Ulica Świątnicka będzie wyremontowana!

Przez 
(5 głosów)
Do remontu drogi na terenie gminy Mogilany przyczynił się burmistrz Świątnik Górnych. Dziękujemy!

Dziurawa ulica Świątnicka łączy Świątniki Górne z „zakopianką”. Mieszkańcom Świątnik i burmistrzowi tej gminy bardzo zależało, aby w końcu został wyremontowany odcinek na terenie gminy Mogilany, gdyż jako sąsiedzi również z niego korzystają.

W dniu 30 czerwca br. w sali narad Urzędu Gminy w Mogilanach nastąpiło długo oczekiwane podpisanie umów partnerskich pomiędzy Starostwem Powiatowym a Gminą Mogilany w zakresie wspólnej realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej łączącej Gminę Mogilany z siecią TEN-T” na odcinku od wiaduktu w Mogilanach do granicy z Gminą Świątniki Górne.

Ze strony Starostwa Powiatowego udział wzięli: wicestarosta Wojciech Pałka, członkowie Zarządu Powiatu Krakowskiego – Wanda Kułaj, Arkadiusz Wrzoszczyk, dyrektor Zarządu Dróg PK Marian Paszcza oraz radna PK Małgorzata Mardyła.

Obecni byli również: burmistrz Świątnik Górnych dr Witold Słomka oraz dyrektor LGD Daniel Wrzoszczyk.

Przedstawicielka Powiatu Wanda Kułaj podziękowała szczególnie burmistrzowi Świątnik Górnych Witoldowi Słomce, gdyż bez jego pomocy ta inwestycja nie ruszyłaby z miejsca. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu burmistrza sąsiedniej gminy można było podpisać umowę na realizację inwestycji, która będzie służyć gminie Mogilany.

Gościniec Świątnicki – jak go nazywają w Mogilanach – wymaga gruntownej przebudowy. Mieszkańcy oraz użytkownicy tej ważnej drogi łączącej Świątniki z "zakopianką" domagali się remontu od wielu lat. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany wielokrotnie pisało pisma w tej sprawie do Starosty.

Wspólna inwestycja Gminy Mogilany i Powiatu Krakowskiego będzie kosztować prawie 9 mln zł, z tego połowę pokryje dotacja ze środków Unii Europejskiej. Według planu remont tego odcinka drogi powinien zakończyć się w 2018 r.

Po zakończeniu części oficjalnej osobiście podziękowałem wicestaroście, Zarządowi PK oraz burmistrzowi Świątnik Górnych za ich wsparcie dla tej ważnej inwestycji w gminie Mogilany.

Grzegorz Stokłosa
Przewodniczący Rady Gminy Mogilany

Czytany 1822 razy Ostatnio zmieniany piątek, 30 Cze 2017 23:28