Mogilany ściekami stoją, a może płyną?

Przez  mogilany.info
(0 głosów)
Jeszcze nie zakończył się problem ze ściekami, które wydostawały się lub były wypuszczane z przeciążonej oczyszczalni we Włosani, a już kolejne płyną rowami w naszej gminie.

Trzeba przypomnieć, że podobny problem niewydolnościowy dotyczy oczyszczalni w Lusinie (sprawa była przedmiotem interwencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska [WIOŚ] zakończonej karami i nakazami). Na szczęście trwa rozbudowa tej oczyszczalni, a do jej zakończenia nie można podłączyć nowo zbudowanych nitek. Gmina na razie skanalizowana jest w około 50% co na tle innych gmin jest wynikiem słabym. Trzeba jednak przyznać, że ostatnie lata przyniosły znaczne zwiększenie długości instalacji kanalizacyjnych.

Czy wójt nad tym panuje?

Otrzymaliśmy pismo skierowane przez WIOŚ do wójta Piotra Piotrowskiego, w sprawie ścieków które płyną rowem w ciągu ulicy Krakowskiej w miejscowości Konary. WIOŚ stwierdził powyższy fakt podczas wizji lokalnej w dniu 9 czerwca 2023, oraz nakazał wójtowi zajęcie się sprawą i powiadomienie Inspektoratu o sposobie zakończenia. Na uwagę zasługuje fakt, że w pobliżu są domy oraz pola uprawne, a ścieki wpadają do wód potoku Krzywica. To kolejne wody zanieczyszczone ściekami, które płyną niekontrolowane w naszej gminie. Czy wójt jeszcze nad tym panuje, czy wie co dzieje się w naszej gminie po 9 latach urzędowania (słuchając niedawnych wypowiedzi cytowanych w Telewizji Kraków można mieć wątpliwości, ale jak wójt może nie wiedzieć o sprawie, skoro otrzymał pismo z WIOŚ)?

Ile jeszcze jest takich miejsc, w których ścieki płyną w sposób niekontrolowany? Na pewno podobny problem dotyczy ulicy Zadziele w Gaju. Niedawno na forum gminnym pojawiła się informacja o ściekach w przepuście pod Zakopianką na wysokości składu budowlanego w Mogilanach (z niej pochodzi załączone zdjęcie). Zapewne mieszkańcy innych sołectw umieją wyliczyć kolejne takie lokalizacje, gdzie regularnie śmierdzi ściekami.

Zgodnie z informacjami w raporcie o stanie gminy, w 2022 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 94 wnioski dotyczące nieczystości ciekłych, w tym 59 zgłoszeń z systemu ekoMałopolska (system poprzez formularz umożliwia zgłaszanie różnych zanieczyszczeń). Jak można przeczytać w piśmie WIOŚ, to wójt odpowiada za realizację obowiązków określonych w ust. 1-4 ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Zgodnie z raportem o stanie gminy te 94 wnioski rozpatrzono. Czy wąchając ścieki w rowach w naszej gminie mieszkańcy mają poczucie, że wyegzekwowano odpowiednie nakazy? Może wójt podzieli się z mieszkańcami skutkami rozpatrzenia tych wniosków?

Ważne jest planowanie

Uchwalone studium otwiera nowe tereny pod zabudowę pomimo tego, że infrastruktura gminna jest do tego nieprzygotowana. Czy zwiększająca się ilość domów powstających w naszej gminie doprowadzi do pogłębienia się problemów z zagospodarowaniem ścieków? Ścieki to nie wszystko, warto w tym miejscu przypomnieć, że w gminie istnieje od dawna zauważalny i realny problem z wodą. Wybudowanie drugiego zbiornika na wodę w Mogilanach nie poprawiło znacząco sytuacji, a Gmina nie ma realnej alternatywy jeżeli chodzi o zasilenie dodatkowe z innego ujęcia wody niż Skawinka. Problemy z instalacją wodną ujawniają się również w zanieczyszczeniu wody bakteriami, które potwierdziły niedawne badania (zgodnie z informacją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w jednej z lokalizacji wykryto 10 bakterii z grupy coli w 100 ml, przy normie 0). Mogło to być skutkiem zanieczyszczenia wody ściekami, ale również innymi substancjami odżywczymi dla bakterii, co może być następstwem starej i nieodpowiednio konserwowanej instalacji. Odpowiednie planowanie inwestycji w gminie to istotny element, bez którego wszelkie działania mają charakter przypadkowy (np. rewitalizacja rynku w Mogilanach zamiast rozbudowy oczyszczalni we Włosani).

Prokuratura bada sprawę

Według informacji które uzyskaliśmy, prokuratura bada sprawę ścieków, które z oczyszczalni we Włosani nieoczyszczone wpadały do pobliskiego potoku. Jest on dopływem rzeki Skawinki, skąd pobierana jest woda dla potrzeb Skawiny i Mogilan. Czy ktoś poniesie konsekwencje za dotychczasową sytuację na oczyszczalni we Włosani? Z odpowiedzią na to pytanie musimy jeszcze poczekać. Jak zakończy się sprawa ścieków w Konarach przy ulicy Krakowskiej? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie jak tylko uzyskamy informacje

Czytany 1240 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 Lip 2023 22:12