Minister Jadwiga Emilewicz Minister Jadwiga Emilewicz © Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Mogilany są dla mnie przede wszystkim domem...

Przez 
(5 głosów)
MINISTER JADWIGA EMILEWICZ  STAWIA PYTANIA KANDYDATOWI NA WÓJTA  GRZEGORZOWI STOKŁOSIE

Mogilany są dla mnie przede wszystkim domem. Dlatego leży mi na sercu, aby z roku na rok stawały się coraz lepszym miejscem do życia dla mojej rodziny i dzieci. Pracując w rządzie, siłą rzeczy patrzę na naszą gminę z innej perspektywy. Jest to perspektywa Mogilan leżących obok Krakowa, drugiego co do wielkości miasta w Polsce, w jednym z bardziej atrakcyjnych gospodarczo województw oraz blisko ważnych krajowych i europejskich szlaków komunikacyjnych. Interesuje mnie, czy kandydaci na wójta naszej gminy mają pomysł, jak wykorzystać te możliwości dla dobrobytu mieszkańców Mogilan.

Minister Jadwiga Emilewicz:  Jak Pana zdaniem powinna wyglądać skuteczna walka władz samorządowych ze smogiem w takich gminach jak Mogilany – sąsiadujących z metropolią, o specyficznej, jednorodzinnej zabudowie? Jak realnie zadbać tutaj o jakość powietrza?

Grzegorz Stokłosa: W zasadzie jako Mogilany powinniśmy się już czuć bardziej częścią krakowskiej metropolii niż jej sąsiadem. Walkę ze smogiem należy prowadzić na wszystkich polach wspólnie z partnerami, czyli z miastem Kraków i pozostałymi gminami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska, do którego należymy już od 2014 roku. Do działań tych należy m. in. wymiana pieców, akcje informacyjne związane z koniecznością odchodzenia od pieców niewydajnych i nie ekologicznych. Do wygrania tej walki potrzebujemy też wsparcia rządowego. Bardzo liczymy na prowadzone przez rząd uregulowania prawne, które wykluczą z rynku paliwa najgorszej jakości. Czasem sprzedawane są one jako paliwa wartościowe, a takimi niestety nie są. Cierpimy na tym wszyscy. Klienci nieuczciwych firm są często nieświadomi tego faktu. Ważne jest także zadbanie o to, aby ogrzewanie domów było bardziej wydajne. Musimy postawić na wzrost świadomości mieszkańców, dotowanie termomodernizacji i dalsze dotowanie wymiany nie ekologicznych pieców.

Regulacje prawne i działania rządu w tym zakresie, to przede wszystkim program „Czyste Powietrze”, którego celem jest radykalna poprawa jakości powietrza w Polsce. Jak powinna wyglądać współpraca na linii samorząd-rząd w realizacji tego programu?

Wierzę, że władza samorządowa może pomóc w realizacji programu „Czyste Powietrze” tam, gdzie z perspektywy władz centralnych trudniej jest dotrzeć. To samorząd lokalny ma największą wiedzę o realnych potrzebach mieszkańców swojego terytorium. Liczę na to, iż po spotkaniach, które teraz odbywają się w całym kraju uda nam się zbudować partnerskie relacje i program będzie szeroko dostępny dla jak największej liczby mieszkańców także gminy Mogilany. Jak ma wyglądać współpraca? Jestem zdania, że jak w każdym przypadku Rząd i Samorząd powinni być partnerami. My tutaj na dole w samorządzie mamy wiedzę o potrzebach mieszkańców – powinniśmy docierać do nich z pełnymi informacjami o programie, tak by jak najszybciej przyniósł on oczekiwane efekty.

Najważniejszym zadaniem gmin jest poprawa dobrobytu rozumianego z jednej strony jako wzrost jakości życia mieszkańców, a z drugiej jako budowanie zamożności. Czy w Mogilanach, postrzeganych jako tzw. sypialnia Krakowa, możliwe jest wprowadzenie dużych i nowoczesnych inwestycji, które zapewniałyby wpływy z podatków do budżetu gminy? Jakie inwestycje najchętniej widziałby Pan na terenie Mogilan?

