CO UKRYWA WÓJT PIOTROWSKI?

Przez 
(2 głosów)
Od ponad dwóch lat wójt gminy Mogilany zaciekle walczy, aby nie udostępnić informacji publicznej. Nie zmusił go do tego nawet wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

30 stycznia 2018 roku były przewodniczący Rady Gminy Mogilany Grzegorz Stokłosa wystąpił do wójta Piotrowskiego o udostępnienie korespondencji pomiędzy UG Mogilany i Prokuraturą Rejonową w Wieliczce w sprawie dotyczącej projektu uchwały studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany.

13 lutego 2018 r. wójt Piotr Piotrowski odpowiedział, że „wnioskowany zakres nie stanowi informacji publicznej”.

Grzegorz Stokłosa zaskarżył odmowną odpowiedź wójta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

23 czerwca 2018 r. WSA przyznał rację Grzegorzowi Stokłosie. Sąd uznał, że wnioskowany zakres informacji stanowi informację publiczną. Wydał wyrok zobowiązujący wójta do udostępnienia żądanej informacji. Zasądził też na rzecz skarżącego 597 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wójt nie zgodził się z tym wyrokiem i wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

26 lutego 2020 r. NSA odrzucił skargę kasacyjną wójta i potwierdził wyrok wydany przez WSA.

W tej sytuacji wójt powinien niezwłocznie udzielić informacji, o którą wnioskował obywatel, prawda? Nic z tego!

1 lipca 2020 r. wójt wysłał pismo do Grzegorza Stokłosy informując go, że wyznacza dzień 21 sierpnia 2020 r. jako nowy termin na załatwienie wniosku z 30 stycznia 2018. Napisał, że powodem jego decyzji jest: „konieczność dokonania dogłębnej analizy czy wnioskowane informacje stanowią informację publiczną, a jeżeli tak, to czy mogą być udzielone, czy też zachodzą przesłanki ograniczające dostęp do żądanych informacji publicznych”.

Dlaczego wójt nie chce udostępnić kopii korespondencji z prokuraturą? Czego się obawia? Dlaczego nie wykonuje wyroku sądu, który jednoznacznie stwierdził, że: „wnioskowana informacja ma walor informacji publicznej”?

„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne” (Konstytucja RP, art. 61)

„Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych” (Ustawa o dostępie do informacji publicznej, art.3)

Czytany 1355 razy Ostatnio zmieniany sobota, 11 Lip 2020 20:31