Co planuje Wojewoda w sprawie studium?

Przez  mogilany.info
(2 głosów)
Czekamy na informację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą dalszych losów studium, w tym pozwu sądowego dotyczącego tego dokumentu.

Niebawem minie rok od uchwalenia studium przez obecną Radę Gminy. Warto przypomnieć, że jest to drugie studium, które przygotował obecny wójt. Poprzednie obecna Rada Gminy uchyliła, gdyż bubla nie dało się uchwalić – podjęcie uchwały jeszcze za poprzedniej kadencji wstrzymał ówczesny Dyrektor Prawa i Nadzoru w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Z uwagi na przesłanki o niezgodności ostatnio uchwalanego studium z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, na prośbę wielu mieszkańców zleciliśmy wykonanie ekspertyzy prawnej procedowanego dokumentu. Podejrzenia mieszkańców okazały się słuszne, gdyż studium zawiera istotne błędy i niezgodności. Można się zapoznać z tą opinią pobierając załącznik do niniejszego artykułu.

Aby upewnić się w przekonaniu, że uchwała Rady dotycząca studium jest niezgodna z ustawą członkowie zarządu SMGM złożyli wniosek do Wojewody Małopolskiego o kontrolę przedmiotowej uchwały. W 2021 roku odbyło się również spotkanie z Wojewodą Małopolskim oraz Dyrektorami Urzędu Wojewódzkiego w przedmiotowej sprawie, gdzie dowiedzieliśmy się, że mieszkańców i nasze podejrzenia okazały się trafne.

Z uwagi na fakt, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w przedmiotowej sprawie, nie możemy jeszcze poinformować opinii społecznej o podjętych działaniach nadzorczych. Podejrzewamy, że termin zajęcia ostatecznego stanowiska Wojewody Małopolskiego przedłuża się z powodu znacznych uchybień w podjętej uchwale Rady Gminy Mogilany. Studium miało być również zaskarżone do sądu, nie znamy jednak dalszych losów tego pozwu.

Jak to świadczy o mechanizmach nadzoru, jeżeli pozwala się istnieć w systemie prawnym dokumentowi zawierającemu uchybienia i uchwalonego w trybie, który można zakwestionować? Wnioski pozostawiamy mieszkańcom.

Dotychczasowe artykuły dotyczące studium można znaleźć pod linkiem http://mogilany.info/samorzad-gminny/studium

Czytany 1743 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 07 Wrz 2021 21:51