Wójcie Gminy Mogilany oczekujemy działań w związku z epidemią

Przez  mogilany.info
(1 głos)
Z niepokojem śledzimy działalność władz naszej gminy, a ściśle mówiąc brak działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców  w czasie epidemii koronawirusa.

 

Do tej pory wójt opublikował dwie informacje, zawierające treści, które każdy mieszkaniec może pozyskać ze środków masowego przekazu (np. telewizji). Mieszkańcy odczuwają brak informacji o konkretnych działaniach podejmowanych przez władze samorządowe naszej gminy.

Doceniamy prywatny gest wójta i ufundowanie maseczek dla strażaków z OSP z terenu gminy, policji i 45 podopiecznych mogilańskiego GOPS-u. W tego typu działania zaangażowanych jest wielu mieszkańców naszej gminy. Wystarczy wspomnieć panie szyjące maseczki  dla szpitali i przychodni, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany, którego członkowie wspierają  tę akcję finansowo i organizacyjnie, skutecznie przeprowadzoną akcję zbierania funduszy na zakup środków ochronnych przez sołtysa i radnego Mateusza Pasztę, przeznaczenie prywatnych funduszy na zakup środków odkażających przez radnego Jerzego Przeworskiego i jego inicjatywy wystosowane w postaci interpelacji skierowanych do wójta. To zapewne nie wszystkie formy zaangażowania się mieszkańców naszej gminy we wzajemną pomoc w tym trudnym czasie. Wszystkim bardzo dziękujemy!

Trudny czas epidemii odkrył te aspekty, których  na co dzień zwykle nie dostrzegamy. Odkryliśmy, ile w nas entuzjazmu i chęci pomocy innym. Jak potrafimy być sobie wzajemnie pomocni i ofiarni. Świadczą o tym wymienione inicjatywy, które powstały w sposób spontaniczny. Często jednak pomoc  ta, mająca charakter odruchu, nie zawsze trafia tam, gdzie trzeba, w dogodnym czasie i oczekiwanej ilości. Zdarza się, iż aktywność społecznych aktywistów nie przynosi oczekiwanych efektów. Dzieje się tak w przypadku braku lokalnego koordynatora, który by wsparł organizacyjnie oddolne inicjatywy, aby z fali spontanicznego działania uczynić sprawny i efektywny system społecznego wsparcia. Wójcie, gdzie jesteś ze swoją mocą decyzyjną i możliwościami organizacyjnymi przynależnymi zajmowanemu stanowisku!

Nie ma do tej pory odpowiedzi  na apel Jerzego  Przeworskiego, poparty przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany, o uruchomienie gminnej kuchni. http://www.mogilany.info/samorzad-gminny/rada-i-wojt/37-rada-i-wojt/870-kuchnia-gminna-moglaby-sluzyc-osobom-na-kwarantannie-oraz-seniorom?fbclid=IwAR.  Wójt ograniczył swoją aktywność to takiego komunikatu: „Ponawiam moją prośbę o zgłaszanie osób samotnych, które w tym szczególnie trudnym i ciężkim czasie potrzebują pomocy czy też posiłku. Jeśli na terenie naszej Gminy są osoby chore, starsze lub samotne zainteresowane odpłatnymi, gorącymi posiłkami -  proszę o kontakt z pracownikami socjalnymi pod numerami telefonu w GOPS: tel.  (12) 270 10 25 lub (12) 270 14 86”

Ogłoszenie na stronie mogilany.pl i Facebooku o takiej możliwości nie trafia do celu. Najczęściej mieszkańcy, którzy wymagają takiego wsparcia nie mają dostępu do internetu. Wójt ma w urzędzie narzędzia do tego, aby w ciągu kilku godzin stworzyć bazę mieszkańców, którzy mogą oczekiwać takiej pomocy. Wystarczy wykonać proste kwerendy z baz danych. Ponadto GOPS posiada dane osób wymagających szczególnej opieki  i tego typu pomocy. Następny krok to zaoferowanie wsparcia konkretnym podopiecznym. Szczególnie teraz, gdy zakażeń jest coraz więcej i ponawiane są apele o niewychodzenie z domów osób szczególnie zagrożonych.

Informacja ze strony UG, o możliwości odpłatnego skorzystania z takiej formy pomocy to następny powód do zaażenowania. Takie usługi świadczy obecnie większość restauracji, barów i jadłodalni z naszej okolicy. Nie widzimy odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnych J. Przeworskiego i M. Pasztę w sprawie odroczenia płatności lub ewentualnego rozłożenia na raty płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy utracili możliwość zarobkowania w okresie walki z koronawirusem. Realne działania, szybka reakcja na lokalne inicjatywy i ich koordynacja to jest to, czego mieszkańcy oczekują od władz lokalnych!

Podpowiadamy, w związku z kolejnymi rygorami wprowadzonymi przez Premiera RP:

- podjęcie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 poprzez sukcesywne i cykliczne odkażanie przestrzeni publicznej (przystanków autobusowych, miejsc wzmożonego ruchu mieszkańców);  

- wsparcie lokalnych przedsiębiorców, tak jak proponują radni w swojej interpelacji oraz pomoc właścicielom lokalnych sklepów w zaopatrzeniu pracowników w środki ochrony osobistej. Od nich zależy, czy zakupy w lokalnych sklepach są dla mieszkańców bezpieczne.

Oczekujemy realnego działania i rzetelnej informacji o wszystkich działaniach na terenie gminy, które zostały podjęte przez władze samorządowe, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa i pozwolą zlikwidować negatywne skutki pandemii dla lokalnych przedsiębiorców.Rozumiemy, że urlop wójta opóźnił możliwość szybkiej reakcji, ale kwaranntana sprzyjała zaplanowaniu działań.

Czytany 939 razy Ostatnio zmieniany środa, 01 Kwi 2020 11:53