Łatwiej wynająć dwór na nocną libację czy na Akademię Mieszkańców? Łatwiej wynająć dwór na nocną libację czy na Akademię Mieszkańców? Po imprezie sylwestrowej, 1 stycznia 2017 r.

Dlaczego Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany jest dyskryminowane...

Przez 
(2 głosów)
Dlaczego Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany jest gorzej traktowane od innych podmiotów, gdy zwraca się do wójta z wnioskiem o wynajęcie dworu?  Dlaczego działania dyskryminacyjne wobec stowarzyszenia stosuje obecna dyrektor GOK? Interpelację w tej sprawie złożyła radna Joanna Nowicka podczas sesji Rady Gminy 22 czerwca 2017 r.

INTERPELACJA DO WÓJTA GMINY MOGILANY

1. Do kiedy jest zawarta umowa użyczenia Gminie Mogilany dworu w Mogilanach? Proszę o udostępnienie umowy.

2. Dlaczego Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany jest dyskryminowane przez wójta w sprawie wynajmowania dworu?
a) Jesienią 2015 r. wójt żądał od Stowarzyszenia opłaty 250 zł za wynajęcie dworu (była przygotowana umowa do podpisania), a w końcu nie wpuścił członków stowarzyszenia do dworu, mimo, że w tym terminie (11 października 2015) dwór był pusty. Stowarzyszenie otrzymało wtedy wyróżnienie „Semper In Altum” od posła RP Józefa Lassoty, a uroczystość wręczenia statuetki odbyła się przed zamkniętymi drzwiami dworu. Przypominam, że wójta obowiązuje uchwała Rady Gminy (w sprawie opłat za korzystanie z obiektów gminnych z dnia 30 września 2009 r.), która zwalnia z opłaty stowarzyszenia „niedziałające w celu osiągnięcia zysku”.

b) 25 kwietnia 2016 Stowarzyszenie złożyło wniosek o nieodpłatne użyczenie dworu na walne zebranie w niedzielę 19 czerwca 2016 r. Wójt odpowiedział 9 maja 2016, po 15 dniach oczekiwania następującym zdaniem: „Brak zgody. UG pracuje od poniedziałku do piątku” (sic!). Przypominam, że stowarzyszenia z racji wykonywania działalności społecznej działają właśnie poza godzinami pracy, najczęściej w sobotę i niedzielę.

Po uzyskaniu takiej absurdalnej odpowiedzi Stowarzyszenie ponownie złożyło wniosek o możliwość zorganizowania walnego zebrania w niedzielę 19 czerwca, tym razem deklarując że zapłaci za wynajęcie dworu. Wtedy urzędnik gminy odpowiedział, że: „nie ma możliwości wynajęcia”, gdyż w tym terminie dwór jest zajęty. Urząd Gminy w międzyczasie podpisał umowę na wynajęcie dworu z innym podmiotem.

W związku z zaistnieniem sytuacji o znamionach skandalu obyczajowego we dworze (erotyczna sesja fotograficzna publikowana na stronach agencji towarzyskich) SMGM zwróciło się (22 kwietnia 2016) do wójta z wnioskiem o udostępnienie umów wynajmu dworu. Po przeglądnięciu tych umów okazało się, że prawie wszystkie dotyczyły wydarzeń organizowanych poza godzinami urzędowania Urzędu Gminy Mogilany, najczęściej późnym popołudniem, a także wieczorami oraz w nocy.

c) Podobne działania dyskryminacyjne wobec SMGM stosuje dyrektor GOK Martyna Strączek, która na wniosek Stowarzyszenia o wynajęcie sali w GOK odpowiedziała odmownie, gdyż – jak poinformowała – wynajęcie sali w GOK jest możliwe: „tylko i wyłącznie w godzinach pracy ośrodka kultury” (pismo z 4 marca 2016). W poprzednich latach, gdy funkcję dyrektora GOK pełniły inne osoby, SMGM (jak również inne stowarzyszenia) nie miało żadnego problemu z wynajęciem sali w sobotę lub niedzielę.

d) Ostatnio wójt utrudniał funkcjonowanie Stowarzyszeniu w czerwcu tego roku, kiedy SMGM zwróciło się z wnioskiem (5 czerwca 2017) o zgodę na przeniesienie spotkania Akademii Mieszkańców we dworze o jeden tydzień (z 19 na 26 czerwca) ze względu na możliwości wykładowcy prof. Bogdana Szlachty. W proponowanym terminie 26 czerwca dwór był pusty. Stowarzyszenie musiało czekać na zgodę wójta całe 2 tygodnie. Przedstawiciele Stowarzyszenia interweniowali osobiście w UG, aby w końcu wójt złożył swój podpis na wniosku na 7 dni przed wydarzeniem. Takie działania wójta nie tylko utrudniają funkcjonowanie Stowarzyszenia, ale także zaproszonym gościom – wykładowcom i muzykom oraz mieszkańcom zainteresowanym wydarzeniem. Stawiają w fatalnym świetle działania urzędu, ale także całą gminną społeczność w oczach znaczących osób z zewnątrz, którzy przyjeżdżając do Mogilan poświęcają swój prywatny czas i bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Ponawiam więc zapytania:

Jaką logiką i jakimi zasadami kieruje się wójt przy wynajmowaniu dworu?
Dlaczego Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany jest traktowane gorzej od innych podmiotów, niezgodnie z uchwałą Rady Gminy, pomimo, że ustawowym obowiązkiem każdego wójta jest jej respektowanie niezależnie od prywatnej sympatii lub jej braku?
Dlaczego w tej kadencji wójt i dyrektor GOK nie pozwalają na swobodne korzystanie z obiektów gminnych, które powinny służyć mieszkańcom?

WNIOSKI DO WÓJTA GMINY MOGILANY

1. Składam wniosek o udostępnianie wszystkim stowarzyszeniom działającym na terenie gminy (na rzecz mieszkańców tej gminy) dostępu do gminnych gablot ogłoszeniowych.

2. Składam też wniosek o udostępnienie stowarzyszeniom dostępu do „Głosu Gminy Mogilany”, w którym ważne informacje dotyczące gminy są cenzurowane lub nieobecne. Np. nigdy nie pojawiła się w Głosie Gminy Mogilany informacja o istniejącej już kilka lat Akademii Mieszkańców, w której wykładają wybitni profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych renomowanych uczelni.

3. Proszę o udostępnienie umowy użyczenia Gminie Mogilany dworu w Mogilanach.

22 czerwca 2017, Joanna Nowicka

Czytany 1291 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 22 Cze 2017 20:37