Głosowanie nad referendum w sprawie odwołania wójta

Przez 
(2 głosów)
Rada Gminy wypełniła zalecenie Regionalnej Izby Obrachunkowej i głosowała nad uchwałą w sprawie przeprowadzenia referendum odwołania wójta. Jaki wynik głosowania?

 

W dniu 26 października 2017 na sesji Rady Gminy Mogilany znalazł się w porządku obrad projekt uchwały dotyczący przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mogilany. Wynikało to z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (z dn. 18 lipca 2017 r.) odrzucającej skargę wójta Piotra Piotrowskiego. Wójt zaskarżył uchwałę Rady Gminy Mogilany (Nr XXXII/265/2017), która nie udzieliła mu absolutorium z tytułu braku wykonania budżetu za 2016 rok.

RIO orzekła, że Rada Gminy słusznie i zgodnie z prawem nie udzieliła absolutorium wójtowi Piotrowi Piotrowskiemu.

RIO dała również Radzie Gminy Mogilany następujące zalecenie: „zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – każda uchwała o nieudzieleniu wójtowi gminy absolutorium zobowiązuje radę gminy do głosowania uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta gminy z powodu nieudzielenia absolutorium". 

Na październikowej sesji Rada Gminy Mogilany wykonała zalecenie RIO. Wynik głosowania za przedmiotową uchwałą: 3 „za”, 6 – „przeciw”, 3 – „wstrzymujące się”, 2 radnych nieobecnych. Uchwała nie została podjęta.

RG Mogilany wykazała się dużym rozsądkiem, aby na rok przed zakończeniem kadencji nie organizować referendum odwołania wójta Piotrowskiego. Niech mieszkańcy gminy jesienią przyszłego roku przy urnach wyborczych ocenią pracę obecnego wójta  jeśli ponownie będzie kandydować na ten urząd.

Czytany 1529 razy Ostatnio zmieniany piątek, 27 Paź 2017 09:12