Mogilany od lat szczycą się tym, że są jedyną gminą wiejską otoczoną miastami. To nasz olbrzymi atut. Chciałbym, aby nasza gmina była traktowana jako zielona enklawa tuż pod Krakowem. Miejsce gdzie można odpocząć, odetchnąć wspominanym już świeżym powietrzem. Mamy przepiękny kompleks leśny – las Bronaczowa, mogilański park i dwór. Powinniśmy zrobić wszystko, by Mogilany były atrakcyjnym miejscem rekreacji dla mieszkańców Krakowa oraz świetną bazą wypadową dla turystów z zewnątrz. Powinniśmy ułatwiać i zachęcać do powstawania u nas małych rodzinnych biznesów turystycznych, nastawionych na czerpanie zysków z tej ważnej gałęzi gospodarki. Dzisiejsza polityka wójta gminy nie idzie niestety w tym kierunku. Przygotowane przez niego studium zagospodarowania przestrzennego nie spełniło oczekiwań mieszkańców. Nie możemy iść tą drogą. Z uwagi na fakt, że przedstawiony projekt jest niezgodny z ustawą radni musieli powiedzieć stop, aby nie narazić gminy na wypłatę odszkodowań. To nasi mieszkańcy mają korzystać z dorobku swoich przodków, a nie tracić. W miejscu niechlubnego gimnazjum widziałbym przepiękny hotel z widokiem na góry i na Kraków, a może mogilańskie centrum biznesu? Aby to jednak zrobić należy działać aktywnie, poszukiwać inwestorów, przedstawiać im swoje wizje.

Jak zamierza Pan dbać o drugi z filarów dobrobytu Mogilan, czyli wysoką jakość życia dla mieszkańców z różnych grup wiekowych?

Dla mnie osobiście to raczej wysoka jakość życia jest efektem dobrobytu i nadrzędnym celem do którego powinniśmy dążyć. Jak ten cel osiągać? Ciężką pracą na rzecz mieszkańców. Tak jak Pani Minister mówi, nie wolno zapominać o żadnej z grup wiekowych. Musimy już teraz myśleć i o żłobkach i o rozwoju bazy przedszkoli. Musimy dbać o dobrą jakość nauczania i jak najlepsze warunki w mogilańskich szkołach. Nie wolno nam zapominać o seniorach – można wiele zrobić korzystając z nowych rządowych programów jak KLUB SENIORA+ czy DOM SENIORA+. Nie możemy też zapomnieć o sprawach podstawowych dla osób, które codziennie pracując wpływają na rozwój gminy i jej dobrobytu. Mam tutaj na myśli dobrą jakość dróg, połączeń komunikacji zbiorowej. Dzisiaj sąsiednie gminy pracują nad projektem linii kolejowej łączącej Myślenice z Krakowem przez Siepraw i Świątniki Górne. Nie wiem dlaczego do tego projektu nie włączył się także obecny wójt. Korki na Zakopiance to zmora także mieszkańców gminy Mogilany.

Mogilany są silnie związane z Krakowem. Nie tylko geograficznie, ale też historycznie i kulturowo. Na jakich zasadach i wokół jakich dziedzin powinna funkcjonować współpraca Mogilan z Krakowem i sąsiednimi gminami? Czy taka bliskość ośrodków jest szansą, czy raczej zagrożeniem dla gminy?

Jestem przekonany, że współpraca nawiązana jeszcze przez wójta Krzysztofa Musiała w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska powinna się pogłębiać. Wiele spraw możemy łatwiej rozwiązywać wspólnie, m. in. transport, rozbudowa kanalizacji czy wodociągów. Kraków jest dużym i silnym partnerem, powinniśmy więc czerpać z jego możliwości i doświadczeń. Jako wójt będę zabiegał o to, by rozwój Krakowa wpływał pozytywnie na rozwój Mogilan. Tylko w bliskiej współpracy widzę naszą olbrzymią szansę.

Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, mieszkanka Mogilan

 

Minister Jadwiga Emilewicz o Grzegorzu Stokłosie:

Grzegorz Stokłosa to człowiek niezwykle pracowity, zaangażowany w sprawy mieszkańców, nie poddający się przeciwnościom. I co bardzo ważne – szukający zgody i zdolny do współpracy z ludźmi o innych poglądach. Grzegorz Stokłosa ma konkretne rozwiązania dotyczące spraw ważnych dla mieszkańców, takich jak rozbudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza na zakopiance, rozsądne studium zagospodarowania przestrzennego, współpraca w ramach programów rządowych oferujących pomoc gminom. Warto dać mu szansę, aby został wójtem dla dobra naszej gminy.

Stoklosa

Czytany 1826 razy Ostatnio zmieniany środa, 03 Paź 2018 18:48