nie wyłożono.

Rosnące zadłużenie gminy

Napisane przez
W kolejnych latach czeka nas największe zadłużenie w historii gminy, ze słabymi perspektywami na spłatę. Mimo wielu obaw życzymy jednak wszystkim mieszkańcom gminy Mogilany wszelkiej pomyślności w Nowym Roku i optymizmu w patrzeniu w przyszłość.

Wiarygodność naszej strony internetowej w oczach wójta

Napisane przez
Wójt próbując zniechęcać do naszej strony w zasadzie potwierdza pośrednio naszą wiarygodność, choć na pewno wbrew swoim intencjom.
Strona 1 z 5