KOMUNIKAT

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w trudnych chwilach po stracie męża, śp. Zbigniewa dla naszej Koleżanki, Marysi Słomki. Marysiu, jesteśmy z Tobą myślą i sercem!

dyr. Halina Staszczak wraz ze studentami UTW.

Logo zkokardką

WYKŁAD

04 marca 2020 r. godz. 17.00
Sala Narad Urzędu Gminy w Mogilanach

„Medyczne aspekty aktywności seniora”

Dr n. med. Krzysztof Czarnobilski

 carnobilski

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Od 2002 r. specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala MSWiA w Krakowie. Od wielu lat jest zaangażowany w rozwój geriatrii nie tylko w Małopolsce, ale i w całym kraju.
Dr Krzysztof Czarnobilski jest autorem m.in. książki pt. „Geriatra radzi...Do starości trzeba się przygotować”. Książka jest zbiorem tekstów publikowanych na łamach „Gazety Krakowskiej”, dotyczących problemów wieku podeszłego. Zainteresowani seniorzy znajdą tam wskazówki dotyczące m.in. prawidłowej diety, farmakoterapii, stosowania suplementów czy korzystania z możliwości medycyny alternatywnej i przeciwstarzeniowej. Książka przybliża również charakterystykę schorzeń, na które często cierpią starsi pacjenci np. osteoporozy, reumatyzmu, cukrzycy czy anemii. Książka adresowana jest nie tylko do osób w podeszłym wieku, ale również do ich opiekunów i wszystkich, którym na sercu leży zdrowie seniorów. 
„To, w jakim tempie będziemy się starzeć, w dużym stopniu zależy bezpośrednio od nas – od naszego stylu życia. Stąd można spotkać np. 50-letniego „starca” i równocześnie 65-letniego „młodzieńca”. Na swoją starość pracujemy już od wczesnej młodości. Jeżeli będziemy prowadzić tzw. prozdrowotny tryb życia, zwłaszcza poprzez odpowiednią dietę, aktywność fizyczną, umysłową, bez narażenia na toksyczne czynniki środowiskowe, to będziemy na pewno żyć dłużej, a próg nie-pełnosprawności osiągniemy bardzo późno. Czasu nie możemy zatrzymać, ale to, w jaki sposób będziemy odczuwali jego upływ, w 80 proc. zależy od nas samych.„ (Ze Wstępu)

WYKŁAD

19 lutego 2020 r. godz. 17.00
Dworek Konopków w Mogilanach

„Smog i ograniczenie wtórnego pylenia, krakowskie doświadczenia.”

dr hab. inż., prof. PK Agnieszka Generowicz

 agnieszka generowicz 320x320

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK ukończyła studia wyższe na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i jest tam zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Środowiskowych. W latach 2005 – 2012 pełniła funkcję prodziekana na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Na jej dorobek naukowy składa się około 200 oryginalnych naukowych prac twórczych i ok. 100 opracowań dla przemysłu z zakresu gospodarowania odpadami.
W przebiegu pracy zawodowej jej zainteresowania naukowe zawsze skupiały się na zagadnieniach związanych z analizą gospodarki odpadami komunalnymi: technologiami odzysku, recyklingu i przetwarzania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości miast i aglomeracji. Dodatkowo zajmuje się zagadnieniami interdyscyplinarnej oceny technologii i systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem analizy systemowej i analizy decyzyjnej, narzędziami zarządzania środowiskiem, technologiami mało – i bezodpadowymi oraz prawem ochrony środowiska szczególnie w zakresie gospodarki odpadami.
Czynnie uczestniczy w podejmowaniu współpracy z przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego. W szczególności w ciągu ostatnich kilku lat w ramach współpracy z krakowskim MPO Sp. z o.o. rozwinęła zagadnienia utrzymania czystości i związanych z tym emisji i zanieczyszczenia środowiska miejskiego. Prace zaowocowały wieloautorską monografią pt. ”Analiza zmian stanu środowiska miejskiego w wyniku czyszczenia i mycia ulic w wybranych strefach aglomeracji krakowskiej”.

„Kochankowie nie z tej ziemi.”

 
29 stycznia grupa studentów UTW będzie miała przyjemność wspólnie obejrzeć spektakl „Kochankowie nie z tej ziemi.” w reżyserii Piotra Urbaniaka w Teatrze Bagatela.

