Czy sołtysom należy się podwyżka diety?

Napisane przez
Do wójta gminy Mogilany wpłynęło pismo od sołtysów z prośbą o zwiększenie dotychczasowej diety z aktualnych 550 do 750 złotych miesięcznie, czyli do wysokości diety radnego. Będą o tym decydować również radni będący sołtysami. Czy nie jest to konflikt interesów?

Konieczny byłby nowy etat w Urzędzie Gminy Mogilany do obsługi autobusów?

Napisane przez
Być może przyczyną zwiększenia kosztów funkcjonowania urzędu gminy było tworzenie nowych etatów do obsługi takich projektów? Czy jest to naprawdę konieczne?

Ludzie listy piszą - wójt nie odpowiada

Napisał
Oto lista wniosków o udostępnienie informacji publicznej wysłanych przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany w 2019 r., na które wójt gminy Mogilany nie udzielił odpowiedzi:

Wniosek o transmisję i rejestrację obrad komisji Rady Gminy

Napisane przez
To na obradach komisji Rady Gminy możemy usłyszeć merytoryczną dyskusję i poznać argumenty kształtujące brzmienie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy

Paraliż, paraliżu, z paraliżem...

Napisane przez
Chwytliwe słowo używane przez Wójta i Urząd Gminy Mogilany

Uchylenie uchwały o rewitalizacji – czy radnych wprowadzono w błąd?

Napisane przez
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego twierdzi, że uchwałę można poprawić, a Pani prawnik Urzędu Gminy twierdzi, że się nie da.

Czy Rada Gminy uchyli dzisiaj uchwałę o rewitalizacji?

Napisane przez
Czy Rada Gminy uwzględni głosy mieszkańców przeciw uchyleniu uchwały o rewitalizacji? 

Grzegorz Stokłosa dziękuje wyborcom

Napisał
Dziękujemy za okazane nam zaufanie i życzliwość...

WYNIKI WYBORÓW W GMINIE MOGILANY

Napisał
Piotr Piotrowski otrzymał 55% głosów i został wójtem w pierwszej turze. Do rady gminy weszli tylko kandydaci Komitetu KWW Wójta Piotrowskiego (100%).

OBIETNICE WÓJTA PIOTROWSKIEGO

Napisał
Podczas poprzedniej kampanii Piotr Piotrowski obiecywał ludziom „gruszki na wierzbie”.
Strona 1 z 4