Rozbudowa szkoły w Lusinie

Napisał
Inwestycja rozbudowy szkoły w Lusinie została wprowadzona w 2017 r. przez Radę Gminy Mogilany, do wykonania w latach 2017-2018.

KIEDY RUSZY INWESTYCJA WIADUKTU W GAJU?

Napisał
Od kilku miesięcy nie widać postępu prac. Co się dzieje?

Przystanek PKP Opatkowice - poszerzyć tę inwestycję

Napisał
Walne Zebranie Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany podjęło uchwałę, w której apeluje do osób i instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę w województwie małopolskim, aby projektowany Przystanek PKP Opatkowice dostosować do potrzeb mieszkańców gmin podkrakowskich.

Długi gminy Mogilany

Napisał
Ku pamięci. W 2010 roku gmina Mogilany stała się słynna w Polsce z powodu ogłoszenia jej najbardziej zadłużoną gminą w Polsce.

Szkieletor w Mogilanach – wizytówka gminy

Napisał
Jak szybko zapomina się o pochopnych i nieprzemyślanych decyzjach wójta gminy i ponad 15 mln zadłużenia przez tę nietrafioną inwestycję.

DLACZEGO 9 RADNYCH NIE WZIĘŁO UDZIAŁU W SESJI ZWOŁANEJ PRZEZ WOJEWODĘ?

Napisał
Radni piszą do Wojewody, że zostali pozbawieni przez wójta możliwości wykonywania swoich obowiązków, m. in. nie otrzymali ze strony UG należnej im obsługi prawnej.

Wójt do dymisji

Napisał
Apel Radnych do wójta Piotra Piotrowskiego z dnia 7 marca 2018