Rosnące zadłużenie gminy

Przez  mogilany.info
(1 głos)
W kolejnych latach czeka nas największe zadłużenie w historii gminy, ze słabymi perspektywami na spłatę. Mimo wielu obaw życzymy jednak wszystkim mieszkańcom gminy Mogilany wszelkiej pomyślności w Nowym Roku i optymizmu w patrzeniu w przyszłość.

 

Niedawno pisaliśmy o planach finansowych w naszej gminie (http://mogilany.info/samorzad-gminny/inwestycje/38-inwestycje/836-wieloletnia-prognoza-finansowa-2019-2025). Cieszymy się, że w kolejnej Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) widać chęć urealniania gospodarki finansowej, po raz pierwszy też zamieszczono wykaz planowanych wydatków w kolejnych latach. Niepokoją w nim jednak kolejne rzeczy, tym razem coraz większe zadłużanie gminy. Poniższe informacje opierają się na projektach uchwał, gdyż pomimo, że upłynęło już ponad 7 dni od ich uchwalenia (ustawowy czas), nadal nie umieszczono uchwał na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. 

Niestety widać w nich wyraźnie myślenie życzeniowe wójta oraz radnych. Jeszcze niedawno, bo w 2018 roku przed wyborami, można było przeczytać w wywiadzie (Głos Gminy Mogilany 1/2018) aktualnego radnego Zbigniewa Staszczaka z wójtem, że opozycja robi raban o zadłużenie, bo zwiększenie zadłużenia o 23 mln złotych miało nastąpić wyłącznie w 2018 roku. Już w przyszłym roku (2019 r.) zadłużenie spadłoby o ok. 17 mln złotych. Te kwoty miały odzwierciedlenie w WPF uchwalonej w 2017 roku na lata 2017-2024. Czyli miało być pięknie, szybkie zadłużenie, szybka spłata dzięki dotacjom i jesteśmy w domu. Ale jak widać plany planami, a zadłużenie zamiast się zmniejszać do rozsądnej wysokości wg aktualnych uchwał ma dalej rosnąć. 

Wg raportu o stanie gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina była zadłużona z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 21 816 076,86 zł, można podejrzewać, że dzięki temu, że rada gminy nie wyrażała zgody na większe zadłużanie gminy. Budżet gminy na 2018 rok uchwalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową też nie pozwalał na dalsze zadłużanie. 

Nowa rada przyklaskująca wójtowi już nie ma tego problemu (niektórym się nie dziwimy, mieli swój udział w niesławnej zgodzie na budowę gimnazjum). Zgodnie z WPF na lata 2019-2025 zadłużenie w 2019 roku miało wynosić 31 869 155,38, a następnie ulec zmniejszeniu, jednak jak widać w WPF uchwalonym na lata 2020-2026, dług będzie się dalej zwiększał osiągając ponad 34 849 164 zł w 2021 roku i ponad 35 889 780 zł w 2022 roku. Ponadto Rada Gminy upoważniła wójta do zaciągania dodatkowych zobowiązań w kwocie łącznie nieprzekraczającej 12 000 000 zł. 

Przy okazji, pisaliśmy też jak bardzo zwiększa się koszt obsługi Urzędu Gminy (http://mogilany.info/samorzad-gminny/12-sprawy-gminne/819-na-co-ida-pieniadze-w-urzedzie-gminy). W 2020 roku ma być jeszcze „lepiej”. Na administrację publiczną planuje się wydać ponad 7 367 214 złotych (prawie 1 000 000 więcej niż w 2019 roku), z tego na urzędy gmin ponad 5 553 946 złotych (700 000 więcej niż w 2019 roku). 

Trzymamy kciuki za to, żeby finanse gminne się nie zawaliły. Wójt wspaniałomyślnie zaplanował spłacanie długów gminy praktycznie po skończeniu się jego kadencji, skąd to już znamy. Zadłużmy się ile się da, a potem będzie się martwił ktoś inny, a my go będziemy ładnie krytykować, tak jak w przypadku wójta Musiała, który w istocie nie mógł prowadzić odpowiednich inwestycji z uwagi na brak środków, próbując naprawiać finanse gminy. A problem ze spłacaniem zadłużenia będzie, bo dochody własne gminy z podatków nie przekraczają 35 000 000 złotych. Reszta pozornie dużego budżetu to subwencje i dotacje, które dostajemy i zaraz potem wydajemy. Zatem na papierze wygląda to ładnie, ale rzeczywistość jest brutalna. A dotacji po zakończeniu zadań wcale nie musimy dostać w oczekiwanej wysokości. 

Możliwe jest jeszcze, że władze gminy chcą realizować zadania kosztem nawet niespłacalnego zadłużenia, zagrażającego funkcjonowaniu instytucji gminnych. Zróbmy wszystko, a po nas choćby potop. Tylko co ma to wspólnego z racjonalnym gospodarowaniem?

Czytany 1122 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 31 Gru 2019 15:31

Polecamy!