List Alicji Berbeki do Mieszkańców - DOSYĆ KŁAMSTW!!!

Przez 
(2 głosów)
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Lusiny, Drodzy Sąsiedzi!Niełatwo mi jest napisać do Państwa ten list, bo po raz pierwszy w życiu zetknęłam się z czymś o czego sile do tej pory nie miałam pojęcia. To coś to kłamstwo, to coś to propaganda.

Jest mi niezmiernie przykro, że kilka ze znajomych mi osób, z którymi miałam ostatnio przyjemność rozmawiać, także uległy fałszywym informacjom, które są rozpowszechniane przez otoczenie aktualnego wójta, a w szczególności Stowarzyszenie Dla Naszej Gminy Mogilany. Dziękuję im za szczerą ze mną rozmowę, za uświadomienie mi jak bardzo można zostać obrzuconym błotem. Dziękuję także przyjaciołom za przekonanie mnie do napisania tego listu. Tym listem chcę powiedzieć stanowczo DOSYĆ KŁAMSTW i poprosić Was wszystkich o refleksję i przemyślenie czy ktoś z Państwa nie uległ także rozsiewanej przez urząd i otoczenie Wójta negatywnej propagandzie.

21 października będą wybory, nie jest dla mnie najważniejszą kwestią pozostanie znowu radną. Najważniejszą sprawą jest to, by na stanowisku Wójta nastąpiła zmiana, która sprawi, że gmina Mogilany i nasza Lusina dostaną szansę na to, że coś się odmieni. Dajcie szansę Grzegorzowi Stokłosie. On naprawdę na nią zasługuje. Będzie dobrym Wójtem z korzyścią dla wszystkich nas.

Każdy kto mnie zna wie, że jestem osobą pracowitą i uczciwą. Całe życie pracowałam na własne nazwisko, na to wszystko co udało mi się w życiu osiągnąć. Dlatego przeczytajcie uważnie moje odniesienie się do rozsiewanych kłamstw i przemyślcie czy nie warto zweryfikować informacji, które do Was docierają, a których główną tezą są rzekome straty milionów złotych na inwestycje, które mogłyby być realizowane gdyby nie „źli” radni. Traktuję je jako element brudnej walki wyborczej i mówię dzisiaj DOSYĆ KŁAMSTW!!!

BUDOWA ZBIORNIKA WODNEGO W MOGILANACH za kwotę 520 tys. zł. Faktycznie zadanie nie rozpocznie się, ale prawdziwym powodem jego wstrzymania jest fakt, iż wycena zbiornika to kwota 950 tysięcy zł, a wójt w projekcie budżetu zabezpieczył nieco ponad połowę kwoty. Nie mając zapewnionego finansowania na całość nie może ogłosić przetargu i przystąpić do pracy. Zadanie to powinno być wykonane w 2016 r. NIE PRAWDĄ JEST, ŻE NIE BYŁO ZABEZPIECZONYCH ŚRODKÓW. Pozostało w budżecie prawie 3 mln złotych nie wykorzystanych na inne zadania!!! Budowę zbiornika można było realizować – wystarczyła dobra wola Wójta, której zabrakło.

• DROGA POWIATOWA K2168 (ul. Brzegi od przychodni aż do ul. Bonifraterskiej) nie będzie wg Wójta wyasfaltowana. Wójt nie przewidział na nią w projekcie budżetu żadnych środków i sądził, że będzie mógł kolejną swoją porażkę przypisać radnym. Mimo braku pieniędzy ze strony gminy i braku chęci Wójta do jej remontu zostanie ona zmodernizowana jeszcze w tym roku. Środki udało się zabezpieczyć w powiecie dzięki mojej interwencji, Grzegorza Stokłosy przy zaangażowaniu Radnej Powiatowej ze Świątnik Górnych. Przetarg na tę drogę odbędzie się 9.10.2018 roku.

• INWESTYCJE GMINNE – są inwestycje gminne, które budzą kontrowersję. Wiele kilometrów dróg powstałych w obecnej kadencji w naszej gminie prowadzi do pól i lasów – co więcej poprowadzona jest tam kanalizacja. W miejscach gdzie nie ma dzisiaj ani domów ani mieszkańców. To inwestycje wpisywane do budżetu przez wójta. Żadna z nich nie dotyczyła Lusiny. Mieszkańcom Lusiny urząd mówi, że nie ma pieniędzy ani na drogi ani na kanalizację. To co udało się w tej kadencji zrobić jest wynikiem mojej ciężkiej pracy i negocjacji, czego wielokrotnie świadkami byli: pan sołtys, mieszkańcy Lusiny, czy też rodzice dzieci z naszej szkoły.

