Roślinność w rynnie spływu powietrza do Krakowa Roślinność w rynnie spływu powietrza do Krakowa

Znaczenie korytarza rzecznego Wilgi i gminy Mogilany dla napowietrzania Krakowa

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego (PZP) Województwa Małopolskiego jedyna rynna napływu powietrza do Krakowa od południa przebiega przez korytarz rzeczny Wilgi od Gminy Mogilany (dzięki korytarzowi rzeki Krzywicy). JEDYNA! Budowa S7 w tym miejscu może tę rynnę zniszczyć!

 

Powszechnie znany jest stan powietrza w Krakowie. Władze samorządowe dokładają różnych starań dla poprawy jakości powietrza. Zdają sobie sprawę jak ważny jest odpowiedni napływ powietrza do Krakowa. Wg PZP "często występujące w Krakowie inwersje temperatury powietrza powodują, że zanieczyszczenia emitowane blisko powierzchni ziemi (np. przez samochody czy piece węglowe), nie są odprowadzane poza miasto w naturalny sposób, tworząc nad miastem warstwę smogu". Dlatego "jednym z celów rozwoju przestrzennego Małopolski jest utrzymanie korytarzy przewietrzania w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym".

Przez dolinę Wilgi wraz z uzdrowiskiem Swoszowice biegnie jedyna od południa rynna napływu powietrza do Krakowa. Jak widać na poniższej rycinie (wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego), jeden z planowanych korytarzy (nr 1) przebiega bardzo blisko tej rynny, a w pewnych miejscach ją przecina. 

 

PZPWM splyw powietrza wariant1 png

 

 

Można sobie wyobrazić jak wpłynie to na jakość powietrza napływającego do Krakowa, zwłaszcza wobec blisko położonej Zakopianki. Ponadto, czy taki przebieg nie dołoży się do już istniejącej blokady napływu jaką jest południowa obwodnica Krakowa? Jak się to ma to programu ochrony obszaru wymiany powietrza (rycina wg studium dla Krakowa z 2014 roku)? 

 

Obszary przewietrzania png

Niektórzy w internecie wyśmiewają znaczenie swoszowickich łąk, ale na zdjęciu satelitarnym świetnie widać ten zielony korytarz utworzony przez skupiska drzew i łąk, który filtruje powietrze napływające do Krakowa. Czyli co? Zabudować go drogą ekspresową i będzie lepiej (rycina wg map Google)?

 

Swoszowice rynna Sat

 

Obszarowi temu nie grozi zabudowa mieszkaniowa, ponieważ jest to pozbawiony infrastruktury teren o istotnym zagrożeniu powodziowym (mapa wg https://wody.isok.gov.pl).  

 

Ryzyko powodziowe wody ISOK

 

Powietrze do Krakowa od południa płynie m.in. ze znacznie wyżej położonej gminy Mogilany. Między innymi ten nawiew odbywa się korytarzem ekologicznym biegnącym wzdłuż rzeki Krzywicy, który następnie łączy się z korytarzem Wilgi, czemu sprzyja tutejsze ukształtowanie terenu (pierwsza mapa wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany).

Mapa fizyczna rynny 

 

Ukształtowanie terenu png

 

Wbrew insynuacjom w dyskusjach internetowych, w studium zagospodarowania przestrzennego ten obszar (którym właśnie biegnie potencjalny korytarz S7) nie jest planowany pod zabudowę właśnie ze względu na korytarz ekologiczny, jak również bardzo duże skupisko osuwisk (mapa wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogilany).

 

Mogilany Studium korytarz i uzdrowisko 

 

Apelujemy zatem, aby nie niszczyć tej niezwykle ważnej dla krakowskiego powietrza formacji geograficzno-przyrodniczej poprzez budowe S7 w korytarzu 1. W przeciwnym razie szkodę poniosą nie tylko mieszkańcy gminy Mogilany, ale również, a może przede wszystkim, mieszkańcy Krakowa.

Czytany 12304 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 31 Maj 2022 21:37