Prace nad studium – historia prawdziwa [FILM]

Przez 
(4 głosów)
Wójt z garstką popierających go radnych za wszelką cenę chciał uchwalenia projektu studium, choć już było wiadomo, że przedłożony radzie dokument jest niezgodny z prawem. Gdyby ten projekt został przez radę przegłosowany, gmina Mogilany musiałaby zapłacić 100 tys. za jego wykonanie.

 

Czy studium jest zgodne z prawem? Zobacz, co powiedział wójt Piotrowski

Jeśli przegłosujemy tę uchwałę, to nie będzie studium, ani pieniędzy. Czyje to słowa?

Grzegorz Stokłosa: Mam zwołać sesje w sprawie studium? Wójt Piotrowski: przejdźmy do...

2014 rok – Piotr Piotrowski po objęciu stanowiska wójta zmienia skład Głównej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej oraz powołuje  zespół doradczy wójta do spraw konsultacji zmiany studium. Przewodniczącym zespołu zostaje Wiesław Misztal, doradca wójta zatrudniony na etat w gminie. Zespół miał za zadanie wyrażanie opinii odnoszących się do zmiany studium na wszystkich etapach jego sporządzania. Według naszej wiedzy zespół ani raz się nie zebrał. Nie ma też żadnego protokołu z prac tego zespołu.

Styczeń 2015 rok - Rada Gminy podejmuje rezolucję, zobowiązującą wójta do przyspieszenia prac nad projektem studium. Od tego czasu do stycznia 2017 roku, czyli do przekazania projektu studium radzie, wójt analizuje przygotowany projekt studium przez jego poprzednika Krzysztofa Musiała. W tym czasie radni wielokrotnie na sesjach apelują do Piotrowskiego, aby wspólnie pracować nad projektem. Od wójta w odpowiedzi słyszą, że: „studium, to jest moja sprawa”.

Styczeń 2017 rok - wójt składa do rady projekt uchwały o studium, który ma być uchwalony przez radnych. Ponieważ już wcześniej do rady docierają sygnały m.in. od mieszkańców, że w studium są błędy, że są działki, które wg logiki powinny być przekształcone na budowlane, a w studium pozostają terenami zielonymi, natomiast otwiera się nowe tereny budowlane w miejscach niezurbanizowanych. Faktem jest, że radni na etapie projektowym nie mają wglądu do dokumentów i są zmuszeni poddać analizie całe studium wraz z wnioskami, które wpłynęły w trakcie całego procedowania. Prace radnych z komisji gospodarczo-komunalnej trwają od początku marca do listopada 2017 roku.

30 listopada 2017 rok - na sesji radni bezskutecznie próbują uzyskać odpowiedź na pytanie, czy studium jest zgodne z prawem i czy jest gotowe do uchwalenia tzn. czy nie zostanie uchylone przez organ nadzoru lub przez sąd. Wójt ani jego doradca nie potrafią udzielić odpowiedzi. Wobec braku jednoznacznego stawiska wójta w sprawie zgodności projektu studium z prawem, przewodniczący rady Gminy Mogilany podejmuje decyzję o rezygnacji z zajmowanego stanowiska.

***

Przegłosowanie zaproponowanego przez wójta projektu studium doprowadziłoby do stwierdzenia jego nieważności. Dokument ten byłby niezgodny z ustawą, która nakazuje zabezpieczać potrzeby kulturalne i integracyjne lokalnych społeczności wynikające z uchwały o rewitalizacji. Gmina straciłaby 100 tys. zł, wydane na opłacenie projektu studium, które nie byłoby zatwierdzone przez Urząd Wojewódzki.

Czytany 1909 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 Paź 2018 12:31

Polecamy!