Nagła kontrola w OSP Konary - druhowie dali radę!

Przez 
(8 głosów)
W dniu 6 lutego 2017 r. została przeprowadzona kontrola gotowości operacyjnej jednostki OSP w Konarach. Kontrolę przeprowadził Zespół Inspekcyjny KM PSP w Krakowie (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej) na wniosek … wójta.

Konarscy strażacy nie dali się zaskoczyć. Wszyscy druhowie stanęli na wysokości zadania i natychmiast przybyli na wezwanie sms-owe alarmowe pod jednostkę i to w dodatku gdy syrena alarmowa jest w remoncie.

Nawiasem mówiąc - ciekawe czy wójt sprawdza w ten sposób gotowość operacyjną wszystkich jednostek w gminie? Czym zasłużyli sobie strażacy z Konar, że spotkało ich takie wyróżnienie?

W wyniku kontroli jednostka w Konarach ma wprowadzić w życie kilka zaleceń. Zespół Inspekcyjny w pierwszym punkcie zalecił, aby OSP Konary została doposażona w dwa dodatkowe aparaty powietrzne.

Całe szczęście, że Rada Gminy Mogilany, mimo protestu wójta, na sesji budżetowej pod koniec stycznia przegłosowała (10 głosów za) wniosek radnego Grzegorza Malika, aby przekazać 8 tys. zł na niezbędne aparaty powietrzne dla OSP w Konarach. Po sesji wójt, który w naszej gminie pełni również funkcję prezesa gminnej straży wydał specjalne oświadczenie, gdzie wyraził swoje niezadowolenie, że strażacy z Konar zgłosili bezpośrednio do Rady Gminy potrzebę zakupu aparatów powietrznych.

Dzięki decyzji Rady Gminy ten pierwszy punkt zalecenia zostanie bez problemu zrealizowany. Aparaty powietrzne, to podstawowy sprzęt strażacki ratujący życie, który powinien być na wyposażeniu każdej jednostki, co potwierdziła kontrola PSP.

Czytaj:
http://www.mogilany.info/aktualnosci/1-aktualnosci/454-kolejne-zamieszanie-w-osp

Pozostałe wnioski pokontrolne są uzupełniane. Między innymi inspekcja zaleciła zwiększenie ilości kierowców. W tym momencie OSP Konary ma dodatkowych dwóch nowych  kierowców z uprawnieniami na pojazdy uprzywilejowane. Inspekcja zaleciła też, aby w miarę możliwości poprawić strażakom warunki socjalno-bytowe. Ten punkt zostanie niebawem zrealizowany, gdyż Rada Gminy wprowadziła do tegorocznego budżetu poprawkę (na wniosek Grzegorza Malika): „Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Konarach”. Świetlica będzie służyła także strażakom jako pomieszczenie socjalne. W projekcie przygotowanym przez wójta tej inwestycji niestety zabrakło.
Można powiedzieć, że z całej kontroli OSP w Konarach otrzymała mocną „czwórkę”. Gratulujemy!

Czytany 2632 razy Ostatnio zmieniany piątek, 24 Lut 2017 15:54

Polecamy!