„Niby opowieść zwyczajna, a jednak zupełnie niezwyczajna; niby o miłości codziennej, a jednak niż Śmierć i Opatrzność silniejszej. Na skutek pewnego nieporozumienia ze świętym Piotrem – bo i zaświaty maczają palce w intrydze – kameralny dom pod Londynem zamieszkują dwie pary zakochanych ludzi. Piszących powieści kryminalne mężczyzn, Jacka i Simona, wspierają ich wierne i oddane żony: Susie i Mary. Wychodząca poza standardowe ramy czułość, z jaką małżeństwem Mary i Simona opiekują się Susie i Jack, potwierdza, że „miłość nie zna granic ni kordonów”. Wydumana przez autorkę sztuka opowiada o zupełnie niewydumanym codziennym życiu i uczuciach wspólnych nam wszystkim.”

Opis spektaklu, obsada aktorska i zdjęcia dostępne są na stronie Teatru Bagatela: https://www.bagatela.pl/spektakl/kochankowie-nie-z-tej-ziemi
Życzymy miłych artystycznych wrażeń!

kochankowie nie z tej ziemi

Kółko teatralne przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku!

 
Trwa nabór do nowopowstałego kółka teatralnego.

Wszystkich chętnych zapraszamy we wtorek 28 stycznia o godz. 16.30 do budynku OSP w Mogilanach.
Zachęcamy do licznego uczestnictwa!

 

WYKŁAD

 
22 stycznia godz. 17.00
Dworek Konopków w Mogilanach

„Księżyc idzie srebrne chusty prać. O Józefie Czechowiczu”

mgr Magdalena Amroziewicz
Doktorantka III roku literaturoznawstwa UJ

Magdalena Amroziewicz

Noworoczne spotkanie uczestników Akademii Mieszkanców i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

8 stycznia godz. 17.00
Dworek Konopków w Mogilanach

plakat swiateczny 2020 utw maly

Wspólne kolędowanie z Chórem Mogilanum i Kapelą "Mogilanie" 8 stycznia 2020 r.

View the embedded image gallery online at:
http://mogilany.info/utw/utw-archiwum#sigProId99c871c346
 

Kolędowanie – tradycja i zwyczaje z nim związane.

Czymże byłyby Święta Bożego Narodzenia, o ileż uboższa liturgia nocnego czuwania, zakończonego pasterką, gdyby radości ogłoszenia światu Bożych Narodzin nie wyartukułowano tą szczególną pieśnią! Tajemnica nocy betlejemskiej jest tak wyjątkowa, radość z przyjścia przyszłego Zbawiciela tak wielka, że należy ją wyśpiewać. Zadanie to spełnia kolęda. Jest bowiem znakiem wspólnoty. Śpiewana na zakończenie wieczerzy wigilijnej, która gromadzi wokół stołu rodzinę, jest symbolem wspólnoty domowej – człowieka z człowiekiem. Chóralny śpiew Gloria, gloria in excelsis Deo, wznoszony w trakcie liturgii świątecznej łączy społeczność parafialną czy szerzej: chrześcijańską i nakazuje dzielić się z innymi wspólną przecież radością.

Przeżywając uroczyste misterium bożonarodzeniowe, pamiętamy, iż twórcą i pomysłodawcą odtworzenia narodzenia Syna Bożego był Święty Franciszek z Asyżu, który w roku 1223, w włoskiej wiosce Greccio, ustawił w grocie żłobek, a obok niego wołu i osła. Wzruszeni wierni zaśpiewali żarliwie pierwsze kolędy.

Kolęda – pieśń związana ze świętami Bożego Narodzenia – pojawiła się w Polsce w początkach XIII wieku wraz z przybyciem zakonu OO Franciszkanów. Franciszkanie w szczególny sposób kultywowali adorację żłóbka, nadając temu obrzędowi pewne stałe formy, a nabożeństwo owo, odbywające się w okresie Bożego Narodzenia, przyciągało licznych wiernych. Zawsze towarzyszyły mu pieśni – kolędy, początkowo śpiewane po łacinie, a następnie w języku polskim.

W początkach XIV wieku rozpowszechnił się obyczaj kołysania figury Dzieciątka podczas śpiewania kolęd. W Krakowie najdawniejszym śladem tych uroczystości są zachowane do dzisiaj figurki jasełkowe z połowy XIV wieku, znajdujące się w klasztorze SS Klarysek, który mieści się obok kościoła Świętego Andrzeja przy ulicy Grodzkiej.

