Wydrukuj tę stronę
27 Cze

Uchylenie uchwały o rewitalizacji – czy radnych wprowadzono w błąd?

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego twierdzi, że uchwałę można poprawić, a Pani prawnik Urzędu Gminy twierdzi, że się nie da.

Zgodnie z naszymi obawami na sesji Rady Gminy 27.06.2019 uchylono uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mogilany Obserwacja obrad wzbudziła jednak istotne refleksje dotyczące postępowania Urzędu Gminy, w tym Pana Wójta i Pani adwokat, prawnika obsługującego Urząd Gminy. Z ich wypowiedzi dowiedzieliśmy się bowiem, że konsultacje były niepotrzebne i zrobiono je “grzecznościowo”, a uchwały z powodu błędów prawnych nie da się naprawić. 

Jednak zgodnie z pismem (które załączamy powyżej), którego autorem jest Pan mgr Mirosław Chrapusta, Radca Prawny i Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

1. Konieczne były konsultacje: 

„Organ nadzoru zwraca uwagę, że zgodnie z art. 8 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015  o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2017. poz 1023) (...), również zmiana bądź uchylenie takiej uchwały powinno podlegać takim konsultacjom. Ich brak może budzić uzasadnione wątpliwości co do zgodności z prawem takiej uchwały.”

Ponadto Pan Wójt powinien sobie z tego zdawać sprawę, bo przechodził przez uchylanie tej uchwały z poprzednią Radą Gminy. Uchylenie okazało się bezprawne właśnie z powodu braku konsultacji.

Słuchając wypowiedzi pracownika Urzędu Gminy w trakcie sesji można też stwierdzić, że konsultacje zostały zlekceważone. Listy wysłane w ramach konsultacji odnosiły się do cytowanego pisma Pana Chrapusty, gdzie dokładnie wskazano sposób poprawienia uchwały. 

2. Możliwa była poprawa uchwały: 

“w niniejszej sprawie najbardziej prawidłowe jest uprzednie doprowadzenie do stanu zgodności z prawem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Mogilany ewentualnie doprowadzenie do jej wyeliminowania z obrotu prawnego” oraz “W kompetencji organów gminy, w szczególności rady gminy leży uchylenie bądź zmiana powyżej przywołanej uchwały”. Ponadto “Organ nadzoru uważa, że takie jak wyżej wskazane, również ze względów czasowych, pozwala bowiem na możliwie szybki i pozbawione ryzyka procedowanie nad projektem studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.”

Radni nie muszą znać się szczegółowo na prawie, jednak mają prawo oczekiwać wsparcia prawnego ze strony Urzędu Gminy. Głosując nad uchwałą muszą mieć pewność, że wszystko przebiega zgodnie z prawem. Czy słysząc od pracowników Urzędu Gminy (w tym obsługującego go prawnika) informacje, które są sprzeczne z listem przesłanym przez Organ Nadzoru nie powinni czuć się wprowadzeni w błąd? Jak w przyszłości ufać, że uchwały będą przygotowane zgodnie z prawem? Poprzednia Rada Gminy też ufała, że głosuje nad  prawidłowo przygotowaną uchwałą, a jak wyszło to widać.

SMGM cieszy się, że Pan Radny Paszta czyta nasze posty na Facebooku, wspomina o nich na sesji Rady Gminy a nawet występuje w roli naszego adwokata. Jednak solidny adwokat przede wszystkim najpierw zapoznaje się z aktami sprawy. Rozumiemy, że zarzucając nam pisanie nieprawdy czytał Pan wcześniej list od Dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru? Że ma Pan świadomość, że uchwałę można było poprawić prawie 2 lata temu i brać udział w aktualnie trwającym programie rewitalizacji? Teraz w istocie trzeba czekać na kolejny rozkładając ręce, że się nie da. 

Mamy nadzieję, że wzbudzając tyle dyskusji na temat rewitalizacji zmobilizujemy Pana Wójta do szybkiego zakończenia prac nad nową uchwałą. Przynajmniej tyle dobrego będzie dla naszej gminy.

 

 

 

 

Czytany 1147 razy Ostatnio zmieniany piątek, 28 Cze 2019 08:01