Chaos w Mogilanach. Kiedy wejdzie komisarz?

Przez 
(2 głosów)
REPORTER - program interwencyjny TVP Kraków

Reporterki przyjeżdżają do Mogilan i zastają tutaj wielki chaos.

  • Cmentarz na prywatnej działce. Jedna z mieszkanek stara się od wielu lat, aby jej działkę rolną przekształcić na budowlaną. Ku jej zdziwieniu tereny te zostały zapisane w projekcie studium zagospodarowania przestrzennego jako ... cmentarz! Za przygotowanie studium jest odpowiedzialny wójt Piotr Piotrowski.
  • Dziwne lądowisko helikopterów w Gaju. Ogromny hałas szkodliwy dla ludzi i zwierząt żyjących w pobliżu lądowiska.  Lądowisko powstało po otrzymaniu pozytywnej opinii wójta Piotrowskiego (7 sierpnia 2015). Swoją pozytywną opinię wójt wydał wbrew woli mieszkańców i bez poinformowania ich o tym fakcie.
  • Zabudowa otuliny zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Mogilanach. Ten wyjątkowy, renesansowy  park z XVI wieku, w którym tworzył Mikołaj Rej zostanie zabudowany od zachodniej i częściowo południowej strony jeśli w życie wejdzie projekt studium zagospodarowania przestrzennego przygotowany przez wójta Piotrowskiego.
  • Brak odpowiedniej pomocy ze strony Urzędu Gminy dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził wielokrotne naruszenie praw niepełnosprawnego dziecka do świadczeń. Zakwestionował decyzje wójta ograniczające zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi, odmawiające zasiłku przyznanego na terapię dziecka i wsparcie rodziny, itd. W sumie zostało wydanych 9 (dziewięć!) wyroków, jednak wójt tych wyroków nie respektuje. Urzędnik pozostaje bezkarny, nie ma żadnego instrumentu, który by spowodował jego odpowiedzialność za wadliwe decyzje.
  • Paraliż funkcjonowania Rady Gminy. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady złożyli rezygnację ze swoich funkcji ze względu na notoryczny brak współpracy wójta z Radą. Na pytania radnych o kluczowe sprawy dotyczące gminy wójt odpowiadał: "To jest moja sprawa". Pojawiło się wiele skarg mieszkańców na wójta złożonych do Komisji Rewizyjnej. Wójt uniemożliwiał Komisji Rewizyjnej wykonywania czynności, m. in. wskutek bezprawnej odmowy udostępniania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. Radni w końcu złożyli wniosek do Wojewody o wprowadzenie w gminie zarządu komisarycznego.

Reportaż "Pat decyzyjny w Mogilanach":
http://krakow.tvp.pl/37004678/28042018

Czytany 610 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 29 Kwi 2018 21:54