Tradycja średniowieczna i obrządki chrześcijańskie nakazują śpiewanie kolęd w okresie od 24 grudnia do 2 lutego. Pierwsze zachowane polskie teksty pochodzą z rękopisów XV-wiecznych, lecz pomimo braku wzmianek na ten temat w dokumentach należy przypuszczać, iż pieśni bożonarodzeniowe śpiewano znacznie wcześniej. Do najstarszych polskich kolęd należy słynny hymn Chrystus się nam narodził umieszczony w kancjonale Jana z Przeworska z roku 1435. Z XVI wieku zachowały się 2 pokaźne rękopisy zawierające ponad 100 kolęd. Tam znajdujemy tekst Anioł pasterzom mówił niemal identyczny ze śpiewanym dzisiaj. Najcenniejsze zapisy z tego okresu znajdują się w słynnym rękopiśmiennym Kancjonale z 1586 roku, przechowywanym w bibliotece klasztoru SS Benedyktynek w Staniątkach.

Równocześnie z tradycjami kolędowania pojawiła się inna forma świętowania Bożego Narodzenia – misterium. Aktorami jego byli duchowni, służba kościelna i chóry uczniów szkół parafialnych. Wątkami zasadniczymi w tych misteriach były: szukanie przez Najświętszą Marię Pannę i Świętego Józefa miejsca w gospodzie oraz gloria anielska. Możliwe, że wiele kolęd do dziś znanych, to zachowane przez lud w formie pieśni – role posłów anielskich z owych miestriów.

Pod koniec XVI wieku rozwinął się drugi nurt pieśni kolędowej, bardziej swobodny i niekrępowany powagą kościoła. Statut krakowski z roku 1408 wspomina o praktyce kolędowania przy okazji wzmianki o nachalności żaków, którzy przy okazji Świąt szturmowali do kiesy krakowskich mieszczan. Udział w wędrowaniu od domu do domu musiał byś uważany za zajęcie niegodne, gdyż zachował się zapis mówiący, iż król Zygmunt August wstrzymując muzyków królewskich od chodzenia po kolędzie płacił im za to ówczesnymi złotymi.

Praktyka kolędowania utrwaliła się jednak na dobre, a w XVII wieku przejęła częściowo rolę misterium, z resztą w bardziej już swawolnej formie. W tym okresie powstało bardzo wiele pastorałek. Zbiory kantyczek mówią o nich: Nie są to pieśni do użycia kościelnego, i owszem, baczność księży plebanów powinna im tam wstępu zabraniać, aleć są to piosnki wesołe i niewinne.

W XVIII wieku reperutar kolędników różnicuje się jeszcze bardziej. Obok żywych postaci pojawiają się kukły. W tym czasie narodziła się rywalizacja w wystawianiu jasełek, a także w bogactwie ich oprawy. Przodowały w tym zakony. Zapisy mówią, że najpiękniejsze i największe wystawiali Ojcowie Kapucyni.

W okresie baroku nastąpiło w tworzeniu kolęd i pastorałek, jak również w ich wykonywaniu, unarodowienie treści ewangelicznych, między innymi przenoszenie akcji kolęd z Palestyny do Polski.

Forma muzyczna kolęd jest bardzo różnorodna: jedne są uroczystymi hymnami czy też chorałami, inne marszami lub tanecznymi polonezami, często mają rytmy mazurka lub krakowiaka, wiele z nich jest dumkami.

Współczesność przyniosła bardzo dużą ilość nowych kompozycji. Każdy prawie kompozytor muzyki kościelnej, chóralnej, czy też nawet o bardziej popularnym charakterze tworzy nowe kolędy i pastorałki. Wielu współczesnych organistów również stara się pozostawić w swoim dorobku kompozytorskim tę formę dla potomności. Niestety, wielowiekowe tradycje śpiewania starych, przepięknych, jak i może to, że nowe style muzyczne są trudne do percepcji przeciętnego słuchacza powoduje iż nieliczne kolędy pozostają w pamięci wiernych i słuchaczy.

Prawie wszyscy o tym wiedzą, że Polskie kolędy są najpiękniejsze pod względem treści i melodii. Będąc głeboko wkorzenione w polskie zwyczaje Bożonarodzeniowe, zawierają w sobie również głębię teologiczną. W kolędach podkreślone są trzy zasadnicze fakty. Jezus jest mianowicie prawdziwym Bogiem, jest prawdziwym człowiekiem, jego Matką jest Maryja dziewica. Wyśpiewujmy te prawdy przez następne tysiąclecia, niech tradycja śpiewania kolęd rozwija się także w naszej wspólnocie.

