Wójt to wie lepiej niż sąd!

Napisane przez
Odbijania piłeczki w sprawie wyroku WSA i NSA oraz decyzji SKO ciąg dalszy. Czy te dokumenty są naprawdę tak tajne? Kiedy skończy się bezkarność wójta? 

Laptopy dla szkół – szansa na nowy sprzęt dla szkół z terenu naszej gminy

Napisane przez
Pytamy Wójta, czy władze gminy planują skorzystać z uruchomionego właśnie programu „Zdalna szkoła”?

Wójcie Gminy Mogilany oczekujemy działań w związku z epidemią

Napisane przez
Z niepokojem śledzimy działalność władz naszej gminy, a ściśle mówiąc brak działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców  w czasie epidemii koronawirusa.

Kuchnia gminna mogłaby służyć osobom na kwarantannie oraz seniorom

Napisane przez
Urządzenia stoją, personel gotowy do pracy. Można przygotowywać posiłki dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą zakupić lub przygotować żywności.

Studium - opóźnienia i potencjalne konflikty interesów

Napisane przez
Przed wyborami było mówione, że studium jest gotowe do uchwalenia, tylko rada nie chce. Głosy radnych, że błędy w studium nie pozwalały na jego uchwalenie, były wyśmiewane. Adwokat obsługujący urząd gminy i wójt szli w zaparte pomimo pisma nakazującego przerwanie procedowanie prac nad studium. I oto król jest nagi, mimo obietnic studium nadal nie wyłożono.

Rosnące zadłużenie gminy

Napisane przez
W kolejnych latach czeka nas największe zadłużenie w historii gminy, ze słabymi perspektywami na spłatę. Mimo wielu obaw życzymy jednak wszystkim mieszkańcom gminy Mogilany wszelkiej pomyślności w Nowym Roku i optymizmu w patrzeniu w przyszłość.

Wiarygodność naszej strony internetowej w oczach wójta

Napisane przez
Wójt próbując zniechęcać do naszej strony w zasadzie potwierdza pośrednio naszą wiarygodność, choć na pewno wbrew swoim intencjom.

Czy sołtysom należy się podwyżka diety?

Napisane przez
Do wójta gminy Mogilany wpłynęło pismo od sołtysów z prośbą o zwiększenie dotychczasowej diety z aktualnych 550 do 750 złotych miesięcznie, czyli do wysokości diety radnego. Będą o tym decydować również radni będący sołtysami. Czy nie jest to konflikt interesów?

Konieczny byłby nowy etat w Urzędzie Gminy Mogilany do obsługi autobusów?

Napisane przez
Być może przyczyną zwiększenia kosztów funkcjonowania urzędu gminy było tworzenie nowych etatów do obsługi takich projektów? Czy jest to naprawdę konieczne?

Ludzie listy piszą - wójt nie odpowiada

Napisał
Oto lista wniosków o udostępnienie informacji publicznej wysłanych przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany w 2019 r., na które wójt gminy Mogilany nie udzielił odpowiedzi:
Strona 1 z 5

Polecamy!