Kto nie chce kanalizacji w Gaju?

Przez 
(2 głosów)
Na ostatniej sesji Rady Gminy nikt nie głosował przeciw kanalizacji w Gaju

28 września br. podczas sesji Rady Gminy Mogilany radni nie podjęli dwóch projektów uchwał przedstawionych przez wójta. Dotyczyły one pożyczki na realizację inwestycji budowy kanalizacji w Gaju. 5 radnych było „za”, 8 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. Uchwały jednak nie zostały podjęte, gdyż aby zaciągnąć zobowiązanie finansowe potrzebnych jest 8 głosów „za”.

Dlaczego radni wstrzymali się przy głosowaniu uchwały o pożyczce na budowę kanalizacji w Gaju?

Kolejny raz projekt uchwały został źle przygotowany. W uzasadnieniu do uchwały wójt zapomniał dopisać, że uchwała będzie ważna, jeśli zostanie przegłosowana nie zwykłą, ale bezwzględną większością głosów (w tym wypadku 8 głosów „za”).

Podobna sytuacja miała miejsce w 2015 r., kiedy Rada Gminy podejmowała uchwałę o emisji obligacji – uchwała nie uzyskała wtedy bezwzględnej większości głosów, więc była nieważna. Sprawa wyszła na jaw dopiero wówczas gdy bank emitujący obligacje zażądał protokołu z głosowania. Aby uzyskać pożyczkę konieczne było ponowne podjęcie uchwały – z bezwzględną większością „za”. Po tym incydencie radni zwrócili się do wójta, aby w uzasadnieniu uchwał zawsze był zapis informujący o wymaganej do podjęcia uchwały bezwzględnej większości, jeśli taka jest konieczna.

Niestety, w przypadku uchwał, które dotyczyły pożyczki na kanalizację w Gaju wójt tej informacji nie wpisał.

Nikt z radnych głosujących na sesji nie zagłosował przeciwko. Podczas głosowania ani radca prawny, ani sekretarz, ani wójt nie poinformowali, że w tym przypadku do przegłosowania uchwały potrzebna jest bezwzględna większość. Dopiero po przegłosowaniu kolejnych uchwał, które były w porządku obrad zwrócono na ten fakt uwagę, jednak było już za późno. Powtórzenie głosowania w tym przypadku nie było możliwe. Nawet pani radca prawny zajęła ostatecznie stanowisko, że aby podjąć prawidłowo uchwały, zwłaszcza, że dotyczą zobowiązań finansowych, powinna być zwołana kolejna sesja.

Jest jeszcze jeden poważny powód, który powstrzymywał radnych do entuzjastycznego zagłosowania „za”. Jest to kolejna ogromna pożyczka – fakt, że na bardzo ważny cel, ale jednak. Nie jest łatwo podnieść rękę w głosowaniu „za”, gdy ma się świadomość, że zadłużenie gminy w latach 2017-2018 przy realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej, ma wzrosnąć do kwoty 39 mln 765 zł. Dla porównania – na koniec 2016 r. zadłużenie gminy wynosiło 21 mln 528 tys. zł. Dobry gospodarz powinien wziąć ten fakt pod rozwagę.

Na koniec przypomnienie: radny z Gaja, Jerzy Przeworski jako jedyny zagłosował przeciw budżetowi na rok 2017 (sesja budżetowa w styczniu), gdzie była wpisana inwestycja budowy kanalizacji w Gaju, natomiast radny z Mogilan Zbigniew Staszczak wstrzymał się wtedy od głosu.

Czytany 1506 razy Ostatnio zmieniany sobota, 30 Wrz 2017 13:32