Wyrok sądu nie oznacza prawidłowości studium

Napisane przez
Tym bardziej wyrok nie oznacza, że studium jest dobre. Uchylenie Skargi wojewody oznacza po prostu, że argumenty użyte w tej skardze były niezasadne. Sąd nie analizuje zgodności całego dokumentu z przepisami prawa, a jedynie odnosi się do konkretnych zarzutów. 

Oczyszczalnia we Włosani nadal zanieczyszcza

Napisane przez
Władze gminy lekceważą problem gminnych ścieków. Oczyszczalnie są niewydolne. Szkody ponoszą wszyscy mieszkańcy. Sprawę zgłoszono do WIOŚ.

Sesja rady gminy - jak dzieci w piaskownicy

Napisane przez
W Gminie Mogilany dawno nie było sesji, na której możliwe były wolne wnioski i zadawanie pytań przez mieszkańców. Czyżby tyle niewygodnych tematów się nazbierało? 

Podatkowy zawrót głowy w gminie Mogilany

Napisane przez
 

Zmarła Pani Wiesława Zoll

Napisane przez
Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Wiesławy Zoll, żony prof. Andrzeja Zolla.

Święto mogilańskich społeczników.

Napisane przez
Andrzej Karski , Adam Nazim, Wiesław Okarmus, Stefan Suder - społecznicy z gminy Mogilany uhonorowani państwowymi odznaczeniami. Znamienici goście, porywający występ „Bukowioków”, ciekawa prelekcja o początkach futbolu na ziemiach polskich – to wszystko wydarzyło się w mogilańskim dworze na uroczystości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany.

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Napisane przez
Walne Zebranie Stowarzyszenia – piątek, 24 czerwca 2022, godz. 17.00
Strona 1 z 116