Wydrukuj tę stronę
15 Sie

Śmierdzący problem „obiegu zamkniętego”

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
Nie będziemy biernie czekać jak zaleją nas ścieki i wody opadowe! Nasze dzieci i wnuki nie muszą pić oczyszczonych ścieków! Wysyłamy pisma do odpowiednich służb.

 

Mieszkańcy gminy Mogilany, mający przywilej korzystania z kanalizacji i wodociągu, nie wiedzą, że funkcjonują w tzw. „obiegu zamkniętym”: pobierając wodę z wodociągu (jakość wody można poznać pod linkiem: https://mogilany.pl/gmina-mogilany/aktualnosci/informacje-urzedu-gminy/1798-woda-info, ostatnie badanie w maju 2020!) odprowadzają ścieki do tzw. oczyszczalni ścieków we Włosani. Ścieki, płynąc prawem grawitacji w kierunku oczyszczalni, w czasie opadów (proszę nie myśleć tylko o ekstremalnych zjawiskach), wybuchają fontanami fekaliów ze studzienek kanalizacyjnych na prywatnych działkach. Reszta ścieków trafia do tzw. oczyszczalni we Włosani. I wówczas, prawdopodobnie przepełniona i niewydolna oczyszczalnia zasila fekaliami potok Włosanka, który wpływa do rzeki Skawinki. Rzeka Skawinka to jedyne źródło wody pitnej dla gmin: Skawina i Mogilany.

Tak funkcjonuje „obieg zamknięty”, za który płacimy wielokrotnie: cena wody i kanalizacji oraz zanieczyszczenie środowiska. Pomijamy koszty i wątpliwe przyjemności właścicieli działek oczyszczających swoje posesje z fekaliów i np. papieru toaletowego.

Odprowadzenie ścieków do przydrożnego rowu jest karalne – mieszkaniec będzie musiał zapłacić mandat lub zostanie ukarany przez sąd wysoką grzywną. A ile powinien zapłacić zwierzchnik Urzędu Gminy, który dopuszcza do takiej sytuacji? Jak wytłumaczyć paradoks, iż środki wydatkowane z programów na ochronę środowiska sfinansowały inwestycję, która zatruwa to środowisko?

Takie pytanie zadał mieszkaniec gminy Mogilany w mailu przesłanym do Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilany (http://mogilany.info/samorzad-gminny/inwestycje/38-inwestycje/981-czy-oczyszczalnia-we-wlosani-to-zanieczyszczalnia). Otrzymaliśmy w nim bogatą dokumentację fotograficzną i opis funkcjonowania włosańskiej oczyszczalni. (szczegóły w załączniku).

Wielokrotnie i od dłuższego czasu otrzymywaliśmy informacje o wybuchających ekskrementami studzienkach kanalizacyjnych na prywatnych działkach. Prosiliśmy o zgłaszanie tych przypadków do UG Mogilany. Urząd gminy i wójt wiedzą o problemie, o czym świadczy zabezpieczenie przez gminne służby studzienki kanalizacyjnej na działce prywatnego przedsiębiorcy w Mogilanach (zdj. nr 1.) Działka ta była wielokrotnie zalewana przez fekalia płynące w stronę oczyszczalni i, jak zapewnia właściciel działki, dzieje się tak każdorazowo przy długotrwałych bądź intensywnych opadach. Zwiększona ilość fekaliów w systemie kanalizacyjnym świadczy o bezprawnych i karalnych podłączeniach wód opadowych z prywatnych posesji. Gminni urzędnicy wiedzą o problemie i nic nie robią!

Nie będziemy biernie czekać jak zaleją nas ścieki i wody opadowe! Nasze dzieci i wnuki nie muszą pić oczyszczonych ścieków! Już wielokrotnie mieszkańcy np. Lusiny sygnalizowali, że w wodzie mamy bakterie E. coli i co z tym zrobiono? Jak wynika z nadesłanego do stowarzyszenia materiału – niewiele.

Wobec ostatniego zgłoszenia wystosowujemy odpowiednie pisma do służb: WIOŚ, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, PZW Kraków, a także do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie. Z pewnością mieszkańcy Skawiny również nie będą zachwyceni, że Gmina Mogilany zasila ujęcie wody pitnej ściekami.

Jak wiemy, niespełna 50% gminnych posesji jest skanalizowana. Obsługują to dwie oczyszczalnie: w Lusinie i Włosani. Słyszymy o planach na nowe podłączenia. W nowym Studium przekształcono setki hektarów pod zabudowę i nie przeprowadzono analizy kosztów, jakie gmina będzie musiała ponieść zapewniając infrastrukturę dla tych terenów. Czy deweloperzy wybudują nowe oczyszczalnie, czy zmodernizują istniejące? Czy gmina Mogilany złożyła wnioski o 90% dofinansowania inwestycji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych? Jako strategiczne określane są właśnie inwestycje wodno-kanalizacyjne. W pierwszym terminie nic nie wpłynęło z naszej gminy, drugi minął 15 sierpnia.

Czytany 2115 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 15 Sie 2021 18:40