Petycja – Ratujmy Las Bronaczowa!

Przez  mogilany.info
(2 głosów)
Poprzyj nasz wniosek o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

W pierwszych miesiącach 2021 roku mieszkańców naszej gminy zbulwersowały ogromne zniszczenia poczynione w Lesie Bronaczowa służącemu nam jako miejsce rekreacji, w „zielonych płucach” gminy naszej i sąsiednich. Od Nadleśnictwa Myślenice otrzymaliśmy informacje o planowanych dalszych wycinkach zgodnie z harmonogramem. Od tego czasu próbujemy znaleźć sposób, aby temu zapobiec. Mamy również sygnały, że również osoby związane z nadleśnictwem są niezadowolone ze sposobu prowadzenia wyrębu oraz jego zakresu. Po owocnych rozmowach ze znawcami tematu być może znaleźliśmy sposób. 

Rada Gminy (w tym przypadku trzy Rady) może na drodze uchwały ustanowić „zespół przyrodniczo-krajobrazowy". Rada w uchwale wskazuje, co szczególnie powinno być chronione na terenie zespołu i w jaki sposób oraz ustala adekwatne zakazy, a Nadleśnictwo musi się do tych wskazówek dostosować. Oczywiście sama uchwała musi być bardziej precyzyjna i liczymy tu na pomoc prawników (w tym obsługujących również Myślenice i Skawinę oraz zewnętrznych specjalistów).

Utworzyliśmy petycję online, gdzie każdy może swoją osobą poprzeć nasz apel. Pokażmy, że tysiącom osób zależy na tym kawałku pięknej zieleni.

Petycja Ratujmy Las Bronaczowa!  (kliknij!)

Oto treść petycji:

Las Bronaczowa (inaczej Las Radziszowski) zajmuje ok. 800 hektarów. Jest położony na styku granic Radziszowa (gm. Skawina), Głogoczowa (gm. Myślenice) oraz Mogilan (gm. Mogilany), pomiędzy „Zakopianką” na wschodzie, a rzeką Skawinką na zachodzie. 

Las Bronaczowa to pozostałość po dawnej puszczy karpackiej. Można tu spotkać płaty drzewostanu zbliżone składem do pierwotnych borów mieszanych. W licznych trudnodostępnych jarach i wąwozach zachowały się wyjątkowe egzemplarze jodeł, buków i dębów szypułkowych. Rosną także dorodne ponadstuletnie sosny pochodzące z nasadzeń, jednak w ostatnim czasie wiele z nich zostało wyciętych. Niezwykły drzewostan podlega ochronie tylko na terenie niewielkiego rezerwatu przyrody „Kozie Kąty" (24 ha), który został założony w 1989 r.

Na początku 2021 r. w Lesie Bronaczowa przeprowadzono silne cięcia, które nie oszczędziły okazałych egzemplarzy drzew, które bezwzględnie powinny zostać zachowane. Wprowadzono ciężki sprzęt w trudno dostępne tereny dokonując dużych zniszczeń. Przenikliwy hałas trwający parę miesięcy skutecznie wypłoszył niektóre gatunki zwierząt, być może na zawsze. Zniszczono również wiele dróg i ścieżek służących zarówno zwierzętom, jak i spacerującym oraz jeżdżącym na rowerach ludziom. Nadleśnictwo Myślenice zarządzające Lasem Bronaczowa zapowiedziało prowadzenie kolejnych cięć.

Uważamy, że prowadzenie gospodarki nastawionej na intensywną eksploatację drewna w tym wyjątkowym kompleksie leśnym jest niepożądane i wręcz przynosi straty. Zysk osiągnięty ze sprzedaży pozyskanego drewna nie jest w stanie zrekompensować ogromnych szkód, których dokonano szczególnie w tym roku.

Ze względu na walory przyrodnicze, krajobrazowe, estetyczne, a także ze względu na bardzo ważną funkcję rekreacyjną dla tysięcy mieszkańców okolic, w tym także Krakowa, Las Bronaczowa powinien być chroniony! Spróbujmy ocalić to, co jeszcze pozostało z naturalnego krajobrazu i resztek dawnej puszczy karpackiej. Postawmy tamę nierozsądnemu wyrębowi cennego drzewostanu!

Z pewną pomocą przychodzi nam Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., która umożliwia ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego:

Art. 43. Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

Art. 44.1. Ustanowienie (…) zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy.

W ramach takiej uchwały zgodnie z art. 45 tej ustawy możliwe jest wprowadzenie zakazów, dzięki którym uda się zachować taki obiekt w niezniszczonej postaci.

Odwołując się do Art. 43 Ustawy o ochronie przyrody, zwracamy się z pilnym wnioskiem do Rady Miejskiej w Myślenicach, Rady Miejskiej w Skawinie oraz Rady Gminy Mogilany o ustanowienie „zespołu przyrodniczo-krajobrazowego” na terenie Lasu Bronaczowa i zakazów, które uniemożliwią dalsze jego niszczenie.

Czytany 3377 razy Ostatnio zmieniany sobota, 03 Lip 2021 13:15