Proszę spojrzeć na zdjęcia:

Berbeka drogi

 

• MOST NA ULICY STROMEJ W LUSINIE. Most wpisywany jest do budżetu gminy od początku kadencji obecnego wójta! Nie doczekał się jednak w żadnym roku realizacji! Wójt nie wykonywał tego zadania w poprzednich budżetach! Czy brak chęci wykonania w poprzednich latach tej inwestycji przez Wójta ma być przypisany – jak wiele innych jego niepowodzeń radnym? Na 2018 rok most został wpisany jedynie do projektu budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła się pisemnie do Wójta o wyszczególnienie zadań, które chce realizować. Most na Stromej w Lusinie nie znalazł się znowu na jego liście?

• SALA GIMNASTYCZNA W LUSINIE. Prawdą jest, że za 270 tysięcy sali nie wybudujemy, ale to właśnie ja jako radna Lusiny złożyłam poprawkę o wpisanie do Wieloletniego Planu Finansowego zadania pt.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole w Lusinie”, którą przegłosowała większość w Radzie i na której podstawie zabezpieczono środki na 2 lata na kwotę prawie 1,5 mln zł. Do Wójta należało uruchomienie zadania w trybie “Zaprojektuj i wybuduj”, a płatność byłaby na koniec zadania tj. w 2019 lub 2020 roku. Nie uczynił tego. Na tego typu zadania nie wykonujemy przedpłaty!!!

• ZADANIE PT. „KANALIZACJA GAJ-LUSINA”. Jak się okazuje Lusina jest tylko w nazwie, gdyż w projekcie buduje się dla Gaja i tylko kilka działek dla Lusiny jest przyłączonych. Na naszym terenie jest separator (zbiornik na ścieki z Gaja). To kolejny przykład jak Wójt traktuje naszą miejscowość.

• NADBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Na wniosek Pani dyrektor i prośbę Rady Rodziców o wykonanie nadbudowy szkoły, ja osobiście wraz z grupą pozostałych radnych zrobiliśmy wszystko, aby w trakcie roku budżetowego zabezpieczyć środki na ten cel. 27 września 2017 roku ówczesny przewodniczący rady Grzegorz Stokłosa na mój wniosek podjął negocjacje z Wójtem Gminy i Skarbnikiem oraz kierownikiem IGK p. Zbigniewem Klimończykiem o dokonanie korekt w budżecie oraz WPF w celu natychmiastowej realizacji zadania. Rozmowy trwały 1 h 40 minut i zakończyły się sukcesem gdyż Pan Stokłosa wskazał urzędnikom możliwe źródła finansowania. Jeśli ktokolwiek, ośmieli się stwierdzić, że to kłamstwo na wniosek Sądu udostępnię dowody w tej sprawie.

• NIEKORZYSTNE ZAPISY W STUDIUM. W nowym projekcie studium Wójt Piotrowski zmienił na rolne przeznaczenie terenów już wcześniej przekwalifikowanych na uzdrowiskowe. Tym samym odbierając możliwość rozwoju Lusiny i hamując wzrost gospodarczy gminy. Naraził właścicieli tych działek na straty finansowe! We wrześniu dotarła do mnie informacja, iż właściciel sieci hoteli „Malinowe Hotele”, planował budowę w naszej miejscowości kompleksu należącego do tej sieci. Jak wiele dobrego taki obiekt mógłby przynieść nam mieszkańcom chyba nie muszę Państwu pisać. Miejsca pracy, możliwość kooperacji z hotelem. Rozwój gospodarczy Lusiny i całej gminy Mogilany. Przez dokonaną przez wójta zmianę w projekcie studium zagospodarowania przestrzennego inwestor może się wycofać. Czy odpowiedzialny Wójt powinien dokonywać takich zmian? Dodajmy do tego fakt, iż Wójt pozbawił wielu mieszkańców możliwości prowadzenia działalności gospodarczej zmieniając klasyfikację gruntu z mieszkaniowo/usługowej na mieszkaniową. W Lusinie zrobił tak przy ciągnącej się ponad 3 km ulicy Brzegi. Wszyscy, którzy mamy tutaj swoje domy i firmy jesteśmy stratni na wartości działek. Czy sprawdzili Państwo czy problem nie dotyczy też Waszych gruntów? Warto sprawdzić.

W poprzedniej kampanii wyborczej obiecywałam, że skupię się na pracy i pozyskiwaniu środków dla Lusiny. Uważam, że swoje zobowiązanie wykonałam. Rozumiem rozgoryczenie niektórych mieszkańców, że za rzadko mnie widać w szkole i na zebraniach, ale czas pożytkowałam na efektywną pracę dla naszego sołectwa.

Nie dajmy się oszukać, bo stracimy więcej niż kiedykolwiek mogliśmy zyskać!

Pozostaję do Waszej dyspozycji

Alicja Wodziańska Berbeka

Czytany 1722 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 14 Paź 2018 13:54