Jak powstają urzędowe dokumenty w gminie Mogilany: kopiuj – wklej!

Napisane przez
Aby ułatwić mieszkańcom składanie uwag do studium należało opracować odpowiedni formularz. Co robią mogilańscy urzędnicy? Szukają i znajdują ‘gotowca” w …Kościelisku! Szybkie przerobienie i wniosek urzędu gminy w Mogilanach gotowy. Jedna z naszych czytelniczek zdziwiła się, gdy pobrała formularz wniosku uwag do studium w formacie pdf i w zakładce wyświetliło się Kościelisko. W tym przypadku urzędnicy wykazali się jednak wyjątkową czujnością, zmienili nagłówek i wnioski od mieszkańców Mogilan nie zawędrują pod „samuśkie Tatry”. Przecież jeszcze do niedawna zalecano mieszkańcom, na mogilańskiej stronie urzędu, w sytuacjach kryzysowych powiadomić Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia. Na proceder bezmyślnego kopiowania zwracaliśmy uwagę już na naszym…

Mogilany – sporządzone studium otrzymało negatywną opinię?

Napisał
Chociaż upłynęło 10 lat od dnia kiedy gmina Mogilany została ogłoszona najbardziej zadłużoną gminą w Polsce, sytuacja finansów gminnych nie jest dobra.

Osuwiska przyczyną odmowy przekwalifikowania działek

Napisał
Czy można odmówić przekwalifikowania działki na budowlaną powołując się na istnienie osuwiska, które nie zostało potwierdzone badaniami geologicznymi?

Odpowiedź na petycję w sprawie opłat za śmieci

Napisał
Po kilku miesiącach Urząd Gminy Mogilany odpowiedział na petycję podpisaną przez 254 mieszkańców w sprawie opłat za śmieci. Poniżej treść petycji wysłanej do UG 23 lutego 2020 r. W załącznikach (galeria) odpowiedź UG.

CO UKRYWA WÓJT PIOTROWSKI?

Napisał
Od ponad dwóch lat wójt gminy Mogilany zaciekle walczy, aby nie udostępnić informacji publicznej. Nie zmusił go do tego nawet wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Odpowiedzi Urzędu Gminy w sprawie studium

Napisane przez
Po napisaniu ponaglenia uzyskaliśmy częściową odpowiedź Urzędu Gminy na nasze pytania o informację publiczną.

Popatrz czasem w nocne niebo - obłoki srebrzyste widoczne także z gminy Mogilany

Napisane przez
Wczoraj wieczorem, po zachodzie Słońca, byliśmy świadkiem rzadkiego zjawiska w naszych szerokościach geograficznych - obłoków srebrzystych widocznych po północno-zachodniej stronie nieba.
Strona 1 z 96

Polecamy!