Radosnego kolędowania!

Uwaga studenci UTW!
przypominamy, iż w dniu 13.01 (poniedziałek) o godz.16.00 w Szkole Podstawowej w Mogilanach, ul. Św. Bartłomieja Ap. 16 rozpoczynają się zajęcia gimnastyczne.
Wszystkie osoby zapisane zapraszamy na zajęcia.

WYKŁAD

 
11 grudnia 2019 godz. 17.00
Dworek Konopków w Mogilanach

Jan Matejko – Konstytucja 3 maja 1791 r. Synteza historiograficzna.

Lilianna Lewandowska
Muzeum Politechniki Krakowskiej

konstytucja 3 maja matejko

Obraz „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”, Jan Matejko

 

Wycieczka do kopalni srebra w Tarnowskich Górach

 
Podziemna atrakcja
 
We środę, 27.11.2019 ponad 30-to osobowa grupa studentów UTW wyruszyła na zwiedzanie Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.
Ten zabytkowy obiekt, posiadający nowoczesną multimedialną oprawę, jest wpisany na prestiżową listę UNESCO. To jedyna taka podziemna trasa turystyczna w Polsce, pozwalająca na cofnięcie się w czasie do XVIII w. Choć zobaczyliśmy tylko część korytarzy i komór wyrobiskowych, dało to wyobrażenie tamtejszych warunków pracy górników. My spędziliśmy w kopalni jedynie 1,5 godziny, ale możemy sobie wyobrazić ich ciężką 12-godz. szychtę w ciasnych wyrobiskach, w ciągłym zagrożeniu zawaleniem korytarza lub zalaniem wodą (dziś ta woda jest dodatkową atrakcją do podziemnego spływu łodziami). Zobaczyliśmy metody pracy, narzędzia gwarków, a także wiemy, do czego pod ziemią służył górnikom ul. Pobyt 40 m pod powierzchnią ziemi na długo pozostanie w naszej pamięci.
Wiesia Angierman
Studentka UTW

Więcej o kopalni: https://kopalniasrebra.pl/

View the embedded image gallery online at:
http://mogilany.info/utw/utw-archiwum#sigProId474766a885

Powołanie Rady Słuchaczy i Rady Programowej UTW

Zgodnie z regulaminem UTW, w każdym roku akademickim, studenci zeswojego grona wyłaniają Radę Słuchaczy. Rada Słuchaczy ma za zadaniepodejmowanie działań na rzecz sprawnego i efektywnego funkcjonowaniaUniwersytetu.
Do zadań Rady Słuchaczy należy: inicjowanie imprez kulturalnych iokolicznościowych, przedstawianie Kierownictwu UTW opinii i potrzebspołeczności słuchaczy UTW,aktywna pomoc w organizacji zajęćrekreacyjnych i wycieczek,wyrażanie opinii w sprawach dotyczącychfunkcjonowania Uniwersytetu,bieżące informowanie słuchaczy oorganizowanych zajęciach i imprezach,promowanie UTW wśród społecznościlokalnej.
W roku akademickim 2019-20 do Rady Słuchaczy zostali wybrani:

- Bogumiła Drapich- Cholewa,
- Józefa Tylek,
- Wanda Słomka,
- Alicja Ziemianin.

Uchwałą Zarządu SMGM została powołana Rada Programowa, którejcelem jest czuwanie nad jakością merytoryczną działalności UTW. Jest organemopiniodawczo – doradczym kierownictwa uniwersytetu. Do Rady zaproszenizostali:

- Halina Staszczak,
- Grzegorz Stokłosa,
- prof. Fryderyk Zoll,
- Bogusława Żmuda.

Indeksy rozdane!

Zgodnie z akademickimi tradycjami, 6 listopada, nastąpiło wręczenieindeksów dla 60 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chociaż indeksyrozdane, zainteresowani nadal mogą się zapisać na zajęcia UniwersytetuTrzeciego Wieku.

Rozdanie indeksów (6 listopada 2019 r.)

View the embedded image gallery online at:
http://mogilany.info/utw/utw-archiwum#sigProId1d557a8170

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

 Nowy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2019/2020 rozpoczęty!

