Drastyczny spadek Mogilan w rankingu gmin Małopolski!

Przez 
(1 głos)
Podczas tej kadencji nastąpił spadek aż o 17 pozycji!

Gmina Mogilany zajęła dopiero 34. miejsce w prestiżowym Rankingu Gmin Małopolski 2018, opracowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji.

W 2014 roku, kiedy kończyła się kadencja wójta Krzysztofa Musiała, nasza Gmina zajmowała 17. lokatę. Oznacza to, że na przestrzeni obecnej kadencji odnotowaliśmy spadek aż o 17 pozycji!

Ranking ocenia potencjał, aktywność i wyniki małopolskich gmin w sferze gospodarczej i społecznej - m. in. dochody na jednego mieszkańca, pozyskiwanie środków unijnych na jednego mieszkańca, czytelnictwo w bibliotekach publicznych, saldo migracji, wyniki testów szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego.

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji układa go we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.

Gmina Mogilany zaliczyła szczególny regres w dwóch kategoriach:

  1. pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i innych źródeł (spadek o 22 pozycje);
  2. wyniki sprawdzianów w szkołach (spadek o 27 pozycji).

Bardzo słabo wypadamy w następujących kategoriach (nie było ich w rankingu 2014):

  1. wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (138 pozycja);
  2. wskaźnik zadłużenia (152 pozycja);
  3. odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w grupie wielu 3-6 lat (109 pozycja).

Gmina Mogilany może się pochwalić dobrymi wynikami w następujących kategoriach:

  1. dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (15 pozycja);
  2. liczba podmiotów gospodarczych na 1000 ludności (6 pozycja);
  3. saldo migracji (6 pozycja).

Szczegółowe dane: http://mistia.org.pl/ranking-gmin/

Czytany 1013 razy Ostatnio zmieniany piątek, 05 Paź 2018 10:54