Wójt nie udostępnia informacji radnym

Przez 
(1 głos)
Dlaczego wójt nie udostępnia dokumentów? Czy uznał, że ujawnienie ich będzie dla niego niekorzystne?

 

26 lutego 2018 r. radny Grzegorz Stokłosa złożył wniosek o udostępnienie mu korespondencji, którą Urząd Gminy Mogilany otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego oraz z Regionalnej Izby Obrachunkowej w lutym 2018 r. Prawo nakazuje (Art. 13 Ustawy o udostępnianiu informacji publicznej), że należy udzielić informacji "bez zbędnej zwłoki w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku", a jeśli urzędnik potrzebuje więcej czasu na przygotowanie informacji, to "powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku".

Wydawało się, że sprawa jest prosta, bo radny nie domagał się niczego specjalnego, chciał tylko mieć wgląd w bieżącą korespondencję, którą urzędnik gminny otrzymał od innych instytucji. Okazało się jednak, że jest to zbyt trudne zadanie dla wójta, który zamiast natychmiast odpowiedzieć poinformował radnego, że wydłuża termin odpowiedzi do 21 kwietnia. Natomiast 20 kwietnia poinformował radnego, że nie udzieli mu odpowiedzi, bo uważa, że wniosek radnego nie spełnia kryteriów wniosku o informację publiczną, a radny jeśli chce poznać pisma kierowane do UG, to może zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Wojewody i RIO.

To nie pierwszy raz, kiedy wójt nie odpowiada na wnioski radnych o informację publiczną tłumacząc się w pokrętny sposób, że nie może odpowiedzieć. Jakie tajemne informacje są zawarte w listach MUW i RIO do Urzędu Gminy, że wójt nie chce się nimi podzielić z radnymi, którzy wobec wójta pełnią funkcję kontrolną.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 26 lutego 2018 r.:

Stoklosa IP1

Odpowiedź wójta po prawie dwóch miesiącach:

Stoklosa IP

Czytany 239 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 22 Kwi 2018 20:11