Rok akademicki rozpoczął się uroczystą mszą św.  w kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w dniu 16 października 2019 roku. Mszy przewodniczył proboszcz ks. Milan, który życzył obecnym na mszy studentom zdrowia oraz sukcesów w zdobywaniu wiedzy. 

Uroczysta inauguracja odbyła się w Dworku Konopków w Mogilanach. Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Pani Halina Staszczak powitała wszystkich przybyłych gości. Następnie chór Mogilanum odśpiewał „Gaudeamus igitur”. 

Dyrektor Halina Staszczak przypomniała główne cele i zadania UTW. Uniwersytet funkcjonuje już od 2015 roku i obecnie będzie kontynuowany pod patronatem Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany. Uniwersytet cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Studenci spotykają się nie tylko dla pogłębienia wiedzy. Spotkania UTW stanowią również świetną formę integracji uczestników.

Przewodniczący Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany Pan Jerzy Nowicki życzył studentom wytrwałości w pogłębianiu wiedzy i czerpania ze wspólnych spotkań wiele radości. Zaprosił jednocześnie studentów UTW na spotkania Akademii Mieszkanców, które odbywają się raz w miesiącu w mogilańskim dworze. Każde spotkanie to nie tylko ciekawy wykład, ale także muzyczny koncert. 

Dyrektor SPZOZ w Mogilanach – Pani Beata Kuszczak zapewniła o kontynuowaniu współpracy z UTW na rzecz seniorów, proponując m.in. badania profilaktyczne, które będą realizowane w bieżącym roku akademickim.

Wykład inauguracyjny pt.: „Wspólne dziedzictwo kultu osób wyniesionych na ołtarze w krajach grupy wyszehradzkiej” wygłosił ks. prof. Józef Marecki. Podczas wykładu omówiona została historia tzw. grupy wyszehradzkiej. Ks. Profesor podkreślił, że państwa, które weszły w skład tej grupy mają ogromną rolę do odegrania we współczesnej Europie. Zwrócił uwagę na świętych i błogosławionych, którzy w Europie Środkowej zbudowali nowy świat oparty na wartościach chrześcijańskich. Wymienił m.in. działalność św. Cyryla i Metodego, a także św. Agnieszki z Pragi, św. Jana Sarkantego, św. Wojciecha z Pragi, św. Stefana króla Węgier, św. Jadwigi Królowej Polski,  św. Małgorzaty Węgierskiej i innych świętych. Ks. Profesor nawiązał także do życia św. Jana Pawła II. Podkreślił, że narody tworzące grupę wyszehradzką wyrosły na katolickim zrozumieniu drugiego człowieka przyjmując go takim, jaki jest. „Wzorce dotyczące tolerancji tworzyli ludzie wysokiej kultury”. 

Na zakończenie wykładu Pani Dyrektor Halina Staszczak wręczyła kwiaty oraz podziękowania ks. prof. Józefowi Mareckiemu za udział w inauguracji nowego roku akademickiego mogilańskiego UTW i wspaniały wykład.

W imieniu studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pani Bogumiła Drapich – Cholewa i Pan Chrobak podziękowali Dyrektor Halinie Staszczak za olbrzymi wkład pracy i serce wkładane przez nią w działalność uniwersytetu.

Na końcu spotkania inaugurującego nowy rok akademicki odbył się koncert pn.: „W krainie operetki i musicalu” Krakowskiego Zespołu Kameralnego w składzie: Paulina Wójcik – sopran, Adrian Domarecki – tenor, Wiktoria Kaplan – fortepian. Dobór repertuaru oraz wykonanie utworów przez solistów  to była ogromna przyjemność dla fanów muzyki, szczególnie operetki. Miło było słuchać i oglądać tak uzdolnionych młodych ludzi, którzy zostali na koniec koncertu nagrodzeni ogromnymi brawami i radością na twarzach wszystkich słuchaczy. Czekamy na kolejne spotkania!

Alicja Ziemianin

Studentka UTW w Mogilanach

Inauguracja roku akademickiego 2019/20 (16 października 2019 r.)

View the embedded image gallery online at:
http://mogilany.info/utw/utw-archiwum#sigProIdd9555233ea

 

Zdjęcia z poprzednich lat działalności UTW

View the embedded image gallery online at:
http://mogilany.info/utw/utw-archiwum#sigProIda57c8259fd

Polecamy!