Wójt do dymisji

Przez 
(2 głosów)
Apel Radnych do wójta Piotra Piotrowskiego z dnia 7 marca 2018

W poczuciu odpowiedzialności i w trosce o dobro gminy apelujemy do Pana o rezygnację z pełnionego przez Pana urzędu Wójta Gminy Mogilany.

Przyczyny obecnej sytuacji niewątpliwie nie mają jednorodnego podłoża, ale w naszej opinii to właśnie Pańska osoba jest odpowiedzialna za aktualny kryzys w funkcjonowaniu organów naszej gminy. Przedłużanie obecnego stanu rzeczy nie tylko nie doprowadzi do poprawy położenia w jakim znalazł się Urząd Gminy Mogilany, ale może dodatkowo je pogorszyć. Wprowadzenie zarządu komisarycznego w miejsce rady i wójta wydaje się być nieuniknione - ewentualne odwlekanie tego faktu może pogłębić istniejące problemy i na pewno nie będzie służyło dobru ogółu mieszkańców.

Jako, że okoliczności w najmniejszym nawet stopniu nie rokują nadziei na poprawę tej sytuacji wnioskujemy jak powyżej.

                                               Z wyrazami szacunku,

                                               Radni Gminy Mogilany

Alicja Berbeka, Lusina; Tadeusz Gniadek, Gaj; Grzegorz Malik, Konary; Joanna Nowicka, Libertów; Małgorzata Okarmus, Libertów; Grzegorz Stokłosa, Buków; Renata Strzebońska, Mogilany; Tadeusz Strzeboński, Mogilany; Ewa Walczak, Mogilany

Czytany 421 razy Ostatnio zmieniany piątek, 09 Mar 2018 00:36