mogilany.info

mogilany.info

Grzegorz Stokłosa to człowiek niezwykle pracowity, zaangażowany w sprawy mieszkańców, nie poddający się przeciwnościom.
Opanowany, doskonale znający specyfikę funkcjonowania samorządu.
Oświadczenie Radnych w sprawie Komisarza
Grzegorza Stokłosę poznałem na początku jego kadencji jako radnego i przewodniczącego Rady Gminy Mogilany.
Prosimy o zamieszczenie podziękowania na portalu Mogilany.info
LIST MIESZKAŃCA LUSINY
Tych ludzi wójt Piotrowski chce mieć w radze gminy
Zaproszenie przyjął tylko Grzegorz Stokłosa. Ze strony pozostałych kandydatów nie było żadnego odzewu!
Sołtys Sikora "zapomiał", że był radnym
Chodnik łączący ul. Widokową z ul. Wzgórze (dojście do kładki w Gaju) powstał na skutek intensywnych osobistych interwencji w GDDKiA radnego TADEUSZA GNIADKA. Warto mieć takich radnych!

Polecamy!