OBIETNICE WÓJTA PIOTROWSKIEGO

Przez 
(1 głos)
Podczas poprzedniej kampanii Piotr Piotrowski obiecywał ludziom „gruszki na wierzbie”.

Niestety wielu ludzi uwierzyło w te banialuki, gdyż nie byli sobie w stanie wyobrazić, że ktoś może tak bujać.

Poniżej kilka dosłownych cytatów z gazetek wyborczych Piotra Piotrowskiego z jesieni 2014 r. Dzisiaj po 4 latach możemy zweryfikować wiarygodność obietnic wójta Piotrowskiego i WYCIĄGNĄĆ ODPOWIEDNIE WNIOSKI PODCZAS TEGOROCZNYCH WYBORÓW!

"Stanowcze postanowienie. Piotr Piotrowski – kandydat na wójta Gminy Mogilany deklaruje, że w przypadku jego wyboru na urząd wójta, pierwszym jego zadaniem będzie pozyskanie unijnych pieniędzy na dokończenie budowy gimnazjum. Jest przekonany, że jemu się uda, bo wie jak to zrobić."


 "Pozyskamy pieniądze unijne i wybudujemy brakujące hale sportowe, boiska (typu orlik), siłownie na wolnym powietrzu i skateparki".


 "Przygotujemy i uchwalimy nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz nowe plany miejscowe dla całej gminy".


 "W ciągu najbliższych czterech lat prawie wszystkie gospodarstwa domowe w 10 sołectwach zostaną przyłączone do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej."


 "Wyznaczymy nowe trasy rowerowe łączące najcenniejsze zabytki znajdujące się na terenie gminy oraz miejsca widokowe."


 "Zapewnimy odpowiedniej jakości wodę wszystkim mieszkańcom gminy przez budowę drugiego zbiornika wodnego na Kopcach w Mogilanach, który będzie wyposażony w system uzdatniania wody. Podpiszemy umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie oraz Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie, dotyczące rozbudowy głównych magistral wodociągowych na terenie gminy."


 "Ustanowimy jednorazową pomoc finansową tzw. „becikowe” z tytułu urodzenia dziecka. Na każde urodzone dziecko, matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu przysługiwać będzie zapomoga w wysokości 1000 zł."

Czytany 1326 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 Paź 2018 21:58