Wydrukuj tę stronę
28 Wrz

Ludzie listy piszą - wójt nie odpowiada

Przez 
(1 głos)
Oto lista wniosków o udostępnienie informacji publicznej wysłanych przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany w 2019 r., na które wójt gminy Mogilany nie udzielił odpowiedzi:
  1. Kopie wyroków sądowych, w których stroną był UG, wójt, Gmina Mogilany.
  2. Kopia pisma o wycofanie z procedowania projektu uchwały Studium Zagospodarowania Przestrzennego.
  3. Wyjaśnienie (wraz z podaniem podstawy prawnej) powodu niewprowadzenia do porządku obrad Rady GM projektu uchwały w sprawie Studium Zagospodarowania Przestrzennego,
  4. W przypadku niezgodności projektu Studium z ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym wskazanie tej niezgodności oraz podstawy prawnej, z której niezgodność wynika.
  5. Kopia audytu wewnętrznego przeprowadzonego w 2019 r.
  6. Informacja zawarta w treści raportu z audytu przeprowadzonego w 2019 r.
  7. Informacja dot. liczby zatrudnionych pracowników w UG wraz z przypisanym zakresem obowiązków i wysokością wynagrodzenia.
  8. Kopie faktur i rachunków za zakup usług dla UG.
  9. Kopie umów o dzieło, umów-zleceń zawartych przez UG w latach 2017-19.
  10. Kopie umów zawartych przez UG na podstawie zapytań ofertowych w latach 2018-19.
Czytany 1049 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 Wrz 2019 23:37