Śmieci w Gminie Mogilany po 22 zł, czy to było możliwe?

Napisane przez
Czy władze gminy na pewno wykorzystały możliwości uzyskania niskich cen za śmieci? O takiej potencjalnej możliwości można przeczytać na końcu artykułu, najpierw kilka słów wprowadzenia.

Śmieci wielkogabarytowe wizytówką gminy Mogilany

Napisane przez
Urząd Gminy nie poinformował skutecznie mieszkańców o odwołaniu odbioru śmieci wielkogabarytowych. A na dzisiejszej sesji Rady Gminy ma być głosowana podwyżka opłat. 

Urząd Gminy odwołuje wywóz śmieci wielkogabarytowych

Napisane przez
Mieszkańcy bardzo czekali na możliwość pozbycia się dużych odpadów. Rozgoryczenie jest ogromne. Jest to złamanie umowy z mieszkańcami uchwalone przez Radę Gminy.

Niekompetentne czy celowe działanie Rady Gminy Mogilany?

Napisane przez
Sposób rozpatrywania skargi na działanie wójta wniesionej przez mieszkańca do Rady Gminy Mogilany został negatywnie i ostro skrytykowany w piśmie Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Czy radny, który nie mieszka w gminie, powinien pełnić dalej tę funkcję?

Napisane przez
Osoba, która nie mieszka na stałe na terenie gminy nie może pełnić funkcji radnego. Z dostępnych nam informacji wynika, że jeden z radnych, Pan Mieczysław Sikora, nie zamieszkuje już na terenie naszej gminy. 

Wójt stawia się ponad prawem i kpi z działań nadzorczych

Napisane przez
Mieszkamy w gminie bezprawia, gdzie władza działa w poczuciu bezkarności i stosuje prawo wedle własnego uznania. W gminie, gdzie wójt nie respektuje wyroków sądowych i decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). 

Wójt chce zmienić drogę lepszą na gorszą

Napisane przez
Kuriozum na skalę Polski! Ale kto nam, bogatej gminie, zabroni? 

Wyrok sądowy nakazuje wójtowi zapłacić łącznie ponad 8000 złotych

Napisane przez
Czy wójt zapłaci te kary z publicznych pieniędzy gminnych? Naszych pieniędzy? 

WÓJT WCIĄŻ NIE UDZIELA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Napisał
Mimo, że prawo do otrzymywania informacji jest podstawowym prawem obywatelskim wpisanym do konstytucji, wójt Mogilan nie udziela informacji publicznej, nawet wtedy, gdy sprawę przegrywa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym!

Nowy rok, nowy budżet, gigantyczne zadłużenie gminy

Napisane przez
Kolejny projekt budżetu wójta gminy Mogilany, który ku wielkiemu zaskoczeniu nie uzyskał pozytywnej opinii komisji budżetowej. Wyrzucono z niego olbrzymią inwestycję drogową, choć nie oznacza to jednak, że budżet nie będzie uchwalony zgodnie ze starym projektem.
Strona 1 z 6